Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>

v ē® prima zi a Anului CocoķĄlui-Preźædintele Bäzescu a vizitat ambasada Chinei la BucureĮMi
ē® aceast’’prim’’zi a anului CocoķĄlui, preźædintele Rom¶riei, Traian Bäzescu, 頼preun’’cu 6 consilieri preziden–uali a venit la ambasada chinez’’pentru a petrece 頼preun’’cu membri ai ambasadei aceast’’sä¤b»Ģoare.
v Festivalul Sä¤b»Ģorii chineze a Primä­erii la BucureĮMi
ē® ziua de 10 februarie, 頽tre orele 15-17, 頽 parcul 凬ichita St鉵escu" din BucureĮMi s-a organizat un Festival cultural cu prilejul Sä¤b»Ģorii Primä­erii a poporului chinez.
v Poporul chinez a marcat Sä¤b»Ģoarea Primä­erii 頽 Anul CocoķĄlui
Pentru chinezi, ziua de 9 februarie 2005 a reprezentat Sä¤b»Ģoarea Primä­erii. AķĮdar, s-a 頽cheiat Anul Maimu–qi, cä¤uia i-a luat locul Anul CocoķĄlui.
v Anul Nou Chinezesc 頽 cifre
Cu prilejul Sä¤b»Ģorii Primä­erii cei angaja–u 頽 produc–ue din China au o mic’’vacanĮ de 7 zile. 69,02 de milioane de cet®łeni chinezi au f鉩ut excursii 頽 aceast’’perioad’’din anul 2005.

v Reprezentan–u ai agen–uei de turism Paralela 45 頽 vizit’’la RCI
v Reprezentantul firmei Kepler-Rominfo 頽 vizit’’de documentare 頽 China
v Roxana R鈈u de la RRI-a f鉩ut un stagiu de perfec–uonare la RCI
v Ioan Budura 頽 vizit’’la RCI
v Ambasadorul rom¶r a asistat la lucrä¤ile forului legislativ chinez
ē®tre 5 ķ¾ 14 martie s-au desfŻhurat la Beijing lucrä¤ile celei de-a 3-a sesiuni din cea de-a 10-a legislatur’’a Adunä¤ii Na–uonale a Reprezentan–ulor Poporului - forul legislativ suprem din China. La deschiderea sesiunii au fost invita–u źæfi ai misiunilor diplomatice acredita–u la Beijng.
v Spicuiri din mesajele sosite la redac–ue
La redac–ua noastr’’au sosit prin poĮM’’ori prin Internet numeroase scrisori ķ¾ mesaje prin care prieteni ķ¾ ascult»Ģori noi ķ¾ vechi din Rom¶ria ķ¾ R.Moldova ne-au adresat calde felicitä¤i cu ocazia Anului Nou Chinezesc. Spicuim din acestea.

Edi–ua IV

Edi–ua III

Edi–ua II