Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2004-11-10 16:27:43    
Taiwania flousicina

cri-1

ē® ultima vreme 頽 rezerva–ua natural’’de pe muntele Gaoligong, din provincia Yunnan, sud-vestul Chinei, a fost descoperit’’o p鉪ure primitiv’’format’’din aceast’’specie de arbore. Potrivit administratorului rezerva–uei naturale, p鉪urea se extinde pe suprafaĮ de peste 200 de hectare. Acest arbore are o 頽ąĒ–ume de 40 de metri. Un expert 頽 silvicultur’’a declarat corespondentului nostru c’’Taiwania flousicina este un arbore din categoria B de protec–ue din China. Este o specie din familia de brad taiwanez. ē® afar’’de Taiwan, arborele este räzp¶rdit 頽 jude–qle Lingchang ķ¾ Fengqing, din provincia Yunnan. Coroana sa are form’’conic’’ķ¾ scoar–m este brun’’gri. Straturile superficiale ale lemnului sunt galbene ķ¾ albe, iar miezul este roķ¾atic ķ¾ brun. Masa lemnoas’’este uķŗar’’ķ¾ moale. Lemnul este rezistent, av¶rd fibre drepte ķ¾ fiind uķŗr de prelucrat. Este un arbore pre–uos, folosit la ornamentä¤i. Arborele creĮMe rapid ķ¾ are o mare valoare economic’’

Arborii descoperi–u pe muntele Gaoligong se 頽mul–qsc prin semin–q. ē® jude–£l Fengqing 頽 1918 existau 31 de specii, cu peste 300 de arbori, iar 頽 comuna Fengxiang exista doar o specie de arbori, fiecare cu o v鈘st’’de peste 400 de ani.