Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-03-17 10:47:44    
Prietenia tradi–uonal’’rom¶ro-chinez’’ plin’’de vitalitate ca apele fluviilor Yangzi ķ¾ Dunä¤ea
- Cu ocazia celei de-a 55-a aniversä¤i a stabilirii rela–uilor diplomatice rom¶ro-chineze

cri-1

Ziua de 5 octombrie 1949 a fost o zi important’’pentru rela–uile rom¶ro-chineze. In aceast’’zi cele dou’’Įri au stabilit rela–ui diplomatice, Rom¶ria fiind al treilea stat care a recunscut R.P.Chinez’’

Cu prilejul 頼plinirii a 55 de ani de la stabilirea rela–uilor diplomatice dintre China ķ¾ Rom¶ria, preźædintele chinez, Hu Jintao, ķ¾ preźædintele Rom¶riei, Ion Iliescu, au schimbat mesaje de felicitare.

In decursul celor 55 de ani, 頽 pofida schimbä¤ilor pe plan interna–uonal, unele chiar radicale, rela–uile de prietenie ķ¾ cooperare dintre cele dou’’Įri s-au dezvoltat tot mai mult, grąætor 頽 acest sens fiind proverbul rom¶resc: "Apa trece, pietrele r鉳¶r".

Amintind de acest eveniment festiv, domnul Nicolae V鉩ä¤oiu preźædintele Senatului Rom¶riei, a spus c’’凴ela–uile rom¶ro-chineze au o tradi–ue 頽delungat’’ ē® ultimii ani, 頽s’’ ele au c鉷»Ģat un caracter excep–uonal, conferit 頽 principal de contactele bilaterale la cel mai 頽alt nivel. Rela–uile dintre Įrile noastre au dovedit 頽 aceĮMi ani profunzime ķ¾ durabilitate, fiind caracerizate de 頽credere ķ¾ sinceritate."

ē® discursul rostit 頽 luna iunie a.c. 頽 fa–m Parlamentului Rom¶riei, preźædintele chinez Hu Jintao a afirmat c’’Ąyn cele peste cinci decenii care au urmat, cu toate schimbä¤ile petrecute 頽 lume, ca ķ¾ transfomrä¤ile produse 頽 cele dou’’Įri, prietenia profund’’dintre Įrile ķ¾ popoarele chinez ķ¾ rom¶r nu s-a schimbat. De asemenea, 頽crederea politic’’reciproc’’ķ¾ sinceritatea cu care se ajut’’reciproc sunt neschimbate."

China ķ¾ Rom¶ria sunt desp䤖ute de mun–u ķ¾ ape, dar prietenia dintre cele dou’’popoare Ūąi are r鉪鉩inile 頽 istoria lor 頽depä¤tat’’ ē®c’’din secolul 17, renumitul diplomat, lingvist ķ¾ cąĒ»Ģor rom¶r Nicolae Milescu-Sp»Ģaru a ajuns 頽 China ķ¾ a scris lucrarea čłescrierea Chinei". Activitatea sa a contribuit la cunoaĮMerea Chinei de c»Ģre Įrile europene, pun¶rd o baz’’trainic’’pentru cunoaĮMerea, ķ¾ mai apoi, prietenia dintre poporul chinez pe de o parte ķ¾ locuitorii din Rom¶ria ķ¾ Moldova pe de alta. Milescu a fost apreciat drept un Marco Polo din Rom¶ria.

In anii 40 din secolul trecut, doctorii rom¶ri Bucur Clejan, 頼preun’’cu so–ua, ķ¾ David Iancu au venit 頽 China pentru a sprijini poporul chinez 頽 r銁boiul de rezistenĮ 頼potriva agresiunii japoneze.

Dup’’stabilirea rela–uilor diplomatice rom¶ro-chineze, schimburile de vizite la nivel 頽alt 頽tre cele dou’’Įri au fost frecvente, rela–uile bilaterale pe planurile politic, economic ķ¾ comerical, cultural ķ¾ 頽 alte domenii s-au dezvoltat tot mai mult. ē® anii 70 din secolul trecut c¶rd Rom¶ria a fost afectat’’de inunda–ui grave, liderii chinezi de atunci Mao Zedong ķ¾ Zhou Enlai au decis s’’acorde Rom¶riei un ajutor economic important. Echipe de exper–u chinezi 頽 frunte cu Jiang Zemin s-au deplasat 頽 diferite localit®łi ale Rom¶riei pentru a ajuta la construirea unor obiective industriale. ē® primä­ara lui 2003, c¶rd epidemia SARS f鉩ea ravagii 頽 –mra noastr’’ premierul rom¶r Adrian Näztase a venit la Beijing, delega–ua sa aduc¶rd aparate medicale ķ¾ medicamente pentru a ajuta la combaterea acestei maladii.

Rela–uile de prietenie ķ¾ de cooperare chino-rom¶re sunt precum culmile din Himalaya ķ¾ din Carpa–u, seme–q ķ¾ 頽c¶rt»Ģoare, ķ¾, ca apele fluviilor Yangzi ķ¾ Dunä¤e, 頽ainteaz’’f䤒’頽cetare....

-Luo Dongquan