Despre CRIRedac–ua noastr˙˙/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez˙˙/A>
(GMT+08:00) 2005-03-17 12:55:44    
Vizita 頽 China a unei delega–ui rom¶re 頽 domeniul protec–uei mediului

cri-1

ē® perioada 4-11 iulie 2004, domnul Ioan Oltean, preźædintele Comisiei pentru administra–ue public˙˙ amenajarea mediului ķ¾ echilibru ecologic din cadrul Camerei Deputa–ulor din Rom¶ria, a efectuat, 頼preun˙˙cu ķĮse colegi de-ai sąæ, o vizit˙˙de lucru 頽 –mra noastr˙˙

ē® timpul vizitei, delega–ua rom¶r˙˙a avut convorbiri cu responsabili ai Comitetului pentru Protec–ua Mediului ķ¾ Conservarea Resurselor din cadrul forului legislativ chinez ķ¾ ai Administra–uei Na–uonale pentru Protec–ua Mediului din China. Afar˙˙de Beijing, oaspe–ui rom¶ri au mai vizitat oraźæle Xian ķ¾ Guangzhou.