Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-02-28 19:33:15    
Str銁i vechi din Nanjing

cri-1

nAst銁i, destina–ua nostr’’este Nanjing, cuv¶rt a cä¤ui semnifica–ue literal’’este "capitala sudic’’, spre deosebire de Beijing, capitala nordic’’ Av¶rd un trecut imperial prestigious, surs’’de inspira–ue pentru mul–u poe–u, oraķĄl Nanjing este locul 頽 care po–u s’’ajungi foarte aproape de istorie. Este situat pe cursul inferior al fluviului Yangtze, pozi–ua sa atÜf de strategic’’f鉩¶rd ca ķĮse dinastii antice s’’aib’’capitala la Nanjing. Ast銁i, acest ora’’cu o popula–ue de peste 6 milioane de locuitori, este capitala provinciei Jiangsu.

S’’頽cepem cąĒ»Ģoria noastr’’la Nanjing de pe una din aceste str銁i vechi numite Yudaojie sau calea regal’’

ē® timpul dinastiei Ming, 頽ainte ca 頼pä¤atul s’’mute capitala la Beijing, Nanjing a fost capitala imperiului ķ¾ 頼pä¤atula construit aici zidurile oraķĄlui ķ¾ un palat imperial. Pe aceast’’strad’’se gäzeau Tribunalul Suprem ķ¾ alte departamente. Acum intr鉳 pe Wumen, care 頽seamn’’Poarta Meridian.

Treec¶rd de Wumen, laķ¾ 頽 urm’’traficul vremurilor moderne ķ¾ intri 頽 OraķĄl Imperial al dinastiei Ming. ē® interiorul Por–ui Wumen se afl’’un alt muzeu 頽 aer liber, unde oamenii päztreaz’’un spa–uu mic ca o gr鉪in’’pentru a ar»Ģa unele elemente arhitecturale din piatr’’

Din p鉩ate, palatul regal ķ¾ oraķĄl imperial sunt de mult distruse, 頽s’’o mare parte a zidului exterior al oraķĄlui este 頽c’’頽 picioare.

Zidul a fost construit de-a lungul unui r鈛 natural, care a servit ca protec–ue pentru ora’’

Dup’’peste 600 de ani, aceste ziduri din piatr’’頽c’’dąænuiesc, ca mä¤turie valid’’a trecerii timpului. Zidul exterior al oraķĄlui este considerat cel mai lung zid urban din China. El se 頽tinde pe circa 33 de kilometric ķ¾ cele mai multe por–uuni ale sale se afl’’頽 partea central’’a Nanjingului, deķ¾ fa–m oraķĄlui s-a schimbat mult.

Ca ķ¾ alte oraźæ chinezeĮMi, ķ¾ 頽 cazul Nanjingului vechile alei dispar rapid. ē®s’’ dac’’priveĮMi atent, 頽s’’po–u gäzi una sau dou’’ al»Ģuri de care, po–u vedea locuri frumoase care ä¦i dau o imagine exact’’despre cum obi簄uia s’’fie via–m aici.

Ganjiadayuan, fosta reźædinĮ a familiei Gan, este situat’’pe strada Yudaojie. Imensul imobil nu a fost construit 頽tr-o singur’’zi, ci treptat, de-a lungul mai multor genera–ui. Cel mai faimos membru al familiei a fost un bä¤bat numit Gan Xi, un 頽v®łat din Dinastia Qing.

Familia Gan a fost cunoscut’’頽 special prin talentul s»Š artistic. P¶r’’la sf鈘ķ¾tul Dinastiei Qing, se spune c’’circa 200 de membri ai acestei familii au putut c¶rta la un instrument ķ¾ c’’ei erau talenta–u interpre–u ai operei locale numite Kunqu.

Kunqu este una dintre cele mai vechi ķ¾ frumoase forme de oper’’local’’din China. ē®tr-un fel, linia muzical’’lent’’se potriveĮMe cu camerele ķ¾ casele vechi, care sunt pline de memorii ķ¾ poveĮMi nepuse 頽c’’

Pentru a gusta aromele locale, o recomandare ar fi intersec–ua dintre str銁ile Shiziqiao ķ¾ Hunanlu. De obicei, oriunde merg gust preparatele culinare cu specific local. Din acest motiv, restaurantul Nanjing Dapaidang este cu siguranĮ o alegere bun’’ Decora–uile sale inten–uonat vechi ķ¾ mobilierul de aici creeaz’’o atmosfer’’inedit’’

V-a’’recomanda Shizitou, uķŗr de amintit, capul leului. Acest preparat este din r鉪鉩in’’de lotus. Acesta este Luhao, o legum’’existent’’numai 頽 aceast’’parte a Chinei, iar ultima, de care n-am auzit vreodat’’ este Tang Yumiao, buc®łi mici de taro dulce.