Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>
v Vizita preŕ┐dintelui chinez Hu Jintao 頽 RomÂria
Intre 12 Ýż 14 iunie 2004, preŕ┐dintele chinez Hu Jintao a efectuat o vizit  oficial  de prietenie 頽 RomÂria. TrimiÝżi no┴Mri speciali, Li Xin Ýż Zhang Hui, ne-au relatat c  頽 cursul vizitei, preŕ┐dintele Hu Jintao a purtat convorbiri cu preŕ┐dintele RomÂriei, Ion Iliescu, 頽 cursul cńĄora au declarat c  dezvoltarea relaľuilor multilaterale de prietenie, cooperare Ýż parteneriat dintre China Ýż RomÂria reprezint  o dorinÉ┴ comun  a celor dou  pńĄľu.
v Forumul economic comerical chino-romÂr
š« zilele de 17 Ýż 18 februarie 2004, a avut loc la Beijing forumul economic comerical chino-romÂr. Delegaľua romÂr   format  din aproape 100 de persoane reprezentÂrd circa 40 de firme romÂre┴Mi, a fost condus  de premierul romÂr Adrian Nńztase.
v S  cÂrt鉳 頼preun  pentru tinereľq Ýż prietenie-Festivalul Chino-RomÂr al Tineretului
La 8 mai 2004, un avion al companiei olandeze de aviaľue KLM a aterizat la Aeroportul Internaľuonal Pudong din Shanghai. Cei 55 de membri ai delegaľuei romÂre a tineretului Ýż-au 頽ceput cÓă╗╠oria 頽 China, pe care o a┴Meptaser  mult timp.
v 55 de ani de la stabilirea relaľuilor diplomatice chino-romÂre-Ioan Romulus Budura despre relaľuile romÂro-chineze 頽 ultimii 55 de ani
Domnul Ioan Romulus Budura, fost ambasador romÂr la Beijing, cunoscut sinolog, a f鉩ut la 31 martie 2004 頼preun  cu soľua o vizit  la RCI , fiind invitat cu acest prilej la microfonul redacľuei noastre.
v Asociaľua RomÂr  de prietenie cu R.P.Chinez  a vizitat RCI
La 17 mai 2004, o delegaľue a Asociaľuei RomÂr  de prietenie cu R.P.Chinez   condus  de preŕ┐dintele Florea Dumitrescu a vizitat RCI. Directorul adjunct al postului RCI, Zhao Tieqi, s-a 頽t▄knit cu oaspeľui romÂri, cńĄora le-a adresat un cÓăduros bun sosit la radio Ýż le-a prezentat preocupńĄile postului.
v Impresiile despre China Ýż despre RCI
In interviul s╗đ, domnul Florea Dumitrescu a subliniat: Ŕ¨e la 頽fiinľmrea Asociaľuei RomÂre de prietenie cu R.P.Chinez   am pus accentul pe cunoa┴Merea 頽 RomÂria a realit«¨ilor Ýż realizńĄilor din China.
v A apńĄut 頽 China cartea "Valurile DunńĄii"
La 4 iunie 2004, la ambasada RomÂriei la Beijing a avut loc ceremonia de lansare a cńĄľui Valurile DunńĄii, scris  de Jiang Benliang, diplomat Ýż bun cunosc╗╠or al RomÂriei Ýż al culturii Ýż societ«¨ii romÂre.
v A apńĄut 頽 RomÂria cartea "China v銁ut  cu inim  de romÂrc  
š« luna mai 2004 la Editura LuceafńĄul din Bucure┴Mi a v銁ut lumina tiparului volumul China v銁ut  cu inim  de romÂrc  de prof.dr. Elena Cervinschi, preŕ┐dinte al Societ«¨ii Aboliľuoniste din RomÂria Ýż al Fundaľuei Internaľuonale ALCOR.
v A v銁ut lumina tiparului publicaľua │═untea Prieteniei"nr. 3

Recent a v銁ut lumina tiparului publicaľua noastr  │═untea prieteniei" nr.3

Pe prima pagin   la loc de frunte, se afl  o relatare privind vizita preŕ┐dintelui chinez Hu Jintao 頽 RomÂria, 頽soľut  cu o fotografie care 頽f«¨iŕ┐az  頽t▄knirea dintre cei doi ŕ┐fi de stat Hu Jintao Ýż Ion Iliescu.

Un spaľuu destul de mare este consacrat Forumului Economic Ýż Comercial chino-romÂr, desfŢhurat 頽 zilele de 17 Ýż 18 februarie 2004 la Beijing. La aceast  manifestare a participat prim-ministrul romÂr Adrian Nńztase, 頼preun  cu aproape o sut  de industriaÝż Ýż oameni de afaceri din RomÂria. Manifestarea a prilejuit contacte 頽tre oameni de afaceri Ýż industriaÝż din cele dou  state, 頽 vederea examinńĄii noilor posibilit«¨i de extindere a relaľuilor economice Ýż comerciale bilaterale.