Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>
(GMT+08:00) 2005-03-17 11:24:50    
55 de ani   55 de tineri chinezi 頽 RomÂria

cri-1

╗■ioc鈘lia" cÂrt  peste p鉪uri, 刅alurile DunńĄii" strÓăucesc, RomÂria - o ľmr  minunat   o amintire frumoas   頽 aceast  toamn  t鈘zie, ne-a fost o gazd  apropiat  Ýż deschis  

š«tr-o superb  zi de toamn   o delegaľue a tineretului chinez condus  de Yang Yue, vicepreŕ┐dintele Federaľuei Tineretului din š«treaga Chin   a sosit la Bucure┴Mi, pentru o vizit  de o s鉷t鉳Âr  頽 RomÂria, ca rńzpuns la cea efectuat  頽 luna mai 頽 China de c╗╠re o delegaľue a tinerilor romÂri.

Vizita a constituit una din manifestńĄile prilejuite de marcarea a 55 de ani de la stabilirea relaľuilor diplomatice 頽tre China Ýż RomÂria. š« cele 7 zile ale ŕ┐derii 頽 RomÂria, 55 de tineri   numńĄ egal cu al anilor trecuľu de la fondarea relaľuilor diplomatice dintre cele dou  state - printre care politicieni, arti┴Mi, oameni de afaceri Ýż ziari┴Mi, au vizitat obiective istorice, culturale, arhitecturale Ýż turistice din capitala romÂr  Ýż din judeľqle BraÝ║v, Arge  Ýż V▄kcea. De asemenea, ei au avut 頽t▄kniri cu autorit«¨i centrale Ýż judeľqne Ýż cu reprezentanľu ai tineilor din judeľqle vizitate. 

Bucure┴Miul toamna t鈘ziu este de un pitoresc aparte. š« timpul vizitei 頽 RomÂria, tinerii chinezi au fost primiľu de preŕ┐dintele Ion Iliescu, premierul Adrian Nńztase Ýż de preŕ┐dintele Camerei Deputaľulor Valer Dorneanu.

             

La palatul Cotroceni. 凬i hao, ni hao!", salutul amabil de bun venit al preŕ┐dintelui Ion Iliescu 頽 limba chinez  i-a impresionat pe toľu cei de faÉ┴. 猠ful statului romÂr Ýż-a amintit de cele 5 vizite f鉩ute 頽 China, spunÂrd c  aceast  ľmr  a obľunut rezultate considerabile, economia 頽registr頽d un salt calitativ dup  aplicarea politicii de reform  Ýż deschidere. │═oporul romÂr v  adreseaz  cele mai bune urńĄi!"

š« opinia dl.Yang Yue, ŕ┐ful delegaľuei tineretului chinez, exist  mai multe caracteristici ale relaľuilor romÂro-chineze care au r鉳as constante 頽c  de la stabilirea raporturilor diplomatice. š« primul rÂrd, indiferent de schimbńĄile pe plan internaľuonal, prietenia dintre cele dou  É┴ri nu s-a modificat. Apoi, 頽crederea politic  reciproc  頽tre guvernele celor dou  state a r鉳as cel puľun la acelaÝż nivel cu cel de acum 55 de ani.

 

٬afeta prieteniei a fost predat  tinerei generaľui. Domnul Victor Ponta, ministru delegat al integrńĄii europene, Ýż domniÝ║ara Daciana S鈘bu, preŕ┐dinte al Autorit«¨ii Naľuonale pentru Tineret din RomÂria ne-au 頽soľut pe toat  durata sejurului nostru 頽 RomÂria. š« luna mai 2004, la invitaľua Federaľuei Tineretului din š«treaga Chin   cei doi, care au condus o delegaľue a 55 de tineri romÂri, au vizitat China. Domnul Victor Ponta ne-a mńĄturisit c  fotografia f鉩ut  頼preun  cu preŕ┐dintele chinez, Hu Jintao, Ýż cu toľu membrii delegaľuei romÂre 頽 Marea Sal  a Poporului din Beijing a fost expus  pe peretele biroului s╗đ, iar acum o s  o monteze Ýż pe cea f鉩ut  cu prietenii chinezi la Bucure┴Mi.

                         

Pentru romÂri, muzica este la fel de important  ca p▄hnea Ýż sarea. Arta nu are graniÉ┴, muzica este cel mai bun limbaj. Pe acordurile melodiilor 凥ora stacatto", 処asomie", 凩a oglind   Ýż │═atria mea", tinerii din cele dou  É┴ri au cÂrtat, au dansat Ýż s-au 頼prietenit.

Momentul de r鉳as-bun a fost unul de neuitat. Am regretat doar c  vizita 頽 RomÂria a fost prea scurt   dar ne-am despńĄľut de prietenii romÂri cu speranľm revederii.

Zhang Qian