Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-04-04 16:36:36    
Lhasa se str鉪uieĮMe s’’devin’’頽 5 ani o metropol’’turistic’’interna–uonal’’

cri-1

Lhasa, capitala regiunii autonome Tibet, dispune de bogate resurse turistice. Dezoltarea uimitoare a economiei regiunii ķ¾ 頼binarea perfect’’a tradi–uei multimilenare cu civiliza–ua modern’’ au transformat 頽 ultimii ani acest ora’’頽tr-una din cele mai atractive destina–ui turistice din vestul Chinei. Directorul Biroului de Turism al Primä¤iei Lhasa, Guo Guo, a declarat recent c’’oraķĄl s»Š se va str鉪ui s’’devin’’頽 viitorii 5 ani, o metropol’’turistic’’interna–uonal’’

De-a lungul anilor, condi–uile slabe de transport ķ¾ infrastructura subdezvoltat’’au mä¤it distan–m dintre Lhasa ķ¾ celelalte localit®łi din –mr’’ķ¾ de peste hotare. Progresele economice 頽registrate 頽 ultimii ani au adus 頽s’’noi oportunit®łi dezvoltä¤ii turismului acestui ora’’de pe „AcoperiķĄl Lumii". Śrselele Sichuan-Tibet, Qinghai-Tibet, Yunnan-Tibet ķ¾ Nepal-Tibet, cursele aeriene ce leag’’Lhasa de oraźæ mari din –mr’’ķ¾ strąæn»Ģate, precum ķ¾ magistrala feroviar’’Qinghai-Tibet aflat’’頽 contruc–ue intens’’ vor contribui la reducerea substan–ual’’a cheltuielilor turiĮMilor care vor vizita Lhasa.

Potrivit estimä¤ilor Direc–uei de Turism din Tibet, dup’’intrarea 頽 exploatare a liniei feroviare Qinghai-Tibet, numä¤ul turiĮMilor care vor vizita aceast’’regiune va 頽registra o creĮMere anual’’de 900.000 de persoane, urm¶rd s’’ajung’’la 2.980.000 頽 anul 2010. Totalul 頽casä¤ilor turistice va atinge 頽 acest an 2,5 miliarde de yuani, echivalentul a circa 250 milioane de euro.

ē® afar’’de magistrala feroviar’’Qinghai-Tibet, se mai afl’’頽 construc–ue aeroportul Linzhi. Intrarea 頽 exploatare a celor dou’’obiective va schimba radical forma de organizare a deplasä¤ilor 頽 Tibet, permiĄnd turiĮMilor reducerea substan–ual’’a timpului pierdut pe drum ķ¾ a cheltuielilor deplasä¤ii.

Directorul Biroului de Turism al primä¤iei Lhasa a subliniat c’’deķ¾ exist’’condi–ui favorabile dezvoltä¤ii turismului, pentru päztrarea ķ¾ sporirea farmecului s»Š, este necesar ca Lhasa s’’ķ¾ valorifice specificul propriu, pentru ca turismul local s’’aib’’un suport mai solid.

ē® viitorii 5 ani, Biroul de Turism din Lhasa va oferi mereu vizitatorilor produse turistice cu mä¤ci proprii. Conform Programului de dezvoltare a turismului din Lhasa, aici se va constitui o re–qa turistic’’av¶rd ora’’ca centru ķ¾ zonele Dangxiong ķ¾ Linzhou drept principale baze turistice. Aceasta va permite turiĮMilor nu numai s’’admire, de la mare altitudine, frumuse–qa peisajelor naturale, dar ķ¾ s’’cunoasc’’cultura, datinile ķ¾ obiceiurile popula–uei tibetane.

Oficialul tibetan estimeaz’’c’’ponderea 頽casä¤ilor din turism 頽 Produsul Intern Brut al oraķĄlui Lhasa va creĮMe de la 3% cÜf este 頽 prezent, la circa 20 % 頽 2010.