Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>
(GMT+08:00) 2005-03-17 12:23:40    
Spicuiri din mesajele sosite la redacľue

cri-1

Domnul Danielo Duda  /STRONG>: Doresc s  v  asigur, pe aceast  cale, c  indiferent de multitudinea Ýż caracterul preocupńĄilor ce-mi vor 刣ecora" existenľm, voi r鉳Âre acelaÝż admirator al civilizaľuei Ýż spiritului chinezesc. Acum, cÂrd iarna bate la u¨┌, cÂrd activit«¨ile din propria gospodńĄie Ýż chiar din marea gospodńĄie, adic  cea comunal   s-au mai 頼puľunat, m  pot ocupa mai mult de corespondenľm cu dv.

š« contrast cu temperatura iernii, eu v  adresez cele mai calde gÂrduri Ýż v  urez s  v  fie c▄f mai bine, s  aveľu s鉵╗╠ate, bucurii Ýż c▄f mai multe 頼pliniri!

Domnul Remus: Ar trebui s  contactaľu Ýż c▄feva posturi de radio romÂre┴Mi. š« felul acesta vom Ýż mai aproape de actualitatea chinez  

Domnul Marius Ionel Isofache: V  transmit c  m  aflu 頽 Belgia la specializare in domeniul relaľuilor internaľuonale, neavÂrd posibilitatea de a comunica frecvent din cauza programului foarte 頽cńĄcat pe care └W am aici, spunÂrdu-v  c  頼i este foarte dor de dumneavoastr  

š«truc▄f anul acesta s-au implinit 55 de ani de la proclamarea R.P.Chineze, doresc s  transmit poporului chinez cele mai cordiale salutńĄi si de prietenie, dorindu-le multe succese in activitatea sa, dar Ýż pentru intensificarea schimburilor reciproce, 頽 toate domeniile, cu strÓ┐n╗╠atea.

Aici, la Bruxelles, se vorbe┴Me despre faptul c  nu peste mult timp China va deveni o mare putere economic   exemplu pentru foarte multe É┴ri. Cred c  Ýż merit   pentru tot ce face ast銁i aceast  ľmr  

Domnul Iosif C鉳ara: Sunt student la filologie si vreau s  頽v«¨ limba chinez   š« vacanľq (cÂrd sunt acas   v  ascult cu mare pl鉩ere emisiunea 頽 limba romÂr   Exist  Ý┴nse s  putem inv«¨a scrierea chinez  

Am onoarea s  v  anun  c  sunt membru al Asociaľuei romÂro-chineze. Felicitari pentru emisiunile dumneavostr  

(Iosif Camara, 18.11.2004)

DomniÝ║ara Maria Magdalena Bor  /STRONG>: Corespondez cu Redacľua Radio China Internaľuonal 頽 limba romÂr  Ýż m  bucur c  am printre dumneavoastr  ni┴Me prieteni. Sper 頽tr-o continu  colaborare, v  felicit Ýż v  mulľúmesc pentru toate eforturile dumneavoastr   V  doresc zile bune.

Domnul Sorin MńĄiuÉ┴: š«cepÂrd cu data de 5 octombrie am ascultat emisiunile dv. legate de sńĄb╗╠oarea naľuonal   M-am bucurat s  afl  c  RomÂria este una dintre primele É┴ri care au avut strÂrse relaľui de prietenie cu China. Ceea ce ar trebui s  ne ľun  strÂrÝż este factorul cultural Ýż deschiderea fiecńĄuia c╗╠re celÓăalt pentru a-l putea 頽ľqlege Ýż a-l ajuta 頽 mńzura posibilit«¨ilor Ýż, normal, de a 頽v«¨a de la celÓăalt ceea ce este bun Ýż folositor. Nu cred c  ľune de prietenie s  impunem celuilalt ceva, care noi credem c  este bun. Oric▄f ar fi de bun nu trebuie impus.

V  transmit dv., ca po┴Ma  al Redacľuei, celor dragi ai dv. Ýż 頽tregului colectiv al redacľuei mult  s鉵╗╠ate, putere de munc  creatoare Ýż multe bucurii.

Li Xin