Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-03-17 12:41:50    
Minorit®łi na–uonale din China

cri-1

China este o –mr’’multina–uonal’’ 頽 care locuiesc 頽 armonie na–uonalitatea han ķ¾ alte 55 de minorit®łi na–uonale. Exist’’155 de unit®łi administrative cu autonomie etnic’’- dintre care 5 regiuni autonome, 30 de districte autonome ķ¾ 120 de jude–q autonome - ķ¾ 1.256 de sate etnice, cu o suprafaĮ total’’de 6.469.500 kmp, ce reprezint’’64,3% din suprafa–m Įrii.

Deķ¾ minorit®łile na–uonale din China au o popula–ue relativ mic’’ räzp¶rdirea lor teritorial’’este foarte mare. Aproape 頽 toate provinciile, regiunile autonome ķ¾ municipiile direct subordonate locuiesc minorit®łi na–uonale.

ē® afar’’de minorit®łile hui ķ¾ man, care folosesc limba chinez’’ restul de 53 de minorit®łi au limbile lor proprii, dintre care 21 au ķ¾ o form’’scris’’a propriei limbi.

ē® rubrica noastr’’凪inorit®łi na–uonale", difuzat’’頽 fiecare luni, pute–u afla mai multe lucruri interesante 頽 leg»Ģur’’cu via–m minorit®łilor na–uonale din –mra noastr’’ datinile ķ¾ obiceiurile acestora, sä¤b»Ģorile specifice ķ¾ ritualurile legate de aceste sä¤b»Ģori, precum ķ¾ stadiul de dezvoltare, din toate punctele de vedere, a zonelor populate de minorit®łi na–uonale.

Lin Ting