Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>

Prietenia chino-rom¶r’’este sincer’’ķ¾ trainic’’/a>
O delega–ue a Asociaiei Rom¶re de Prietenie cu R.P.Chinez’’ condus’’de Ion Dobric’’ secretar general al asocia–uei, a sosit la 29 octombrie 2005 la Beijing pentru o vizit’’de prietenie de 10 zile 頽 –mra noastr’’
Interviuri
ē®ainte de 頽cheierea vizitei la RCI, membri ai delega–uei Asocia–uei Rom¶re de Prietenie cu R.P.Chinez’’au avut amabilitatea s’’acorde interviuri redac–uei. Ion Dobric’’ secretar general al Asocia®łiei: Pe parcursul a peste cinci decenii, cele dou’’popoare ķ¾-au dovedit prietenia sincer’’ķ¾ 頽 acelaķ¾ timp au demonstrat cÜf de trainic’’este aceast’’prietenie.
• Seminar ķ¾ expozi–ue foto la BucureĮMi
• ArtiĮMi rom¶ri la Bienala de art’’din Beijing
• Poporul chinez nu va uita meritele doctorilor rom¶ri Bucur Clejan ķ¾ David Iancu
• Concert la ambasada rom¶r’’din Beijing 頽 memoria lui George Enescu
• Delega–ua Departamentului de Stat pentru Rela–ui Interetnice din Rom¶ria a efectuat o vizit’’頽 China
More>>
• Prezen–m literaturii rom¶re 頽 China
Rela–uile 頽 domeniul literaturii, ca parte important’’a schimburilor culturale dintre China ķ¾ Rom¶ria, 頽cep¶rd cu procesul de cunoaĮMere reciproc’’...
• Coltunaķ¾ (Jiaozi)
• Spicuiri din mesajele sosite la redac–ue
• Evantaiul celor zece mii de g¶rduri
• Gripa aviar’’/a>
• Oportunit®łi comerciale
• Centenarul cinematografiei chineze
• Vizita 頽 China a unei delega–ui militare rom¶re
• Delega–ue a filialei Crucii Roķ¾i din D鈓bovi–m, 頽 vizit’’頽 China
More>>