Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-03-17 12:33:23    
Calendarul ķ¾ horoscopul chinezesc

cri-1

Calendarul tradi–uonal chinezesc este, dup’’cum se ĮMie, cea mai veche form’’de 頽registrare cronologic’’cunoscut’’頽 lume. A luat naĮMere 頽 perioada domniei 頼pä¤atului Huangdi, mai precis 頽 anul 2637 ’’e.n, deci 頽 urm’’cu aproape 4.700 de ani.

Este fondat 頽 principal pe credin–m c’’astrul nop–ui, prin for–m sa de atrac–ue magnetic’’ exercit’’o mare influenĮ asupra omului ķ¾ aķĮ se ķ¾ explic’’de ce 頽 popor se spune c’’este un calendar lunar. Dar no–uunea nu este exact’’ deoarece calendarul delimiteaz’’lunile dup’’momentul ridicä¤ii unei constela–ui 頽 partea opus’’asfin–utului soarelui, prima zi a unei luni fiind ziua 頽 care elipticul soarelui ķ¾ al lunii este egal. AķĮ c’’este vorba mai degrab’’de un calendar lunar ķ¾ totodat’’solar.

Mai trebuie s’’not鉳 c’’ 頽 China antic’’ se cunoĮMeau cinci planete, ķ¾ anume a aurului care corespunde ast銁i planetei Venus, a lemnului ’’Jupiter, a apei ’’Mercur, a focului ’’Marte ķ¾ a p鉳¶rtului ’’Saturn. ē® secolul al 21-lea ’’e.n., o rota–ue a planetei Jupiter era considerat’’drept un an. Numai c’’Anul Nou nu are o pozi–ue fix’’ Un an este 頼p䤖ut 頽 12 luni. O lun’’obi簄uit’’are 29 de zile, iar una mare 30 de zile. Deci, un an are 354 sau 355 de zile, cu 10 -- 11 zile mai pu–un decÜf anul tropical. AķĮ c’’ din c¶rd 頽 c¶rd, este necesar s’’se adauge unui an ķ¾ o a 13-a lun’’ Regula este ca 頽 19 ani s’’apar’’7 ani cu cÜfe 13 luni.

ē® calendarul tradi–uonal chinezesc se foloseĮMe o metod’’special’’de numerotare cronologic’’a anilor 頽 cicluri. Un ciclu are 60 de ani ķ¾ este alc»Ģuit prin combinarea celor 10 Tian-Gan (tulpini cereĮMi) cu cele 12 Di-Zhi (ramuri p鉳¶rteĮMi).

Originea acestei forme de 頽registrare cronologic’’prin ciclul de 60 de ani s-a pierdut 頽 negura istoriei. La 頽ceputul dinastiei Han de acum peste 2000 de ani, str鉳oķ¾i noĮMri au atribuit ca simbolul celor 12 semne 剅amuri p鉳¶rteĮMi", cÜfe un animal. Dar de ce au fost tocmai alese aceste douäzprezece animale din lumea celor f䤒’grai, ca simboluri zodiacale? ē® China antic’’ calul, bivolul, berbecul, cocoķĄl, cÜhnele ķ¾ porcul sunt nelipsite 頽tr-o gospodä¤ie prosper’’ Dragonul este un animal mitologic foarte pre–£it, iar ķĮrpele este supranumit 刾ui de dragon". Tigrul ķ¾ maimu–m simbolizeaz’’頽 zodiacul chinezesc ferocitatea, respectiv inteligen–m.

Dar, de ce ķŗbolanul ’’acest animal departe de a fi drąŗu’’- se num䤒’printre celelalte 11, ba mai mult decÜf atÜf, el este aźæzat chiar pe primul loc? O legend’’spune c’’la 頽ceputul 頽ceputurilor, Cerul ķ¾ P鉳¶rtul nu se desprinseser’’頽c’’ av¶rd o form’’ciudat’’ aidoma unui ou uria’’ A apä¤ut apoi ķŗbolanul, acest roz»Ģor 頽näzcut, ķ¾ a reuķ¾t s’’fac’’o gaur’’pe coaja 刟cestui ou". Oul s-a spart ķ¾ din el au 頽ceput s’’curg’’fel ķ¾ fel de lichide. Unele dintre ele, mai tulburi ķ¾ mai grele, s-au sedimentat, form¶rd p鉳¶rtul, altele mai limpezi ķ¾ mai uķŗare, s-au 頽ąĒ–mt, form¶rd cerul. Datorit’’acestui merit, se pare, primul semn zodiacal a fost atribuit ķŗbolanului.

Potrivit ciclului zodiacal chinezesc, perioada 9 februarie 2005 ’’29 ianuarie 2006 dup’’calendarul gregorian va fi numit Yiyou, anul cocoķĄlui. Cu ocazia Anului Nou Chinezesc, care va c鉪ea de data aceasta la 9 februarie 2005, adres鉳 tuturor ascult»Ģorilor ķ¾ prietenilor rom¶ri ķ¾ moldoveni, sincere urä¤i de bine ķ¾ s鉵»Ģate. Anul cocoķĄlui s’’v’’aduc’’cÜf mai multe 頼pliniri ķ¾ ... o 刾unguĮ doldora de bani"!

Li Jiayu