Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-03-17 12:51:49    
Sase ambasadori chinezi ķ¾ rom¶ri despre rela–uile rom¶ro-chineze din ultimii 55 de ani

cri-1

Florea Dumitrescu, preźædintele Asocia–uei rom¶re de Prietenie cu China, ambasador rom¶r la Beijing 頽 anii 80: 勎n aceĮMi 55 de ani, rela–uile de prietenie dintre Rom¶ria ķ¾ China au fost deosebite. AķĮ cum au fost caracterizate ķ¾ de conduc»Ģori chinezi ķ¾ de coduc»Ģori rom¶ri, sunt deosebit de con–unutul lor prin profunzimea 頽 care s-au desfŻhurat aceste rela–ui. Uneori au fost caracterizate ca rela–ui de o esenĮ nobil’’ pentru c’’ele sunt atÜf de importante ķ¾ atÜf de benefice pentru popoarele rom¶r ķ¾ chinez."

Domnul Romulus Budura, ambasador rom¶r 頽 China la sf鈘ķ¾tul anilor 80 ķ¾ 頽ceputul anilor 90: "Rela–uilor rom¶ro-chineze s-au remarcat nu numai prin substan–m lor material’’ prin schimburi economice, comerciale, tehnico-ĮMiin–ufice ķ¾ de alt’’natur’’ dar mai cu seam’’printr-o solidaritate extrem de pre–uoas’’"

Domnul Liu Guchan, ambasador chinez la BucureĮMi 頽tre anii 1997 ķ¾ 1999: 勎n cei doi ani ķ¾ jum»Ģate 頽 care am fost ambasador al Chinei 頽 Rom¶ria, am considerat tot timpul dezvoltarea rela–uilor de prietenie ķ¾ cooperare rom¶ro-chineze ķ¾ aprofundarea 頽crederii reciproce ķ¾ prieteniei drept misiunea mea sf¶rt’’ V鉪 頽 Rom¶ria a doua mea patrie. Cu toate c’’m-am desp䤖ut de cĪĖiva ani de Rom¶ria, sentimentele mele faĮ de aceast’’–mr’’se ad¶rcesc pe zi ce trece."

Domnul Chen Delai, ambasador chinez 頽 Rom¶ria 頽tre anii 1999 ķ¾ 2003: 凴ela–uile chino-rom¶re sunt construite pe baza principiilor respectului reciproc, egalit®łii, avantajului reciproc ķ¾ neamestecului 頽 treburile interne ķ¾ c’’ele au depŻhit deosebirile de sistem social, de ideologie ķ¾ de concep–ue asupra valorii . Cele dou’’Įri sunt prietene ķ¾ parteneri buni, care au trecut 頼preun’’prin 頽cercä¤i grele. Cele dou’’p䤖u au numeroase interese comune 頽 stimularea dezvoltä¤ii economice, 頽 promovarea p鉩ii ķ¾ a securit®łii mondiale. De-a lungul anilor, cele dou’’state s-au respectat sincer, s-au tratat ca parteneri egali ķ¾ nu s-au amestecat niciodat’’頽 afacerile interne ale celeilalte p䤖u."

Domnul Viorel Isticioaia, actualul ambasador rom¶r la Beijing: 凪ajoritatea statelor lumii, indiferent de mä¤ime, caut’’s’’ķ¾ remodeleze, reactualizeze ķ¾ dinamizeze agenda rela–uilor cu China. Pe aceast’’baz’’ suntem convinķ¾ c’’ķ¾ noi, rom¶ri ķ¾ chinezi, vom g¶rdi mai creator, mai departe 頽 leg»Ģur’’cu perspectivele rela–uilor noastre. De fapt, intr鉳 頽tr-o nou’’faz’’ Aceasta este calificat’’頽 mod absolut justificat drept un parteneriat amplu de prietenie ķ¾ de cooperare."

Domnul Xu Jian, actualul ambasador al Chinei la BucureĮMi: "Peste o jum»Ģate de secol, tradi–uonalele rela–ui de prietenie ķ¾ cooperare dintre cele dou’’Įri ķ¾ popoare s-au dezvoltat necontenit, pe toate planurile - politic, economic ķ¾ cultural. Rela–uile chino-rom¶re sunt apreciate drept exemplu al rela–uilor interstatale."