Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-07-15 16:48:53    
OrŻhelul Zhaoxian

cri-1

ē® edi–ua de ast銁i a rubricii noastre, stima–u ascult»Ģori,o s’’v’’prezint, succint, orŻhelul Zhaoxian din nordul Chinei.

Aflat 頽 provincia Hebei, Zhaoxian este un orŻhel 頽temeiat acum peste 2 500 de ani. El este cunoscut prin dou’’construc–ui unice 頽 China: podul Zhaozhou, cu o existenĮ de peste 1 400 de ani, ķ¾ Templul Zen Bolin, ridicat cu mai bine de 1 700 de ani 頽 urm’’.

Zhaozhou poate fi considerat podul de piatr’’cu arcade cel mai vechi ķ¾ mai bine conservat din lume. Este construit 頽 頽tregime din blocuri de piatr’’dar, pentru a face economie de materiale, 頽 afara arcadei principale, s-au ad»Šgat la cele dou’’capete cÜfe dou’’arcade mai mici. Acestea au redus ķŗcul apei asupra podului ķ¾ i-au sporit rezisten–m, f鉩¶rdu-l s’’se päztreze intact p¶r’’ast銁i , cu toate inunda–uile ķ¾ cutremurele care l-au lovit de-a lungul timpului..

Potrivit consemnä¤ilor istorice, podul Zhaozhou a fost ridicat de celebrul constructor ķ¾ pietrar Li Chun 頼preun’’cu colegii sąæ. Mul–u consider’’頽s’’c’’un pod atÜf de solid nu putea fi zidit de oamenii simpli 頽 acea vreme. A apä¤ut astfel legenda care spune c’’podul a fost ridicat de Lu Ban, 頽temeietorul 篶olii de arhitectur’’tradi–uonal’’chinez’’

Potrivit legedei, ne- a spus ghidul nostru, domniķŗara Wu Pingxia, Lu Ban a ridicat podul Zhaozhou 頽tr-o singur’’noapte. Afl¶rd despre aceast’’isprav’’ zeul Zhaowangye a vrut s’’i 頽cerce personal rezisten–m .Trec¶rd peste pod, din neaten–ue, el a c銁ut 頽tr-un genunchi:

- banda 1 ’’

刄ita–u-v’’aici , se vede o urm’’de roat’’ Se spune c’’este a roabei cu care a trecut Zhaowangye, ķ¾ care era 頽cä¤cat’’cu 5 mun–u. Pe pod mai este o ad¶rcitur’’rotund’’ Legenda spune c’’頽cä¤c»Ģura a fost aķĮ de mare, 頽cÜf 頼ping¶rd cu 頽treaga forĮ, zeul a c銁ut din neaten–ue cu un genunchi pe pod, läz¶rd aceast’’uriałŚ ad¶rcitur’’"

Pe pod, am gäzit 頽tr-adevä¤ o urm’’de roat’’ķ¾ o uriałŚ ad¶rcitur’’ dar nu suntem siguri dac’’acestea au fost f鉩ute de zeul din legend’’

Uimitor este 頽s’’faptul c’’pe pod am gäzit fel ķ¾ fel de sculpturi reprezent¶rd ape curg»Ģoare, aimale ķ¾ diverse personaje. Zhao Guangge care a v銁ut pentru prima dat’’podul, a exclamat: - banda 3 ’’

³Ķodul Zhaozhou este extraordinar. N-a fost uķŗr s’’se ridice o asemenea construc–ue cu 1 400 de ani 頽 urm’’ MeĮMerii care l-au f鉩ut trebuie s’’fi fost foarte deĮMep–u ķ¾ ingenioķ¾ ca s’’ĮMie cum s’’reduc’’ķŗcurile asupra podului atunci c¶rd creĮMe debitul apei. Animalele ķ¾ personajele sculptate pe pod arat’’ca vii."

Dup’’podul Zhaozhou, a’’dori s’’v’’vorbesc despre Templul Zen Bolin din imediata apropiere a acestuia. L鉩aķĄl, cu multe sąĒi cu statui ale lui Buddha ķ¾ pini seculari 頽 incint’’ atrage 頽 fiecare an numeroķ¾ pelerini. Turista Zhang Rong a declarat reporterului nostru c’’ĄV place foarte mult acest templu: - banda 4 ’’

凷unt pentru a doua oar’’頽 vizit’’la Templul Zen Bolin. ē“i place foarte mult ambiantul cultural budist de aici. ē® plus, pelerinii au totdeauna acces liber 頽 acest templu."

Mul–u viziteaz’’Templul Bolin nu doar pentru a vedea statuile din»Šntru. Le place s’’bea o cea篶’’de ceai 頽 dang»Ģele de diminea–m ķ¾ seara ale clopotelor, s’’asiste la slujbe, s’’mediteze. Templul Bolin ocup’’un loc imporant 頽 istoria sectei budiste zen. Mul–u cąĒugä¤i celebri au studiat teoria budist’’ķ¾ au predat cursuri pelerinilor aici.

CąĒugä¤ul Jinghui de aici a formulat pe baza doctrinei Zen o concep–ue nou’’numit’’,,Medita–ua vie–ui'' sus–un¶rd integrarea spiritului doctrinei zen ķ¾ 頽–qlepciunea acestuia 頽 via–m de zi cu zi, 頽 vederea eliminä¤ii 頽doielilor ķ¾ barierelor psihice existente 頽 sufletul p鉳¶rtenilor de ast銁i. Din 1993 , 頽 templu se organizeaz’’頽 fiecare an o tab䤒’de var’’pentru studiul ,, medita–uei vie–ui''. Timp de 7 zile, participan–ui locuiesc 頽 templu, particip’’la medita–ui, discut’’la un ceai, studiaz’’teoria zen. Dac’’v’’intereseaz’’ v’’pute–u 頽scrie ķ¾ dv. Probabil, pe aceast’’cale ve–u putea p»Ģrunde ķ¾ dv. 頽 tainele 篶olii budiste zen.

Cu aceasta, am 頽cheiat edi–ua de ast銁i a rubricii 凾urism 頽 China", realizat’’de Zhu Kewen ķ¾ prezentat’’de Li Xin care v’’mul–£mesc pentru aten–ue.