Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
Prima pagin’’/A> | Cultur’’/FONT> | Buc»Ģä¤iaŽŖiinĮ | SportTurismEconomicMediuNa–uonalit®łi | Social | Muzic’’/A>

>> FOCUS

v Firmele-auto chinezeĮMi caut’’s’’ķ¾ dezvolte pia–m de desfacere 2009-03-13
Stima–u ascult»Ģori, guvernul chinez a promulgat la 頽ceputul anului curent, mäzurile de dezvoltare a industriei de autovehicule care prind printre altele, reducerea taxei de cumpä¤are a autovehiculelor cu capacitatea cilintric’’mic’’ promovarea dezvoltä¤ii pie–qi auto din mediul rural prin 頽locuirea tipurilor vechi cu cele noi , sprijinirea ac–uunilor de inova–ue ķ¾ renova–ue cu for–m proprie ale 頽treprinderilor auto, aplicarea strategiei de dezvoltare a autovehiculo alimentate cu noi energii ķ¾ 頽curajarea firmelor produc»Ģoare auto la exploatarea noilor produse, etc...

v ē®trepriderile ķ¾ firmele private relansate din Wenzhou 2009-03-06
Ma Jinlong, profesor de la Universitatea Wenzhou, consider’’c’’頽 spiritul curajului de a fi cei dintÜh, oamenii din Wenzhou au c»Štat ķ¾ au gäzit o cale de dezvoltare viguroas’’ form¶rd ķ¾ 刴odul Wenzhou", cu specific propriu de dezvoltare.
mai mult>>
>> MERIDIAN ECONOMIC
v Mźļsurile „fntreprinderilor chineze艧ti de contracarare a crizei financiare 2009-02-16
Pentru contracararea dificultźļ¤ūilor pricinuite de criza financiarźļ interna¤ūionalźļ, guvernul chinez a promulgat o serie de programe care vizeazźļ stimularea cre艧terii economice. AcordØ~nd o deosebitźļ aten¤ūie sectorului comer¤ūului exterior ...
v Ridicarea satului de pictori Dafen 2009-02-03
Dragi ascultźļtori, reforma 艧i deschiderea din China a oferit uria艧e 艧anse dezvoltźļrii economice din Shenzhen. Paralel cu dezvoltarea viguroasźļ a economiei, unii oameni s-au „fngrijorat de dispari¤ūia treptatźļ a culturii „fn acest ora艧.
v China se confruntźļ direct „fn 2008 cu frźļmØ~ntźļrile economice globale 2009-01-19
Criza ipotecarźļ americanźļ a stØ~rnit „fn 2008 o furtunźļ financiarźļ „fn „fntreaga lume. FrźļmØ~ntźļrile economice le-au adus multor oameni aminte de marea depresiune economicźļ mondialźļ din ani 30 ai secolului trecut.
v Construc¤ūia noului port din Qinhuangdao se accelereazźļ 2008-12-22
Qinhuangdao, unul din ora艧ele importante de pe coasta nordicźļ a Chinei este la peste 280 km depźļrtare de Beijing. 脦n anul 1984 s-a construit „fn acest ora艧 zona de exploatare economicźļ 艧i tehnologicźļ. Aceasta face parte din cele 14 zone na¤ūionale de acest gen aprobate „fn primul lot de guvernul chinez.
mai mult>>
>> POLITICILE ECONOMICE
• Microreglä¤i 頽 dezvoltarea economic’’ķ¾ social’’din China
La a 4-a sesiune a celui de-al 11-lea Comitet permanent al Adunä¤ii Na–uonale a Reprezentan–ulor Poporului din China, care a avut loc 頽 luna august, explica–ua politicii fundamentale de dezvoltare economic’’ķ¾ social’’stabilite de guvernul chinez la sf鈘ķ¾tul anului trecut a fost schimbat’’...
More>>