Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>
Prima pagin  /A> | Cultur  /FONT> | Buc╗╠ńĄia٬iinÉ┴ | SportTurismEconomicMediuNaľuonalit«¨i | Social | Muzic  /A>

• Dezvoltarea accelerat  a autovehiculelor pe baz  de noi tipuri de energie 2009-03-06
• Consf╗╠uirea anual  de lucru a Academiei Chineze de ٬iinľq 2009-01-22
• Expoziľua Internaľuonal  de Aviaľue Ýż Aeronautic  din China 2008-11-20
mai mult>>
š«v«¨鉳Ârtul din Tibet 頽 dezvoltare accelerat  /a> 2009-03-13
Potrivit statisticii, guvernul central a investit 頽 ultimele trei decenii o sum  total  de peste 22 miliarde yuani pentru dezvoltarea 頽v«¨鉳Ârtului din Regiunea Autonom  Tibet. S-a constituit deja 頽 regiune sistemul de 頽v«¨鉳Ârt modern relativ complet alc╗╠uit din 頽v«¨鉳Ârtul pre篶olar, 頽v«¨鉳Ârtul primar, gimanazial, special, profesional, superior Ýż cel pentru adulľu...
mai mult>>
Industrializarea accelerat  a tehnologiilor de v鈘f 頽 China 2009-02-26
Departamentele tehnico-┴Miinľufice din China au elaborat 頽 ultimul timp o serie de mńzuri pentru sprijinirea industrializńĄii cuceririlor 頽 noi tehnologii de v鈘f. š« situaľua rńzpÂrdirii crizei financiare internaľuonale, sectorul tehnologiilor noi Ýż 頽alte din China cunoa┴Me o dezvoltare rapid  ..
mai mult>>
Oameni de ┴MiinÉ┴ femei 頽 China 2008-11-27
Odat  cu progresul societ«¨ii din ce 頽 ce mai multe femei lucreaz  頽 domeniul tehnico-┴Miinľufic. š« ľmra noastr  o treime din lucr╗╠orii din domeniu sunt femei. š« minutele urm╗╠oare v  vom prezenta o situaľue a oamenilor de ┴MiinÉ┴ femei din China.
mai mult>>
T鈘gul Tehnologiilor š«alte din China 2008-10-30

Al 10-lea T鈘g al Tehnologiilor š«alte China 2008 (TTC) s-a organizat recent la Shenzhen, ora  頽 sudul Chinei. š« minutele urm╗╠oare v  invit鉳 s  experimentaľu unele tehnologii de v鈘f prezentate la TTC.

 

mai mult>>
Prevenirea Ýż tratarea cancerului pulmonar 2009-02-12
Cancerul pulmonar este una dintre cele mai des 頽t▄knite Ýż mai periculoase forme de cancer. Anual 1,2 milioane de oameni se 頼bolnńşesc de aceast  maladie. Coaliľua Global  頼potriva Cancerului Pulmonar a stabilit noiembrie drept lun  mondial  頽 fiecare an de lupt  頼potriva cancerului pulmonar...
mai mult>>
Programul 凷  頽grijim ficatul toat  viaľm" 2009-03-18
Unele instituľui chineze┴Mi au iniľuat 頽 septembrie programul de s鉵╗╠ate 凷  頽grijim ficatul toat  viaľm". Cu ajutorul acestuia 頽 termen de 20 de ani bolnavii chinezi de hepatopatii vor avea Ý┴nsa s  beneficieze de informaľuile cele mai proaspete privind prevenirea Ýż ...
mai mult>>
v Premiile Nobel pe 2008
v Astronauľui de pe Shenzhou VII
v Ů¬iinľm Ýż tehnologiile contribuie la dezvoltarea sportului olimpic
v Cele mai uluitoare zece poduri din lume
v Tehnologia de v鈘f - baza aprinderii flacńĄei olimpice pe Chomolungma
v De ce s-a reevaluat magnitudinea seismului de la Wenchuan?
v BńĄbatul care nu 頽gheaÉ┴
mai mult>>