Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-10-21 12:44:39    
Momente pl鉩ute petrecute la Makye Ame

cri-1

La Lhasa, capitala Tibetului, situat’’la o altitudine de peste 3.600 de metri, 頽 apropierea cunoscutei str銁i Bajiao, se gäzeĮMe o cl鉪ire galben’’cu dou’’nivele, care iese 頽 evidenĮ prin faptul c’’toate construc–uile din jurul ei sunt vopsite 頽 alb. ē® edi–ua de ast銁i a rubricii noastre, v-a’’invita s’’facem 頼preun’’o vizit’’la Lhasa, 頽 special la restaurantul Makye Ame din cl鉪irea pe care am pomenit-o.

ē®tr-o dup’’amiaz’’senin’’ am pus piciorul pe strada Bajiao, pavat’’cu pl鉩i de piatr’’ Negustorii gąĒąŗioķ¾ ķ¾ turiĮMii curioķ¾ din diferite Įri, 頼preun’’cu cl鉪irile albe 頽 stil tibetan ķ¾ ferestrele negre ne ofer’’prima impresie despre aceast’’strad’’plin’’de viaĮ.

La col–£l str銁ii, ne-a sä¤it brusc 頽 ochi o cl鉪ire galben’’cu dou’’nivele, probabil ajunsesem la restaurantul tibetan Makye Ame, care a func–uonat p¶r’’acum 8 ani. Este o cl鉪ire simpl’’ numai c’’are culoarea galben’’ care difer’’de culorile altor construc–ui din jur. Directorul restaurantului, Chungkyi Nyima, ne-a explicat, dep鉵¶rd o legend’’

- banda 1 ’’

勎n Tibet, numai templele budiste ķ¾ reźædin–qle marilor cąĒugä¤i budiĮMi erau vopsite 頽 galben. Cum a putut cl鉪irea noastr’’s’’fie vopsit’’ķ¾ ea 頽 galben? Se spune c’’頽 aceasta a mai stat Dalai Lama al 6-lea, Tsangyang Gyatso."

Cu 300 de ani 頽 urm’’ liderul spiritual din Tibet, Dalai Lama al 6-lea, Tsangyang Gyatso, a 頽tÜknit aici o fat’’frumoas’’foc. Ulterior, a mai trecut de multe ori pe aici nutrind dorin–m de a se mai 頽tÜkni cu ea. Dar fata n-a mai apä¤ut. Z鉷鉩it, Tsangyang Gyatso a scris urmtoarele versuri: ³Ķe piscul 頽alt de la räzä¤it, Luna argintie se 頽alĮ 頽cet. Unde mi-e fata prea frumoas’’ S’’ĮMii c’’mi-ai r鉳as 頽 suflet.

Relax¶rdu-m’’頽 lumina slab’’ķ¾ duioas’’頽 restaurantul Makye Ame, am observat c’’razele soarelui p»Ģrund pe furi’’pe ferestrele cu perdele sub–uri. Deodat’’頼i apare parc’’頽 faĮ scena 頽tÜknirii din acea vreme a celor doi 頽drąŗosti–u ķ¾ v鉪 cum razele soarelui m¶rgąæe dulce fa–m frumoasei fete a lui Tsangyang Gyatso. Ast銁i, 頽 restauranul Makye Ame, legenda de acum 300 de ani a renäzcut, aķĮ cum ne-a povestit directorul Chungkyi Nyima:- banda 2-

勎n octombrie 1998, au fost la Lhasa doi nem–u care nu se cunoĮMeau 頽 –mr’’ S-au 頽tÜknit din 頽t鈓plare la Makye Ame. Ei ķ¾-au continuat cąĒ»Ģoria 頽 China 頼preun’’ķ¾ s-au 頽drąŗosit. C¶rd au revenit 頽 2000, aveau 頽 bra–q ķ¾ un prunc. Sunt tare impresionat."

Probabil mul–u care au fost la Makye Ame au auzit de aceast’’poveste real’’ķ¾ au läzat chiar ei 頽ķ¾ķ¾ aici propriile poveĮMi. ē® cartea de onoare a restaurantului sunt 頽registrate mesaje 頽 diferite limbi ale multor vizitatori care istorisesc diferite sentimente ķ¾ 頽tÜkmplä¤i.

Restaurantul Makye Ame este un local al dragostei, relaxä¤ii ķ¾ culturii. Chiar designul interior 頽 stil tibetan creaz’’o atmosfer’’misterioas’’ ē® centrul sąĒii este at鈘nat un tablou al lui Buddha, care parc’’poate citi cu ochii lui p»Ģrunz»Ģori sufletul fiecä¤ui vizitator. Pe pere–ui exteriori galbeni, cu cr鉷»Ģuri mici sunt at鈘nate mai sus sau mai pu–un sus niĮMe fotografii alb-negru legate de trecutul Tibetului, ca ķ¾ niĮMe oglinzi de bronz. Pe podea sunt cÜfeva covoare tibetane. Mobilele sculptate din restaurant se integreaz’’armonios cu atmosfera din sal’’ Toate acestea au transformat acest restaurant 頽tr-o fereastr’’pentru ca turiĮMii chinezi ķ¾ strąæni ķ¾ chiar localnicii s’’cunoasc’’Tibetul.

Domniķŗara Tracy July, din Canada, a venit la restaurantul Makye Ame atras’’頽 special de desingul interior tibetan: - banda 4 ’’

凙rat’’excelent. Mobilele sunt extraordinare. ē®tr-un cuv¶rt, m’’simt aici mai bine ca la alte restaurante, c’’e mai tradi–uonal. Nu mi-e foame, am venit pentru frumuse–qa lui."

Dac’’plimbarea pe strada Bajiao v-a obosit, pute–u s’’intra–u ķ¾ dv. 頽 restaurantul Makye Ame, s’’alege–u un loc de l¶rg’’o fereastr’’頽 curb’’ s’’comanda–u o cafea sau un ceai roķĄ. Cu privirile spre fluxul de oameni de pe strad’’ķ¾ scąĒdat 頽 razele cąĒdu–q ale soarelui, ve–u avea un alt gust despre ce be–u ķ¾ 頽 special despre viaĮ.

Cu aceasta, am 頽cheiat edi–ua de ast銁i a rubricii 凾urism 頽 China".