Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>
(GMT+08:00) 2005-12-13 11:07:47    
Mormintele Xiaohe din deŕ┐rtul Luobupo

cri-1

Mormintele Xiaohe se afl  頽 deŕ┐rtul Loubupo, la 175 km de ruinile strńşechiului ora  Loulan. Mormintele suprapuse formeaz  o movil  din nisip cu form  oval   Arheologii concluzioneaz  c  cele peste 1.000 de morminte dateaz  cel puľun 3.000 de ani. Descoperirile complexe Ýż minuľuoase sunt gata s  scoat  頽 evidenÉ┴ voalul misterios al acestora.

La 26 decembrie 2.000, o echip  de documenare format  din speciali┴Mi de fizic  atmosferic   hidrologie, geomerfologie Ýż arheologie a dat 頽t鈓pl╗╠or 頽 bazinul cursului inferior al r鈛lui Talimu de mormintele Xiaohe V descoperite 頽 anii 30 ai secoluluui al 20-lea de un arheolog sudez, precum Ýż aproape 10 locuri cu urme lńzate de oamenii din timpruile strńşechi. Argehlogii din acea vreme au apreciat mormintele ca vestigii cele mai misterioare din regiunea Xinjiang. Densitatea mare de st▄kpii din lemn de plop 頽 picioare deasupra movilei cu morminte sub ea au lńzat speciali┴Milor o impresie adÂrc   Speciali┴Mii din domeniu au afirmat c  la mai multe naľuonalit«¨i din lume s-a mai decoperit urmele care confirm  existenľm cultului organelor genitale, dar forma Ýż gradul cultului respectiv observate la mormintele Xiaohe reprezint  o raritate. Cuno┴Minľqle arheologilor Ýż istoricilor par insuficiente s  dezvÓăuie cu precizie misterul mormintelor. Pentru ca descoperirile acheologice s  頽registreze progrese substanľuale, se presupune participarea speciali┴Milor din domeniile arheologiei, mediuluui, antropologiei, botanicii, zoologiei, teologiei etc.

S-a constatat c  la populaľua de atunci din zon   pentru rudele intrate 頽 somnul de veci, cei 頽 viaÉ┴ le preg╗╠eau toate necesit«¨ile simbolice ca 頽 timpul vieľui. Se 頽treab  dac  a fost o alt  form  de civilizaľue independent   sau o cheie pentru destÓ┐nuirea misterului civilizaľuei umane.

Vitele sunt sacrificate la faľm locului Ýż jupuite imediat. Sicriele de lemn sunt 頽velite cu pielea de vac   Morľui dorm 頽 veci 頽 ele. Forma st▄kpului de la cap╗╠ul mormÂrtului difer  頽 funcľue de sexul mortului. La cap╗╠ul sicriului bńĄbatului, st▄kpul are forma de v▄tl   vopsit  頽 partea de sus 頽 negru Ýż 頽 partea de jos 頽 roÝ└, iar la cap╗╠ul sicriului femeii, st▄kpul are form  oval   cu partea de sus mai gros vopsit  頽 roÝ└ Ýż partea de jos mai subľure, 頽velit  cu sfori de lÂr   Este clar c  st▄kpul 頽 forma oval  semnific  organul genital masculin, iar cel 頽 form  de v▄tl   organul genetal femenin.

š« expediľua ┴Miinľufic  頽 zona Loulan, mormintele Xiaohe V sunt vestigii cele mai cunoscute. Locuitorii din zon  au construit cimitirul pentru curtea regal  ca o r鉪Ó┐n  a naľuunii. Oare 頽 deŕ┐rtul intrat de mii de ani 頽 lini┴Me, se ascunde capodopere de rar  valoare precum armata de teracot  din mormÂrtului primului 頼pńĄat al Chinei unificate, Qin Sihuandi, sau vreo alt  minune? Aceast  minune trebuie s  fie mormintele regilor din Loulan.