Michaߧ Kumor: Polak, kt¶Try sam uczy si臋 j臋zyka chiߨskiego w domu

2020-10-05 10:50:32

Moim kolejnym rozm¶Twcêê jest Michaߧ Kumor. Polak od dziesi臋ciu lat uczy si臋 j臋zyka chiߨskiego. Na samym poczêêtku uczyߧ si臋 samodzielnie w domu, by nast臋pnie kontynuowaêî zdobywanie wiedzy na uniwersytecie w Chinach.

Ranking