Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-03-17 12:44:55    
Politicile speciale adoptate 頽 regiunile economice speciale din China

cri-1

ē® regiunile economice speciale din China se aplic’’o serie de politici speciale, 頽 vederea atragerii cÜf mai multor investitori strąæni, oferidu-le condi–ui optime de munc’’ķ¾ de viaĮ ķ¾ posibilit®łile de a ob–une un profit important.

ē® primul r¶rd, regiunile economice speciale chineze atrag aten–ua investitorilor prin tax’’redus’’ de exemplu, vor fi scutite de taxele pe profit trimise 頽 afara Chinei; vor fi restituite taxele pe profit care a fost investit din nou 頽 regiunea economic’’special’’ vor fi restituite impozitele produselor exportate; v¶rzarea produselor 頽 regiune respectiv’’f䤒’s’’pl»Ģeasc’’taxele valorii ad»Šgate (TVA); precum ķ¾ importul de materiale destinate produc–uei ķ¾ construc–uei 頽 zon’’f䤒’a se pl»Ģi taxe vamale.

Pe l¶rg’’acesta, au fost ridicate unele restric–ui privind intrarea ķ¾ ieķ¾rea investitorilor ķ¾ turiĮMilor veni–u din afar’’Chinei. De exemplu, 頽 cazul oamenilor de afaceri strąæni ķ¾ al turiĮMilor care nu au mai avut timp s’’ob–un’’viza, ei pot face acest lucru chiar la intrarea 頽 regiunea economic’’special’’ iar delega–uile de turiĮMi strąæni pot sta timp de 72 de ore f䤒’a avea nevoie de vize.

ē® acelaķ¾ timp, guvernul central chinez a acordat autorit®łilor locale o larg’’sfer’’de autoritate 頽 ce priveĮMe administra–ua economic’’ Autorit®łile regionale au dreptul de a examina ķ¾ a aproba programul de investi–ui strąæne 頽 valoare de sub 30 de milioane de dolari americani, de a scuti sau reduce impozitele locale impuse companiilor regionale.

Unele politici din regiunea economic’’special’’ 頽 special cele fiscale, au o limit’’de timp ( de obicei aceasta este de 10 ani). Pe de alt’’parte, 頽 urma aderä¤ii Chinei la Organiza–ua Mondial’’a Comer–£lui, politicile care nu corespund prevederilor organiza–uei au fost anulate. ē®tr-un cuv¶rt, odat’’cu dezvoltarea economiei regionale ķ¾ 頼bun»Ģ®łirea condi–uilor de investi–ui din regiune, distan–m politic’’dintre regiunea economic’’special’’ķ¾ alte localit®łi ale Įrii va fi micķŗrat’’treptat.

Li Xin