Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-03-17 12:47:02    
PrezenĮ activ’’a Rom¶riei la T鈘gul Interna–uonal de Turism de la Shanghai

cri-1

Intre 25 ķ¾ 28 noiembrie 2004 a avut loc la Noul Centru de Expozi–ui Interna–uonale din Shanghai T鈘gul Interna–uonal de Turism din China pe anul 2004- cea mai mare ac–uune de acest gen din Asia. Au participat delega–ui ķ¾ agen–uile de turism, reprezentan–u ai hotelurilor ķ¾ companiilor aeriene din toate cele 31 de provincii, regiuni autonome ķ¾ municipii ale Chinei, precum ķ¾ din Hong Kong ķ¾ Macao, al»Ģuri de peste 1.500 de delega–u proveni–u din 63 de Įri ķ¾ regiuni ale lumii. Pe o suprafaĮ de 46.000 de mp, au fost amplasate peste o mie de standuri prezent¶rd, prin fotografii, filme ķ¾ muzic’’ peisajele ķ¾ atrac–uile turistice din diferite localit®łi.

Rom¶ria a fost reprezentat’’de domnul Nicu R鉪ulescu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Constric–uilor ķ¾ Turismului, ķ¾ de circa 30 de reprezentan–u a 17 agen–ui de turism.

Turismul interna–uonal poate contribui la cunoaĮMerea reciproc’’ la apropierea, prietenia ķ¾ cooperarea 頽tre popoare.

China este bogat’’頽 resurse turistice. Anul acesta, numä¤ul turiĮMilor strąæni veni–u 頽 China va depŻhi pentru prima dat’’100 de milioane. Odat’’cu dezvoltarea economiei ķ¾ cu aplicarea politicii de reform’’ķ¾ deschidere, tot mai mul–u cet®łeni chinezi pleac’’頽 excursii peste hotare. Acum 26 de Įri europene, inclusiv Rom¶ria, au devenit destina–ui pentru turiĮMii chinezi. Potrivit Asocia–uei de Servicii Interna–uonale VISA, p¶r’’頽 anul 2020, China va fi cea mai mare destina–ue turistic’’din lume ķ¾ a patra surs’’de turiĮMi care pleac’’頽 excursii 頽 strąæn»Ģate.

Reprezentan–u ai multor agen–ui de turism din Rom¶ria au avut amabilitatea de a ne face cÜfeva declara–ui, despre cooperarea turistic’’頽tre cele dou’’Įri, ķ¾ de a ne transmite impresiile lor despre acest t鈘g, despre China ķ¾ despre Shanghai.

In interviul pe care ni l-a acordat, domnul Nicu R鉪ulescu a spus: "China este pentru Rom¶ria un partener esen–ual, un partener extraordinar. Participarea mea 頽 fruntea delega–uei rom¶re la acest t鈘g din Shanghai, practic cel mai important t鈘g din Asia, este o expresie a pre–£irii pe care o avem noi faĮ de China ķ¾ a dorin–qi de colaborare 頽 domeniul turismului. Practic, eu sunt convins c’’Asia este o piaĮ fantastic’’pentru Rom¶ria. Sunt convins c’’Rom¶ria, ca nou’’destina–ue turistic’’la acest t鈘g, va fi foarte agreat’’de turiĮMi chinezi, pe care noi ĄV aĮMept鉳, de ce nu, pe la sf鈘ķ¾tul lunii ianuarie, c¶rd va fi Anul Nou Chinezesc.

China este o destina–ue foarte interesant’’ poate cea mai interesant’’destina–ue pentru turiĮMii rom¶ri. China ofer’’頽tr-adevä¤ condi–ui fantastice. Are practic toate resursele turistice de care poate beneficia la ora actual’’o –mr’’ķ¾ rom¶rii sunt foarte interesa–u. Turismul este o industrie a p鉩ii, o industrie a ospitalit®łii ķ¾ o industrie a 頽–qlegerii 頽tre popoare."

- Luo Dongquan