Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>

Emisiunea 頽 limba romÂr   un canal efectiv al cunoa┴Merii evoluľuei relaľuilor chino-romÂre Ýż chino-moldovene
Subiectul evoluľuei relaľuilor de prietenie dintre China, pe de o parte, Ýż RomÂria Ýż Republica Moldova, pe de alta, este 頽totdeauna unul de interes pentru ascult╗╠orii no┴Mri.Paralel cu dezvoltarea din ultimii ani a relaľuilor chino-romÂre Ýż chino-moldovene, acest subiect...
Am fost 頽 mijlocul ascult╗╠orilor-manifestarea "FaÉ┴ 頽 faÉ┴ cu ascult╗╠orii" din Bucure┴Mi
Ascult╗╠orii Ýż prietenii despre manifestarea "FaÉ┴ 頽 faÉ┴ cu ascult╗╠orii"
2003-anul prieteniei chino-romÂre
Dup  evenimentele importante care au avut loc 頽 China,  s-a deschis o nou  agend  a leg╗╠urilor dintre...
"Experienľm Chinei pentru noi este foarte interesant  
š« perioada 25-27 februarie 2003 preŕ┐dintele Vladimir Voronin a efectuat...
Grupul F&J RomÂria -un vultur zburÂrd spre cer
Cu circa 10 ani 頽 urm  Grupul Internaľuonal F&J a 頽ceput ...
• SRR a acordat o plachet  directorului general Li Dan
Cu prilejul celei de-a 75 aniversńĄi a 頽fiinÉ┴rii SRR, preŕ┐dintele SRR a acordat ...
• Conducerea SRR s-a 頽t▄knit cu delegaľu ai postului RCI
La 22 octombrie 2003 , preŕ┐dintele Ýż vicepreŕ┐dintele SRR s-au 頽t▄knit cu delegaľui RCI...
• CRI Online - Site-ul cu cele mai multe limbi din lume
28 decembrie 2003 este o zi de neuitat 頽 istoria dezvoltńĄii postului RCI...
Asociaľua RomÂr  de Prietenie cu R.P.Chinez  acord  o 頽alt  apreciere emisiunii 頽 limba romÂr  a postului RCI
Spicuiri din scrisorile sosite la redactie
Prezentarea rubricii: Meridian economic
• Publicaľua "Puntea prieteniei" Nr. 2 a v銁ut lumina tiparului
Al doilea numńĄ al publicaľuei "Puntea Prieteniei" a v銁ut lumina tiparului. V  reamintim c  este primul periodic 頽 limba romÂr  redactat de colectivul redacľuonal al postului RCI....