Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-03-17 12:28:01    
Compania Lenovo din China: al treilea mare produc»Ģor de computere personale din lume

cri-1

La 8 decembrie 2004, domnul Liu Zhuanchi, preźædintele Consiliului de Administra–ue al Grupului Lenovo din China a anun–mt c’’firma sa, cel mai mare produc»Ģor de computere personale din China, a achizi–uonat divizia Computere Personale (PC) a IBM, cea mai mare companie 頽 domeniul informaticii, la nivel mondial.

               

Aceasta este una din cele mai mari achizi–ui peste hotare realizate vreodat’’de o firm’’chinez’’ 頽 valoare de 1,25 miliarde de dolari. Dintre aceĮMia, 650 milioane dolari reprezint’’bani gheaĮ, iar 600 de milioane dolari sunt ac–uuni ale companiei chineze. Lenovo Ūąi va asuma ķ¾ datorii nete ale IBM 頽 valoare de 500 de milioane de dolari, ceea ce 頽seamn’’c’’valoarea total’’a tranzac–uei va atinge 1,75 miliarde dolari.

Astfel Grupul Lenovo devine cel de-al 3-lea mare produc»Ģor de competere personale din lume. Volumul v¶rzä¤ilor anuale ale grupului Lenovo va atinge 11.900.000 de calculatoare, 頽 valoare de 12 miliarde de dolari americani, de 4 ori faĮ volumul actual. Astfel Lenovo va furniza calculatoare personale ķ¾ alte produse aferente pentru 160 de Įri ķ¾ regiuni ale lumii.

Compania Lenovo a fost 頽fiin–mt’’頽 anul 1984. Pe parcusul celor 20 de ani, firma a cunoscut o puternic’’dezvoltare, devenind cea mai mare firm’’produc»Ģoare de computere din China ķ¾ din Asia. In 2004 desfacerea grupului Lenovo va atinge 3.700.000 de compunere, cu o creĮMere de 30% 頽 compara–ue cu anul 2003, ocup¶rd circa dou’’procente din pia–m mondial’’de PC.

Noul grup Lenovo cu 19.000 de angaja–u va avea sediul central la New York, iar principalele opera–uuni la Beijing ķ¾ Raleigh, 頽 Carolina de Nord, 頽 timp ce reprezentan–q de v¶rzä¤i 頽 頽treaga lume.

Domnul Stephen M Ward Jr., 頽 prezent vicepreźædinte al IBM ķ¾ director general al IBM Personal Systems Group, va fi preźædinte-director executiv al Lenovo 頽 perioada post-tranzi–ue, iar Yang Yuanqing, actualul vicepreźædinte al Lenovo, va fi preźædintele Consiliului de Administra–ue al noii companii.

ē® luna martie 2004, Lenovo s-a al»Ģurat celorlal–u sponsori ai Olimpiadei din anul 2008, de la Beijing, 頽 cadrul programului The Olympic Programme (TOP). Lenovo va pune la dispozi–ue echipamente ķ¾ servicii informatice pentru Olimpiada de Iarn’’de la Torino din 2006 ķ¾ Jocurile Olimpice de Var’’de la Beijing 2008.

³Ķarteneriatul istoric cu IBM este o dovad’’a performan–qlor 頽registrate de Lenovo 頽 cei 20 de ani de la crearea sa ķ¾ are o semnifica–ue major’’pentru strategiile companiilor chineze de extindere pe pie–qle externe." a apreciat Ma Songde, adjunct al Ministrului ŽŖiin–qi ķ¾ Tehnologiei.