Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-03-17 11:00:35    
Manifestä¤ile comemorative pentru marcarea a 55 de ani de la stabilirea rela–uilor diplomatice dintre China ķ¾ Rom¶ria

cri-1

La 5 octombrie 1949, au fost stabilite rela–ui diplomatice 頽tre Rom¶ria ķ¾ R.P.Chinez’’ proclamat’’cu 4 zile 頽ainte. Astfel, Rom¶ria a devenit cea de-a treia –mr’’din lume, dup’’Rusia ķ¾ Bulgaria, care a recunoscut China nou’’

Cu prilejul 頼plinirii a 55 de ani de la stabilirea rela–uilor diplomatice, preźædintele R.P.Chineze, Hu Jintao, ķ¾ omologul s»Š rom¶r, Ion Iliescu, ķ¾-au trimis reciproc la 5 octombrie mesaje de felicitare, ira pe parcursul anului au fost organizate numeroase manifestä¤i ķ¾ ac–uuni de marcare a acestui eveniment.

Astfel, 55 de tineri rom¶ri au fost invita–u s’’viziteze 頽 luna mai oraźæle Shanghai ķ¾ Beijing, iar 55 de tineri chinezi au 頽tors aceast’’vizit’’頽 octombrie 2004.

La 23 septembrie ambasada chinez’’頽 Rom¶ria, Institutul de Cercetare Economic’’China-Europa, 頼preun’’cu Grupul F & J, au organizat la BucureĮMi seminarul 凬oi oportunit®łi pentru economia Chinei ķ¾ Rom¶riei. Extinderea Uniunii Europene". Au participat ambasadorul Chinei 頽 Rom¶ria, Xu Jian, consilierul economic preziden–ual rom¶r, Gheorghe Zaman, ministrul delegat al integrä¤ii europene, Victor Ponta, preźædintele Grupului F & J, Geng Jian, 頼preun’’cu peste o sut’’de economiĮMi, savan–u ķ¾ ziariĮMi din cele dou’’Įri.

ē® perioada 2-18 octombrie, Ansamblul Artistic "Cioc鈘lia" din Rom¶ria a participat, al»Ģuri de alte 22 de forma–ui folclorice din diferite Įri, la cea de-a VI-a edi–ue a Festivalului International de Folclor din oraķĄl Huangshan. Prin reprezenta–uile oferite de aceast’’forma–ue, spectatorii au putut cunoaĮMe mai bine frumuse–qa ķ¾ bog®łia folclorului rom¶resc.

Artistul rom¶r Dan Puric a adus la Beijing un spectacol plin de fantezie ķ¾ farmec - Teatrul de pantomim’’頽 turneu 頽 China. Spectacolul nu a fost o simpl’’parad’’de mod’’ ci a 頼binat –unutele extraordinare realizate de creatoarea Doina Levin–m cu pantomima, muzica, dansul ķ¾ luminile.

La 19 iulie, a avut loc 頽 saloanele Galeriei de Art’’din Beijing vernisajul expozi–uei pictorului rom¶r Devis Grebu. Expozi–ua, intitulat’’"R鉪鉩ini 頽florite", a fost compus’’din 40 de lucrä¤i de grafic’’

Śs partea chinez’’a organizat o serie de manifestä¤i comemorative 頽 Rom¶ria. Teatrul de oper’’頽 stil Beijing a oferit spectatorilor din Rom¶ria ocazia de a admira cunoscuta oper’’"Turandot", pus’’頽 scen’’頽 stilul operei Beijing. Este prima oar’’頽 ultimii peste 50 de ani c¶rd o oper’’頽 stil Beijing este prezent’’pe scena rom¶reasc’’

La Muzeul Na–uonal de Arta al Rom¶riei o inedit’’expozi–ue de obiecte din bronz antice chinezeĮMi. La manifestare au fost prezentate 41 de lucrä¤i, care sunt replici ale unora dintre capodoperele create din epoca dinastiei Xia p¶r’’頽 cea a dinastiei Han.

Pe 22 septembrie, Romfilatelia ķ¾ Administra–ua PoĮMei din China au lansat emisiunea filatelic’’comun’’intitulat’’"Obiecte l鉩uite ķ¾ ceramic’’. Lansarea timbrelor a avut loc 頽 prezen–m ministrului comunica–uilor ķ¾ tehnologiei informa–uei, Adriana 辤c»Š, a directorului general Romfilatelia, Cristina Popescu, a ambasadorului chinez la BucureĮMi, Xu Jian, ķ¾ a directorului general al PoĮMei Chineze, Liu Andong.

Au mai fost organizate, la Beijing ķ¾ la BucureĮMi, S鉷t鉳¶ra televiziunii chineze ķ¾ rom¶re ķ¾ Festivalurile de film chinezesc, respectiv rom¶resc.

Wu Min