Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>

"Situa–ua noastr’’a evoluat, dar prietenia dintre Rom¶ria ķ¾ China r鉳¶re"
Domnul Teodor Baconschi, secretar de stat 頽 Ministerul Afacerilor Externe al Rom¶riei, a efectuat 頽tre zilele de 7-13 iulie 2005 o vizit’’頽 –mra noastr’’ ē® cursul vizitei, domnia-sa s-a 頽tÜknit cu ministrul de externe chinez, Li Zhaoxing, a purtat convorbiri cu adjunctul ministrului chinez de externe, Zhang Yesui ķ¾ a vizitat regiunea autonom’’Tibet. ē® cursul vizitei, domnul secretar de stat a acordat un interviu redac–uei noastre.
v "Sunt exponentul ideii de prietenie 頽tre armatele Chinei ķ¾ Rom¶riei"
猠ful Marelui Stat Major al Armatei Rom¶re, generalul de armat’’Eugen B鉪ąĒan, a efectuat, 頽 perioada 11-16 iulie 2005, o vizit’’de prietenie 頽 –mra noastr’’ 頽 fruntea unei delega–ui militare.
v Expozi–ua 凩egendele trecutului" a lui Valentin T鉵ase la Beijing
La 12 iulie 2005 a avut loc la Muzeul Militar al A.P.C.E vernisajul expozi–uei 凩egendele trecutului" a pictorului miliar rom¶r Valentin T鉵ase.
v Conferin–m Mondial’’pentru Limba Chinez’’/a>
Ministerul chinez al ē®v®ł鉳¶rtului a organizat la Beijing, 頽tre 20 ķ¾ 22 iulie 2005, prima ConferinĮ Mondial’’pentru Limba Chinez’’ cu tema "Dezvoltarea limbii chineze 頽tr-o lume multicultural’’.
More>>
Prezentarea rubricii Sport
Ca ķ¾ alte emisiuni radiofonice din lume, rubrica 凷port" reprezint’’una important’’din emisiunea 頽 limba rom¶r’’a postului nostru de radio. ē® ultimii peste 30 de ani, emisiunea noastr’’s-a bucurat de multe schimbä¤i, dar aceast’’rubric’’a fost päztrat’’permanent.
CHINA la 頽ceput de mileniu
Contacte ķ¾ schimburi prieteneĮMi
Ödizeci de ani de la victoria poporului chinez 頽 r銁boiul de rezistenĮ 頼potriva agresorilor japonezi
Din cartea de onoare a redac–uei
A fost lansat’’pagina de web: www.prieteniichinei.com
37 de ani de la lansarea emisiunii 頽 limba rom¶r’’a RCI
Ajutorul de urgenĮ al Chinei acordat Rom¶riei pentru combaterea inunda–uilor
Oportunit®łi comerciale
Spicuiri din mesajele sosite la redac–ue
Jocurile Olimpice - 2008 - Beijing: Comitetul de Organizare