Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2004-06-11 16:36:31    
OraķĄl Lijiang

cri-1
OraķĄlui Lijiang a fost inclus 頽 1997 de UNESCO pe lista patrimoniului mondial.

Lijiang se situeaz’’頽 bazinul cursului superior al r鈛lui Jinsha, un important afluent al fluviului Yangtzi, la o altitudine de 2 400 metri deasupra nivelului mä¤ii, fiind reźædin–m jude–£lui autonom care poart’’acelaķ¾ nume ķ¾ o localitate cu istorie milenar’’ cu vechi tradi–ui culturale ķ¾ cu fromoase peisaje naturale.

Istoricii spun c’’頽 vremuri strä­echi, trąæau aici urmaķ¾i etniei Qiang care au primit mai t鈘ziu denumirea naxi. De-a lungul secolelor, popula–ua autohton’’a muncit cu hä¤nicie ķ¾ ķ¾-a ridicat locuin–q frumoase pe meleagurile natale.

Lijiang se gäzeĮMe la räzcrucea drumurilor ce duc spre provinciile Yunnan ķ¾ Sichuan ķ¾ regiunea Tibet. Din aceast’’cauz’’ 頽 antichitate, comer–£l a fost foarte dezvoltat aici. OraķĄl Lijiang s-a 頽temeiat la sf鈘ķ¾tul dinastiei Song sau la 頽ceputul dinastiei Yuan (頽 secolul al 13-lea e.n.). Ulterior, timp de 5 secole, a fost tot timpul sub domina–ua conduc»Ģorilor de etnie naxi desemna–u de guvernul central. La 頽ceputul secolului al 17-lea, popula–ua acestei localit®łi era de cÜfeva mii.

La nord de Lijiang, se gäzesc mun–ui Yulong cu piscuri 頽alte ķ¾ vreme schimb»Ģoare. Yulong 頽seamn’’頽 limba chinez’’刣ragonul argintiu". Mun–ui din apropierea oraķĄlui Lijiang poart’’acest nume din cauz’’c’’piscurile lor 頽alte sunt acoperite 頽 toate anotimpurile de z鉷ad’’ Cu bogate resurse hidrologice, mun–ui Yulong au devenit cunoscu–u ca 刼 important’’rezerva–ue a faunei ķ¾ florei" ķ¾ un uria’’rezervor de ap’’

Toate str銁ile vechi sunt pavate cu pietri’’multicolor. Pretutindeni se gäzesc r鈛ri ķ¾ canale cu apa din izvorul Yuquan curg¶rd liniĮMit 頽 fa–m sau 頽 spatele caselor ķ¾ trec¶rd uneori chiar pe sub zidul caselor.

De-a lungul secolelor, apa s-a päztrat curat’’ķ¾ limpede. Apa de la izvor este foarte pur’’ķ¾ bun’’de b»Št.

Casele din Lijiang sunt de obicei construite din cä¤鉳izi, lemn ķ¾ argil’’ 頽 stilurile na–uonalit®łilor han, bai ķ¾ tibetan’’ Au cur–u pavate cu pietri’’sau cä¤鉳izi. Multe uķ¾ ķ¾ rame ale ferestrelor sunt gravate cu motive florale sau päzä¤i.

Popula–ua naxi din Lijiang a acordat dintotdeauna o mare aten–ue culturii. Mul–u se pricep s’’compun’’versuri, s’’picteze ķ¾ s’’c頽te la instrumente muzicale La manifestä¤ile festive, localnicii c¶rt’’ķ¾ dansez’’zi ķ¾ noapte. Multe piese muzicale create de ei sunt cunoscute 頽 頽trega –mr’’ Orchestra de muzic’’popular’’naxi din Lijiang a f鉩ut turnee 頽 mai multe Įri europene, bucur¶rdu-se de o cald’’apreciere din partea publicului spectator. Majoritatea membrilor orchestrei sunt b»Ģr¶ri de peste 70 de ani ķ¾ din acest motiv, orchestra a primit ķ¾ titlul de onoare 凮rchestra longevivilor"

ē® 15 temple budiste din vechiul ora’’ķ¾ din 頼prejurimi se gäzec picturile murale Lijinag de faim’’mondial’’ Majoritatea acestora sunt din ultimele dinastii feudale chineze Ming ķ¾ Qing ķ¾ au teme religioase. De remarcat c’’頽 templul Dabaoji din satul Basha, se gäzeĮMe o pictur’’mural’’de mare dimensiune pe care sunt desenate o sut’’de figuri ale lui Buddha ķ¾ ale cąĒugä¤ilor daoiĮMi, care redau specificul culturii religioase al etniei naxi.

Hieroglifele Dongba care s-au päztrat p¶r’’頽 ziua de ast銁i sunt singurele hieroglife vii 頽 lume. Str鉳oķ¾i etniei naxi le-au folosit pentru consemnarea canoanelor religiei Dongba. La ora actual’’ 頽 biblioteci ķ¾ muzee din China ķ¾ unele Įri europene, se gäzesc peste 20 000 de volume din antichitate scrise cu hieroglife Dongba care consemneaz’’istoria milenar’’ķ¾ cultura strąĒucit’’a na–uonalit®łii naxi. Dintre acestea, notele muzicale pentru zeci de dansuri antice Dongba au o valoare extraoradinar’’ Canoanele Dongba apreciate ca §Onciclopedia etniei naxi" au un mare rol pentru cercetarea istoriei ķ¾ culturii acestei etnii.