Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
Prietenia tradi–uonal’’rom¶ro-chinez’’ plin’’de vitalitate ca apele fluviilor Yangzi ķ¾ Dunä¤ea

Ziua de 5 octombrie 1949 a fost o zi important’’pentru rela–uile rom¶ro-chineze. In aceast’’zi cele dou’’Įri au stabilit rela–ui diplomatice, Rom¶ria fiind al treilea stat care a recunscut R.P.Chinez’’

Cu prilejul 頼plinirii a 55 de ani de la stabilirea rela–uilor diplomatice dintre China ķ¾ Rom¶ria, preźædintele chinez, Hu Jintao, ķ¾ preźædintele Rom¶riei, Ion Iliescu, au schimbat mesaje de felicitare.

In decursul celor 55 de ani, 頽 pofida schimbä¤ilor pe plan interna–uonal, unele chiar radicale, rela–uile de prietenie ķ¾ cooperare dintre cele dou’’Įri s-au dezvoltat tot mai mult, grąætor 頽 acest sens fiind proverbul rom¶resc: "Apa trece, pietrele r鉳¶r".

• Politicile speciale adoptate 頽 regiunile economice speciale din China
ē® regiunile economice speciale din China se aplic’’o serie de politici speciale, 頽 vederea atragerii cÜf mai multor investitori strąæni.
• Stropirea cu ap’’o sä¤b»Ģoare a na–uonalit®łii Dai din China
Sä¤b»Ģoarea 凷tropirii cu ap’’ este de fapt Anul Nou la minoritatea dai din provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei.
• Minorit®łi na–uonale din China
China este o –mr’’multina–uonal’’ 頽 care locuiesc 頽 armonie na–uonalitatea han ķ¾ alte 55 de minorit®łi na–uonale..
• Ceaiul chinezesc
Dup’’cum se ĮMie, ceaiul 頼preun’’cu cafeaua ķ¾ cacao sunt b»Šturile cele mai consumate din lume.
• Calendarul ķ¾ horoscopul chinezesc
Calendarul tradi–uonal chinezesc este cea mai veche form’’de 頽registrare cronologic’’cunoscut’’頽 lume.
• Marele Zid Chinezesc
Marele Zid Chinezesc este unul din obiectivele cele mai grandioase ale civiliza–uei umane.
• Compania Lenovo din China: al treilea mare produc»Ģor de computere personale din lume
La 8 decembrie 2004, domnul Liu Zhuanchi, preźædintele Consiliului de Administra–ue al Grupului Lenovo din China a anun–mt c’’..
• Vizita 頽 China a unei delega–ui rom¶re 頽 domeniul protec–uei mediului
• Dan Drosu Ödguna, preźædintele Cur–ui de Conturi a Rom¶riei a vizitat China
• Sase ambasadori chinezi ķ¾ rom¶ri despre rela–uile rom¶ro-chineze din ultimii 55 de ani
• PrezenĮ activ’’a Rom¶riei la T鈘gul Interna–uonal de Turism de la Shanghai
• Spicuiri din mesajele sosite la redac–ue
• 55 de ani ’’55 de tineri chinezi 頽 Rom¶ria
• Manifestä¤ile comemorative pentru marcarea a 55 de ani de la stabilirea rela–uilor diplomatice dintre China ķ¾ Rom¶ria