Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
v Vizita preźædintelui chinez Hu Jintao 頽 Rom¶ria
Intre 12 ķ¾ 14 iunie 2004, preźædintele chinez Hu Jintao a efectuat o vizit’’oficial’’de prietenie 頽 Rom¶ria. Trimiķ¾i noĮMri speciali, Li Xin ķ¾ Zhang Hui, ne-au relatat c’’頽 cursul vizitei, preźædintele Hu Jintao a purtat convorbiri cu preźædintele Rom¶riei, Ion Iliescu, 頽 cursul cä¤ora au declarat c’’dezvoltarea rela–uilor multilaterale de prietenie, cooperare ķ¾ parteneriat dintre China ķ¾ Rom¶ria reprezint’’o dorinĮ comun’’a celor dou’’p䤖u.
v Forumul economic comerical chino-rom¶r
ē® zilele de 17 ķ¾ 18 februarie 2004, a avut loc la Beijing forumul economic comerical chino-rom¶r. Delega–ua rom¶r’’ format’’din aproape 100 de persoane reprezent¶rd circa 40 de firme rom¶reĮMi, a fost condus’’de premierul rom¶r Adrian Näztase.
v S’’c¶rt鉳 頼preun’’pentru tinere–q ķ¾ prietenie-Festivalul Chino-Rom¶r al Tineretului
La 8 mai 2004, un avion al companiei olandeze de avia–ue KLM a aterizat la Aeroportul Interna–uonal Pudong din Shanghai. Cei 55 de membri ai delega–uei rom¶re a tineretului ķ¾-au 頽ceput cąĒ»Ģoria 頽 China, pe care o aĮMeptaser’’mult timp.
v 55 de ani de la stabilirea rela–uilor diplomatice chino-rom¶re-Ioan Romulus Budura despre rela–uile rom¶ro-chineze 頽 ultimii 55 de ani
Domnul Ioan Romulus Budura, fost ambasador rom¶r la Beijing, cunoscut sinolog, a f鉩ut la 31 martie 2004 頼preun’’cu so–ua o vizit’’la RCI , fiind invitat cu acest prilej la microfonul redac–uei noastre.
v Asocia–ua Rom¶r’’de prietenie cu R.P.Chinez’’a vizitat RCI
La 17 mai 2004, o delega–ue a Asocia–uei Rom¶r’’de prietenie cu R.P.Chinez’’ condus’’de preźædintele Florea Dumitrescu a vizitat RCI. Directorul adjunct al postului RCI, Zhao Tieqi, s-a 頽tÜknit cu oaspe–ui rom¶ri, cä¤ora le-a adresat un cąĒduros bun sosit la radio ķ¾ le-a prezentat preocupä¤ile postului.
v Impresiile despre China ķ¾ despre RCI
In interviul s»Š, domnul Florea Dumitrescu a subliniat: čłe la 頽fiin–mrea Asocia–uei Rom¶re de prietenie cu R.P.Chinez’’ am pus accentul pe cunoaĮMerea 頽 Rom¶ria a realit®łilor ķ¾ realizä¤ilor din China.
v A apä¤ut 頽 China cartea "Valurile Dunä¤ii"
La 4 iunie 2004, la ambasada Rom¶riei la Beijing a avut loc ceremonia de lansare a c䤖ui Valurile Dunä¤ii, scris’’de Jiang Benliang, diplomat ķ¾ bun cunosc»Ģor al Rom¶riei ķ¾ al culturii ķ¾ societ®łii rom¶re.
v A apä¤ut 頽 Rom¶ria cartea "China v銁ut’’cu inim’’de rom¶rc’’
ē® luna mai 2004 la Editura Luceafä¤ul din BucureĮMi a v銁ut lumina tiparului volumul China v銁ut’’cu inim’’de rom¶rc’’de prof.dr. Elena Cervinschi, preźædinte al Societ®łii Aboli–uoniste din Rom¶ria ķ¾ al Funda–uei Interna–uonale ALCOR.
v A v銁ut lumina tiparului publica–ua ³Ķuntea Prieteniei"nr. 3

Recent a v銁ut lumina tiparului publica–ua noastr’’³Ķuntea prieteniei" nr.3

Pe prima pagin’’ la loc de frunte, se afl’’o relatare privind vizita preźædintelui chinez Hu Jintao 頽 Rom¶ria, 頽so–ut’’cu o fotografie care 頽f®łiźæaz’’頽tÜknirea dintre cei doi źæfi de stat Hu Jintao ķ¾ Ion Iliescu.

Un spa–uu destul de mare este consacrat Forumului Economic ķ¾ Comercial chino-rom¶r, desfŻhurat 頽 zilele de 17 ķ¾ 18 februarie 2004 la Beijing. La aceast’’manifestare a participat prim-ministrul rom¶r Adrian Näztase, 頼preun’’cu aproape o sut’’de industriaķ¾ ķ¾ oameni de afaceri din Rom¶ria. Manifestarea a prilejuit contacte 頽tre oameni de afaceri ķ¾ industriaķ¾ din cele dou’’state, 頽 vederea examinä¤ii noilor posibilit®łi de extindere a rela–uilor economice ķ¾ comerciale bilaterale.