Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-05-15 21:15:46    
Un nou concurs prilejuit de aniversarea a 65 ani ai RCI

cri-1
Dragi prieteni, dup’’cum ĮMim, la v鈘sta de 65 de ani, un om se poate considera ca intrat 頽 etapa de b»Ģr¶re–q. Totuķ¾, aceeaķ¾ v鈘st’’pentru postul Radio China Interna–uonal reprezint’’o perioad’’頽 plin’’dezvoltare.

Acum 65 de ani a fost lansat’’spre 頽treag’’lume vocea Chinei. De atunci 頽colo, aceast’’voce nu a dispä¤ut niciodat’’ De la postul de radio Xinhua (China Nou’’, numit ulterior Radio Peiking, ķ¾ apoi p¶r’’la Radio China Interna–uonal, din ce 頽 ce mai mul–u prieteni, prin intermediul acestei voci de zi cu zi mai sonor’’ au ĮMiut, au 頽–qles ķ¾ chiar au 頽ceput s’’le plac’’aceast’’Chin’’頽 transformare, aflat’’頽 proces de deschidere c»Ģre exterior ķ¾ 頽 curs de dezvoltare.

Dragi prieteni, la data de 3 decembrie anul acesta, postul nostru de radio va aniversa 頼plinirea a 65 de ani de la 頽fiin–mre. Pentru a v’’ajuta la cunoaĮMerea drumului parcurs 頽 cei 65 de ani, RCI a lansat un nou concurs intitulat „Eu ķ¾ RCI". Ca la fiecare concurs anual, 頽cep¶rd pe s鉷t鉳¶ra viitoare, vom difuza 頽 emisiuni ķ¾ vom lansa pe site 4 articole de referinĮ, 頽 care se pot gäzi räzpunsurile la 8 頽trebä¤i.

Iat’’cele 8 頽trebä¤i ale concursului:

1. Cine este primul crainic (sau prima crainic’’ al radioului nostru?

2. Cum se numea radioul nostru 頽 aprilie 1950?

3. CÜfe sta–ui de coresponden–u are 頽 momentul de faĮ RCI 頽 diferite localit®łi ale lumii?

4. ē® cÜfe limbi se difuzeaz’’la ora actual’’emisiunile RCI?

5. ē® ce –mr’’ķ¾-a deschis RCI primul post de radio pe frecven–q FM peste hotare?

6. Cum se numeĮMe website-ul postului RCI?

7. CÜfe cluburi ale ascult»Ģorilor are RCI 頽 momentul de faĮ?

8. CÜfe scrisori ķ¾ mesaje a primit RCI 頽 anul 2005?

Räzpunsurile ne pot fi trimise p¶r’’la 1 septembrie 2006 prin poĮM’’ pe adresa: CRI-29, P.O.Box 4216, Beijing, R.P.Chinez’’ori prin e-mail la rom@cri.com.cn. ē® condi–uile 頽 care räzpunde–u corect, juriul concursului postului nostru de radio va stabili numele c夂tig»Ģorilor premiului special ķ¾ ai premiilor I, II ķ¾ III, iar cei care c夂tig’’premiul special vor fi invita–u s’’participe la festivit®łile RCI ķ¾ s’’viziteze China timp de o s鉷t鉳¶r’’ cheltuielile fiind suportate de postul nostru de radio.

AĮMept鉳 participarea dv. ķ¾ v’’dorim mult succes.