Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-06-07 16:14:31    
Templul budist nr.l din sud-estul Chinei-gata

cri-1

Qianlong, unul din cei mai cunoscu–u 頼pä¤a–u din istoria Chinei, a vizitat de 3 ori 凾emplul Elefantului din OraķĄl Dragonului".

Templul Tianning de pe bulevardul Jiefang din oraķĄl Changzhou, provincia Jiangsu, a fost construit cu 1 300 de ani 頽 urm’’ sub domnia 頼pä¤atului Yonghui din dinastia Tang. La 頽ceputuri, templul av¶rd 33 de sąĒi ķ¾ 24 de pavilioane ķ¾ turnuri ocupa o suprafaĮ de 9 hectare. Ast銁i mai r鉳¶r bine conservate din templu sąĒile 頽chinate lui Mahavira, Buddha al R銁boiului, Samantabhadra, Manjusri Guanyin ķ¾ arha–ulor. Impun»Ģoarea Sal’’Mahavira, ridicat’’頽 ultima dinastie feudal’’din –mr’’ Qing, are o 頽ąĒ–ume de 33 m ķ¾ o lungime de 27 m de la uķĮ p¶r’’la peretele opus.

Xu Wen, istoric din dinastia Ming, a apreciat Tianning drept templul budist nr.1 din sud-estul Chinei. ē® cei peste 1 300 de ani ai existen–qi sale, templul a fost distrus ķ¾ reconstruit de 5 ori. Construc–ui magnifice cu suprafa–m total’’de 6,7 hectare s-au ridicat 頽 dinastia Qing, 頽 perioada domniei 頼pä¤a–ulor Tongzhi ķ¾ Guangxu. Templul cu 479 de sąĒi ķ¾ 頽c鉷eri ajunsese s’’acopere o suprafaĮ de 8,7 hectare. ē®tre cele mai importante construc–ui sunt Sala Regilor CereĮMi ķ¾ Sala lui Buddha al R銁boiului. ē“pä¤atul Qianlong din dinastia Qing s-a 頽chinat de trei ori la Buddha al Rä¤zboiului din templul Tianning.

Ca unul din cele mai mari 4 temple budiste zen din –mr’’ 頽 Templul Tianning care actualmente ocup’’o suprafaĮ de 6,7 hectare, trąæesc 頽 zilele noastre peste 70 de cąĒugä¤i budiĮMi care fac slujbe religioase 頽 strict’’conformitate cu ritualurile tradi–uonale.

ē® timpul diferitelor dinastii feudale, un mare numä¤ de cąĒugä¤i budiĮMi au stat 頽 templul Tianning din Changzhou. ē®tre ei, maeĮMii Yuanying, Xingyu ķ¾ Minzhi au studiat acolo budismul. AceĮMi cąĒugä¤i eminen–u ķ¾-au dedicat 頽treaga viaĮ acestei religii. Marele cąĒugä¤ budist Jiede din Taiwan a fost pe vremuri supervizor al templului.

Zhao Puchu, preźædinte al Asocia–uei Budiste din China, a promovat o teorie budist’’cu totul nou’’ potrivit cä¤eia, 頽 China, sunt 5 direc–ui care de la Changzhou duc spre 5 Buddha: Marele Buddha de la Linshan din est, Marele Buddha de la Leshan din vest, Marele Buddha din Hong Kong la sud, Marele Buddha de la Yungang 頽 nord ķ¾ Marele Buddha de la Longmen din centrul Chinei. Analiz¶rd cele 5 direc–ui ķ¾ pozi–uile celor 5 Buddha, se poate observa c’’Changzhou se afl’’exact 頽 locul inimii. Deci, Buddha nu poate s’’fie f䤒’inim’’ķ¾ Pagoda Changzhou este tocmai inima lui, care conecteaz’’頽 cele 5 direc–ui cei 5 buddha, atribuind p鉳¶rtului Chinei lumina budist’’

Pagoda Tianning, pagoda budist’’nr.l din China, va avea o 頽ąĒ–ume de 153,79 m c¶rd construc–ua ei se va termina la sf鈘ķ¾tul acestui an.