Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2005-11-01 20:49:30    
Mormintele Ming

cri-1

Cele 13 morminte ale dinastiei Ming se gäzesc 頽 localitatea Changping, situat’’la circa 70 km nord de centrul oraķĄlui Beijing. Pe o suprafaĮ de circa 40 de kmp, 頽conjurat’’din trei p䤖u de masive muntoase, sunt presä¤ate mormintele a 13 頼pä¤a–u, 23 de 頼p䤻Ģese ķ¾ numeroķ¾ prin–u, prin–qse ķ¾ curtezane. Toate l鉩aźæle funerare se afl’’la poalele mun–ulor 頽tr-o zon’’pitoreasc’’ cu vegeta–ue luxuriant’’

ē® cadrul complexului funerar se afl’’o alee principal’’( Calea Sacr’’) lung’’de 7 km ce leag’’diferitele morminte. De-a lungul acesteia exist’’18 perechi de sculpturi 頽 piatr’’de mare dimensiuni, cu un volum maxim de peste 30 mc, reprezent¶rd demnitari militari ķ¾ civili ķ¾ diferite animale. Ele au fost transportate aici 頽 timpul iernii, fiind trase pe gheaĮ. Acestea reprezint’’頽altul nivel al 篶olii chineze de sculptur’’din epoca respectiv’’

Changling este primul din grupul mormintelor Ming, av¶rd cea mai mare amploare 頽tre toate cele 13. A fost construit 頽 1409, 頽 imediata apropiere a piscului principal al muntelui Tianshoushan. Apar–une lui Zhu Di, al 3-lea 頼pä¤at din dinastia Ming. Este format 頽 principal din sala Len'en, cu o suprafaĮ construit’’de 1.956 mp, tot atÜf de mare ca ķ¾ sala Taihe din OraķĄl Interzis din Beijing. Construc–ua l鉩aķĄlui s-a realizat 頽 al 6-lea an al domniei 頼pä¤atului Zhu Di ķ¾ a durat 頽 toal 5 ani.

Morm¶rtul Dingling al 頼pä¤atului Zhu Yijun este singurul ce are palatul subteran deschis publicului vizitator. ē® urma s鉷»Ģurilor arheologice, s-a constatat c’’acest edificiu are o structur’’de piatr’’foarte solid’’ cu instala–ui de canalizare, ceea ce demonstreaz’’頽altul nivel atins de arhitectura din vremea respectiv’’ Palatul subteran se afl’’la o ad¶rcime de 27 m ķ¾ are o suprafaĮ construit’’de 1.195 mp. Este format din 5 sąĒi cu bolt’’ Cea mai mare are o 頽ąĒ–ume de 9,5 m, o lungime de 30,1 m ķ¾ o l®łime de 9,1 m. Aici s-au descoperit sicriul 頼pä¤atului ķ¾ ale celor dou’’頼p䤻Ģese, precum ķ¾ peste 3.000 de obiecte funerare. Dintre acestea, cele mai valoroase sunt coroana 頼pä¤atului, 頼plenit’’din fire de aur, vasele de aur, recipientele de aur pentru vin cu 3 picioare ķ¾ coroanele pentru 頼p䤻Ģese 頽crustate cu peste 100 de pietre pre–uoase ķ¾ peste 5.000 de perle fiecare. ē® incinta l鉩aķĄlui s-a amenajat o expozi–ue cu obiectele pre–uoase descoperite aici.

Morm¶rtul Zhaoling este al celui de-al 12-lea 頼pä¤at din dinastia Ming ķ¾ al celor 3 頼p䤻Ģese ale sale. Construc–uile de la suprafa–m solului, aflate 頽 componen–m acestuia, sunt integral päztrate.

ē® 1961, mormintele Ming au fost declarate monumente istorice de importanĮ na–uonal’’ iar Changling, Dingling ķ¾ Zhaoling au fost deschise publicului vizitator.