Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
Prima pagin’’/A> | Cultur’’/FONT> | Buc»Ģä¤iaŽŖiinĮ | SportTurismEconomicMediuNa–uonalit®łi | Social | Muzic’’/A>

v Studii de prietenie
Au trecut 50 de ani de la 頽fiin–mrea 頽 toamna anului 1956 a Sec–uei de limba rom¶r’’la actuala Universitate de Studii Strąæne de la Beijing. Tot atunci se 頽fiin–m la BucureĮMi Sec–ua de chinez’’a unversit®łii din capitala Rom¶riei. La momentul aniversar am f鉩ut cunoscute prientenilor noĮMri de pe calea undelor despre activit®łile festive organizate la Beijing pentru a marca ...
v Sä¤b»Ģoarea GąĒuĮMelor
Stima–u ascult»Ģori, mÜhne, 4 martie este Sä¤b»Ģoaarea GąĒuĮMelor, care este cunoscut’’strąænilor drept Sä¤b»Ģoarea Lampioanelor. ē® aceast’’edi–ue a rubricii Cultura chinez’’ v’’prezent鉳 aceast’’sä¤b»Ģoare tradi–uonal’’chinezeasc’’ Sä¤b»Ģoarea GąĒuĮMelor cade 頽 a 15-a zi a primei luni din calendarul tradi–uonal chinezesc. Cu aceasta se 頽cheie 頽treaga perioad’’festiv’’prilejuit’’de ...
mai mult>>
v Qian Zhongshu, distins cä¤turar ķ¾ scriitor chinez contemporan
v Wang Anyi, renumit’’scriitoare chinez’’contemporan’’/a>
v Ru Zhijuan, cunoscut’’scriitoare chinez’’contemporan’’/a>
v Zhang Jie, scriitoare chinez’’dublu-laureat’’cu premiul pentru literatur’’凪ao Dun"
mai mult>>
v Cea de-a 10-a edi–ue a Festivalului interna–uonal de acroba–ue de la Wuqiao
ē® oraķĄl Shijiazhuang din provincia chinez’’Hebei, a avut loc 頽 perioada 27 octombrie ’’4 noiembrie cea de-a 10-a edi–ue a Festivalului Interna–uonal de Acroba–ue de la Wuqiao.
v Centenarul cinematografiei chineze
Pe data de 28 noiemrie 1895, francezul Louis Jean Lumiere , 頼preun’’cu fratele s»Š, Auguste Lumiere, au inventat ķ¾ construit primul aparat de filmat din lume.
v Manifestä¤i consacrate 頼plinirii a 60 de ani de la victoria 頽 r銁boiul 頼potriva agresiunii japoneze
La 15 august anul acesta s-au 頼plinit 60 de ani de la victoria 頽 r銁boiul de rezistenĮ 頼potriva agresiunii japoneze...
mai mult>>
v Dou’’sä¤b»Ģori chinezeĮMi, marcate la o 篶oal’’din BucureĮMi 2009-02-23
猚oala 179 din BucureĮMi, aflat’’頽 sectorul 1, a organizat la 12 februarie o serie de activit®łi pentru a marca Sä¤b»Ģoarea Primä­erii ķ¾ Festivalul Lampioanelor...
v Proiect 篶olar Cultura ķ¾ civiliza–ua Chinei organizat de 篶oala "Avram Iancu" din Dej 2007-05-28
Elevii ķ¾ cadrele didactice din 篶oala "Avram Iancu" din Dej, jude–£l Cluj au lansat la 18 mai 2007 un proiect 篶olar intitulat »žultura ķ¾ civiliza–ua Chinei".
v Expozi–ui de art’’chinezeasc’’la BotoķĮni ķ¾ Vaslui 2006-11-02
De la Ambasadei Chinei la Bucuresti ķ¾ din website-ul 凟venimentul" din Rom¶ria afl鉳 c’’la 31 octombrie s-a organizat la Muzeului Jude–qan BotoķĮni o expozi–ue cultural’’chinezeasc’’ Expozi–ua va fi deschis’’o lun’’de zile. Ambasadorul Chinei 頽 Rom¶ria, Xu Jian, ķ¾ preźædintele Asocia–uei de Prietenie Rom¶ro-chinez’’ Florea Dumitrescu ...
mai mult>>
v Liu Jie, t¶rä¤ regizor chinez 2008-04-24
Stima–u ascult»Ģori, v’’spuneam, 頽tr-o recent’’edi–ue a rubricii noastre, c’’filmul chinez 凾ribunalul cąĒare" a fost laureat la cea de-a 63-a edi–ue a Festivaluui Interna–uonal de Film de la Vene–ua, cu marele premiu la sec–uunea 凷peran–q". Aceasta a fost oarecum o surpriz’’cÜf se poate de pl鉩ut’’pentru t鈘nä¤ul regizor Liu Jie care a dob¶rdit un asemenea succes chiar la debutul ...
v Jiang Jianhua----Prima domniķŗar’’de Erhu 2008-04-17
Dirijorului japonez Seiji Ozawa i-au dat lacrimile c¶rd a auzit-o pe interpreta la erhu, renumit’’頽 toat’’lumea, Jiang Jianhua, c¶rt¶rd 頽tr-un concert.
mai mult>>
v Povestea "Jocurile 頽tre broasc’’ķ¾ dragon"
In perioada dinastiei Han de est, la Luoyang, capitala de atunci a Chinei ķ¾ 頽 頽prejurimile acesteia se produceau deseori cutremure de p鉳頽t. Analele istorice consemneaz’’c’’頽 decursul a peste 50 de ani, adic’’頽tre anii 89 ķ¾ 140 era noastr’’ au avut loc 頽 aceast’’regiune numai pu–un de 33 de mi篶ä¤i seismice. Printre care dou’’mari cutremure produse 頽 anul 119 ...
v Datini ķ¾ obiceiuri la Sä¤b»Ģoarea Primä­erii
ē® China obiceiul Sä¤b»Ģorii de Primä­ar’’dateaz’’de circa patru mii de ani! Numai c’’la 頽ceput nu se numea aķĮ ķ¾ nici nu avea o zi fix’’ ē® secolul al X-lea ’’e.n. chinezii au numit Anul Nou 凷ä¤b»Ģoarea Primä­erii".
mai mult>>
v Construc–uile funerare din China 2009-02-25
Construc–uile funerare reprezint’’o important’’component’’a construc–uilor strä­echi din China. ē® edi–ua de azi a rubricii »žultura chinez’’, v’’prezent鉳 construc–uile funerare din –mra noastr’’ ē® China antic’’ oamenii aveau concep–ua c’’sufletul omului nu piere dup’’moartea fizic’’ Prin urmare, se acorda o imporanĮ deosebit’’funeraliilor. De-a lungul istoriei, au fost construite ...
v Matouqin 2009-02-18
Aici, Radio China Interna–uonal. La microfon, xxx. ē® marea familie a na–uunii chineze, mongolii sunt o etnie cąĒare care trąæeĮMe 頽 step’’ Ast銁i v’’invit鉳 s’’頽cepem un turneu romantic 頽so–u–u de o melodie frumoas’’(頽cepe melodia ’’Noaptea de la Ulan Bator ’’ c¶rtat’’la matouqin, un instrument muzical strä­echi cu dou’’corzi ķ¾ un arcu’’specific etniei mongole ...
v Arta sculptural’’/a> 2009-02-11
Arta sculptural’’din China are o istorie lung’’ ArtiĮMii populari folosesc diferite materiale, pe care le transform’’prin sculptare 頽 obiecte de art’’頽 stiluri diversificate. De-a lungul anilor, s-au format mai multe categorii de sculpturi, ca sculpturile din jad, cele din filde’’ din lemn, bambus, cä¤bune. ē®c’’頽 epoca neolitic’’(6000-2000 ’’H.,) au apä¤ut deja obiecte decorative ...
mai mult>>