Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
Prima pagin’’/A> | Cultur’’/FONT> | Buc»Ģä¤iaŽŖiinĮ | SportTurismEconomicMediuNa–uonalit®łi | Social | Muzic’’/A>

Muzeul Celor Trei Defileuri ale Fluviului Yangtzi (I) 2009-03-06
Excursie 頽 Guangzhou 2009-02-24
OraķĄl Guangzhou, cu o istorie de peste 2.000 de ani, este cunoscut ķ¾ sub numele de "ora’’al celor cinci capre". Despre originea acestei denumiri circul’’頽 zon’’o legend’’care spune c’’a fost o dat’’c¶rd zona unde se situeaz’’oraķĄl de ast銁i era b¶rtuit’’anii de-a r¶rdul de calamit®łi naturale, 頽cÜf localnicii trąæau 頽 mizerie neagr’’ fiind chinui–u de foamete...
Sä¤b»Ģoarea Primä­erii la Nanjing 2009-02-17
Stima–u ascult»Ģori, Nanjing este una din vestitele cet®łi de scaun din –mra noastr’’ De-a lungul istoriei de peste dou’’milenii, ķĮse dinastii feudale ķ¾-au stabilit aici capitala. ē® edi–ua de ast銁i 頼i propun s’’v’’conduc la o vizit’’頽 oraķĄl Nanjing ...
mai mult>>
Lhasa se str鉪uieĮMe s’’devin’’頽 5 ani o metropol’’turistic’’interna–uonal’’/a>
Lhasa, capitala regiunii autonome Tibet, dispune de bogate resurse turistice. Dezoltarea uimitoare a economiei regiunii ķ¾ 頼binarea perfect’’a tradi–uei multimilenare cu civiliza–ua modern’’...
S’’"pipąæm" cascada Huangguoshu
ē® edi–ua de ast銁i a rubricii noastre, stima–u ascult»Ģori, v’’invit鉳 s’’facem o vizit’’la cascada Huangguoshu, din apropierea oraķĄlui cu acelaķ¾ nume, una din cele mai frumoase localit®łi din China...
Zhoushan
Zhoushan este un port 頽 curs de dezvoltare ķ¾ un ora’’insular din China. Se afl’’頽 mijlocul zonei piscicole omonime, 頽 partea central’’a coastei Chinei, la o distanĮ de numai cĪĖiva zeci de km de Shanghai, cel mai mare ora’’comercial din –mra noastr’’
mai mult>>
Vizit’’la Lipo, provincia Guizhou 2009-02-27
Dragi prieteni, 頽 provincia Guizhou din sud-vestul Chinei sunt räzp¶rdite zone carstice pe mari suprafe–q. ē® edi–ua de ast銁i a rubricii noastre v’’invit s’’facem o excursie 頽 jude–£l Libo din Guizhou, localitate care a fost apreciat’’de revista Geografia Na–uonal’’Chinez’’cu 剈na dintre cele mai frumoase zece p鉪uri din China" ķ¾ ĖŃocalitatea cea mai pitoreasc’’din China." ...
Fengyang din Anhui 2009-02-20
Dragi ascult»Ģori, bun’’seara ķ¾ bun gäzit la o nou’’edi–ue a rubricii noastre. Ast銁i v’’propunem s’’vizit鉳 頼preun’’o localitate numit’’Fengyang a provinciei Anhui din centrul Chinei. Melodia pe care asculta–u acum se numeĮMe C¶rtecul Fengyang-ului. Vorbind de aceast’’localitate, noi chinezii ne amintim mai 頽tÜh de 頼pä¤atul Zhu Yuanzhang care a fondat dinastia Ming...
P鉪urea colinelor din Guizhou 2009-02-13
Districtul Autonom al Na–uonalit®łilor Buyi ķ¾ Miao din provincia Guizhou din sud-vestul Įrii noastre, este o zon’’muntoas’’ Aici nu e ger iarna, nici canicul’’vara. Clima favorabil’’este un factor-cheie pentru 頽florirea turismului local.
mai mult>>
Casele de lut de la Tianloukeng
Casele de lut ale popula–uei kejia din provincia Fujian sunt larg recunoscute 頽 –mr’’drept comori ale 篶olii de arhitecutur’’chinezeĮMi. ē® fa–m acestor case din zonele deluroase, care arat’’ca niĮMe 刦arfurii zbur»Ģoare" sosite din spa–uul extraterestru...
Satul Bamei, ³Ķlaiul Florilor de Piersic", 頽 versiune nou’’/a>
ē® poezia ³Ķe plaiul florilor de piersic", cunoscutul poet chinez din dinastia Tang, Tao Yuanming, a descris o societate utopic’’ lipsit’’de tulburä¤i sociale, f䤒’bir ķ¾ clac’’ 頽 care norodul duce o viaĮ bogat’’ķ¾ armonioas’’..
Turismul din Suzhou, cu largi perspective de dezvoltare
Suzhou, ora’’din provincia Jiangsu de pe coasta estic’’a Chinei, cunoscut 頽 lume ca 刅ene–ua Orientului" ķ¾ apreciat drept 凴aiul pe P鉳¶rt", este un 刴uzeu de istorie, cultur’’ art’’ķ¾ arhitectur’’. Un Suzhou clasic, modern ...
Mormintele Xiaohe din deźærtul Luobupo
Mormintele Xiaohe se afl’’頽 deźærtul Loubupo, la 175 km de ruinile strä­echiului ora’’Loulan. Mormintele suprapuse formeaz’’o movil’’din nisip cu form’’oval’’ Arheologii concluzioneaz’’c’’cele peste 1.000 de morminte dateaz’’cel pu–un 3.000 de ani...
Dezvoltarea turismului 頽 regiunea autonom’’Xinjiang-uigur’’/a>
Regiunea Autonom’’Xinjiang-uigur’’din nord-vestul Chinei este bogat’’頽 resurse turistice. Vestigiile istorice, monumentele culturale, priveliĮMile naturale ķ¾ datinile ķ¾ obiceiurile diferitelor etnii din regiune au un specific aparte.
Yixing, important’’cetate a ceramicii din China
OraķĄl Yixing se afl’’pe malul lacului Taihu ķ¾ este apreciat ca ?o perl’’strąĒucit’’din delta fluviului Yangtzi". Este nu numai un ora’’cu o cultur’’de peste 5 milenii ķ¾ o cunoscut’’cetate a ceramicii, dar ķ¾ un important ora’’turistic din –mra noastr’’..
mai mult>>
Str銁i vechi din Nanjing
Ast銁i, destina–ua nostr’’este Nanjing, cuv¶rt a cä¤ui semnifica–ue literal’’este "capitala sudic’’, spre deosebire de Beijing, capitala nordic’’ Av¶rd un trecut imperial prestigious, surs’’de inspira–ue pentru mul–u poe–u...
Vizit’’la Chengde ķ¾ reźædin–m imperial’’de var’’din aceast’’localitate
ē® edi–ua de ast銁i a rubricii noastre, stima–u ascult»Ģori, v’’prezent鉳 oraķĄl Chengde ķ¾ reźædin–m imperial’’de var’’Bishushanzhang din aceast’’localitate.
mai mult>>
v Recomandä¤i de s鉵»Ģate ķ¾ securitate pentru turiĮMi
v Cum fac chinezii ceaiul
v Cum s’’alege–u ķ¾ folosi–u 頽cąĒĮmintea ķ¾ ciorapii c¶rd pleca–u 頽 excursii
mai mult>>