Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>

š«t▄knire 頽tre Hu Jintao Ýż Traian Bńzescu
Cu ocazia participńĄii la festivit«¨ile de marcare a 60 de ani de la victoria trupelor sovietice 頽 cel de-al doilea r銁boi mondial, a avut loc la 9 mai la Moscova o 頽trevedere 頽tre preŕ┐dintele chinez, Hu Jintao, Ýż preŕ┐dintele RomÂriei,Traian Bńzescu, ne-a informat trimisul nostru special de la Moscova.
• La Beijing s-a celebrat semnarea Tratatului de aderare a RomÂriei Ýż Bulgariei la UE
š« aprilie oraÝ└l Beijing este scÓădat 頽tr-o atmosfer  primńşńĄatic   š« seara de 25 aprilie la ambasada RomÂriei de la Beijing, lÂrg  frumosul parc Ritan, s-au 頽trunit 頽alľu oaspeľu: ŕ┐ful delegaľuei Comisiei Europene la Beijing...
• "š« RomÂria aveľu un partener de 頽credere"- Interviul cu ministrul telecomunicaľuilor Ýż IT din RomÂria
š«tre 24 Ýż 29 aprilie 2005 Zsolt Nagy, ministrul comunicaľuilor Ýż tehnologiei informaľuei, a efectuat o vizit  de lucru 頽 ľmra noastr   頽 fruntea unei delegaľui oficiale. š« cursul vizitei Zsolt Nagy a purtat convorbiri cu Wang Xudong...
• Delegaľua Parchetului General din RomÂria 頽 vizit  頽 China
Delegaľua Parchetului General din RomÂria, condus  de Marcel S鈓petru, prim-adjunct al procurorului general, a efectuat 頽 perioada 21-27 mai o vizit  頽 ľmra noastr  

Prezentarea rubricii: ٬iinÉ┴, 頽v«¨鉳Ârt, s鉵╗╠ate
Rubrica 劒tiinÉ┴, 頽v«¨鉳Ârt, s鉵╗╠ate" se difuzeaz  頽 fiecare vineri. AÝ┴ cum ne arat  titlul, rubrica vizeaz  trei domenii diferite. š« partea tehnico-┴Miinľufic  頽cerc鉳 s  v  inform鉳 despre progresele chineze┴Mi 頽 domeniu...
Contacte Ýż schimburi chino-romÂre
- š«tre 6 Ýż 10 aprilie a efectuat o vizit  頽 RomÂria o delegaľue a parlamentului chinez 頽 frunte cu He Luli, vicepreŕ┐dinte al Comitetului Permanent al AdunńĄii Naľuonale a Reprezentanľulor Poporului. š« cursul vizitei, doamna He s-a 頽t▄knit cu preŕ┐dintele Traian Bńzescu...
Spicuiri din mesajele sosite la redacľue
Mihai Lutu: Eu sunt terapeut Ýż sunt un fan al medicinii chineze, Ýż sper s  ajung 頽 2006 頽 China pentru cursuri 頽 acest domeniu. M  intereseaz  medicina tradiľuonal  chinez   dar mai ales medicina alternativ   naturist   ┌s sper ca 頽 2 ani de zile s  am propria cas  de s鉵╗╠ate, axat  頽 special pe medicina naturist  chinez  

Ediľua V

Ediľua IV

Ediľua III

Ediľua II