Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-09-28 20:26:12    
Yixing, important’’cetate a ceramicii din China

cri-1
OraķĄl Yixing se afl’’pe malul lacului Taihu ķ¾ este apreciat ca ?o perl’’strąĒucit’’din delta fluviului Yangtzi". Este nu numai un ora’’cu o cultur’’de peste 5 milenii ķ¾ o cunoscut’’cetate a ceramicii, dar ķ¾ un important ora’’turistic din –mra noastr’’

Yixing dispune de condi–ui ķ¾ resurse naturale deosebite, fiind unul din cele mai apreciate –unuturi ale peĮMilor ķ¾ orezului de pe malul sudic al fluviului Yangtzi. Clima din Yixing este bl¶rd’’ cu precipita–ui abundente ķ¾ cele 4 anotimpuri cu durata aproape egal’’ Zona turistic’’Yangmu cu o suprafaĮ de 55,79 kmp este o important’’component’’a zonei turistice de stat Taihu, fiind vizitat’’anual de un mare numä¤ de turiĮMi chinezi ķ¾ strąæni.

Peisajele naturale din Yangmu reprezint’’un dar oferit cu generozitate de natur’’ lan–£rile de mun–u cu 頽ąĒ–umi 頽 jur de 1.000 de metri, acoperi–u de pŻhuni ķ¾ p鉪uri foioase ķ¾ de bambuķ¾, care conserv’’頽 mod excelent solul ķ¾ apa. ē® urma ac–uunilor apei, s-au format 頽 mun–ui calcaroķ¾ multe peĮMeri cu stalactite ķ¾ stalagmite de diferite forme. Toate acestea, 頼preun’’cu templele budiste, lacurile, pavilioanele 頽 stil tradi–uonal, podurile, galeriile ķ¾ gr鉪inile cu peisaje naturale miniaturizate creeaz’’un farmec turistic specific al zonei Yixing.

China este –mr’’de origine a ceramicii, iar Yixing, –unutul de ob鈘ķ¾e a ceramicii chineze. ē®c’’頽 epoca neolitic’’ str鉳oķ¾i locuitorilor Yixing au ķ¾ inventat ceramic’’ ē® decursul a 6 milenii, harnicii locuitori din cetatea ceramicii au creat o strąĒucit’’cultur’’a ceramicii ķ¾ o neasemuit’’art’’a ceramicii. Serviciile de ceai din ceramic’’roķ¾e au c夂tigat un bun renume 頽c’’頽 dinastia Ming (1368-1644). Ceramica roķ¾e, ceramica albastr’’ ceramica fin’’ķ¾ ceramica pictat’’au cucerit o faim’’mondial’’

Muzeul de ceramic’’de la Yixing creat 頽 1988 este cel mai mare muzeu de profil din China. Aici sunt expuse peste 10.000 de obiecte de ceramic’’de mare valoare din antichitate ķ¾ epoca contemporan’’ Frumuse–qa ķ¾ fine–qa lor demonstreaz’’autenticitatea culturii ceramicii din –mra noastr’’

ē® ultimii ani, pe baza aplicä¤ii noilor cuceriri tehnologice, industria ceramicii ķ¾ por–qlanului din Yixing a cunoscut o dezvoltare vertiginoas’’ Produsele din ceramic’’sunt utilizate 頽 mai toate sectoarele economice ķ¾ sociale. Obiectele de ceramic’’emailat’’ picturile pe ceramic’’ obiectele de art’’artizanal’’din ceramic’’din Yixing sunt foarte c»Štate pe pia–m intern’’ķ¾ extern’’ ē® 1988, oamenii din Yixing au 頽ceput s’’organizeze din doi ani 頽 doi ani Festivalul de art’’a ceramicii de la Yixing pentru promovarea artei ceramicii ķ¾ stimularea dezvoltä¤ii economiei locale.

Este clar c’’turismul cu specific propriu din Yixing va atrage un numä¤ tot mai mare de vizitatori din –mr’’ķ¾ de peste hotare.