Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
v Un nou concurs prilejuit de aniversarea a 65 ani ai RCI
Dragi prieteni, dup’’cum ĮMim, la v鈘sta de 65 de ani, un om se poate considera ca intrat 頽 etapa de b»Ģr¶re–q. Totuķ¾, aceeaķ¾ v鈘st’’pentru postul Radio China Interna–uonal reprezint’’o perioad’’頽 plin’’dezvoltare.
More>>
v Amintiri din primii ani ai postului Radio China Interna–uonal
Stima–u ascult»Ģori, anul acesta se vor 頼plini 65 de ani de la 頽fiin–mrea postului Radio China Interna–uonal. ē® ce context s-a 頽fiin–mt acest unic radio de stat din China pentru ascult»Ģorii din strąæn»Ģate ķ¾ care a fost calea evolu–uei sale? ē® minutele urm»Ģoare, vom reveni 頼preun’’cu dvs 頽 primii ani ai postului nostru de radio.
v Istoria strąĒucit’’a postului Radio China Interna–uonal
ē®ainte de toate, v’’prezent鉳 頽trebä¤ile ale cä¤or räzpunsuri sunt cuprinse 頽 materialul de ast銁i. V’’rug鉳 s’’asculta–u cu aten–ue. Prima, cÜfe puncte de corespondenĮ ale Radio China Interna–uonal sunt 頽 prezent 頽 lume? A doua, 頽 cÜfe limbi se difuzeaz’’zilnic emisiunile R.C.Interna–uoal c»Ģre lume?
v Perspectivele de dezvoltare ale postului de RCI
Stima–u ascult»Ģori, difuz鉳 acum cel de-al treilea material de referinĮ pentru concursul »žine ĮMie cŻhtig’’ intitulat 凟u ķ¾ Radio China Interna–uonal". ē® edi–uile precedente, v-am prezentat istoria evolu–uei postului de Radio China Interna–uonal 頽 ultimii 65 de ani. Ast銁i, o s’’v’’vorbim despre dezvoltarea viitoare a postului nostru de radio.
v Sprijinul acordat de ascult»Ģorii CRI
Dragi prieteni, 頽 primele trei materiale pentru concursul "Cine ĮMie c夂tig’’pe tema - Eu ķ¾ CRI", v-am prezentat istoria dezvoltä¤ii postului nostru de radio. Dezvoltarea nu se poate face f䤒’aten–ua ķ¾ sprijinul acordate de ascult»Ģorii noĮMri de pe toate meleagurile lumii.