Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-05-17 15:36:10    
Istoria strąĒucit’’a postului Radio China Interna–uonal

cri-1

Dragi prieteni, ast銁i v’’transmitem al doilea material al concursului „Cine ĮMie c夂tig’’ pe tema „ Eu ķ¾ Radio China Interna–uonal - CRI" .

ē®ainte de toate, v’’prezent鉳 頽trebä¤ile ale cä¤or räzpunsuri sunt cuprinse 頽 materialul de ast銁i. V’’rug鉳 s’’asculta–u cu aten–ue. Prima, cÜfe puncte de corespondenĮ ale Radio China Interna–uonal sunt 頽 prezent 頽 lume? A doua, 頽 cÜfe limbi se difuzeaz’’zilnic emisiunile R.C.Interna–uoal c»Ģre lume?

---------cortin’’muzical’’--------

La sf鈘ķ¾tul anilor 70 ai secolului trecut, China a 頽ceput s’’aplice politica de reform’’ķ¾ deschidere. De atunci, domeniul radiodifuziunii chinez’’a 頽ceput s’’urmä¤easc’’un drum de deschidere ķ¾ dezvoltare. Ca urmare, postului influen–m Radio China Interna–uonal a devenit din ce 頽 ce mai mare. Revista german’’„Radio-Kurier" a calificat schimbarea emisiunii 頽 limba german’’a postului nostru ca „o adiere curat’’ķ¾ r鉩oroas’’provenit’’de la China 頽depä¤tat’’ķ¾ un radio iubit de oameni". Chiar 頽 vremea aceea, clubul de radio North America a apreciat Radio China Interna–uonal ca cel mai mare post de radio din lume.

Odat’’cu sporirea dorin–qi diferitelor na–uuani din lume de a cunoaĮMe dezvoltarea Chinei, con–unutul ķ¾ modul de prezentare ale emisiunilor difuzate de CRI au 頽ceput s’’se schimbe. Domnul Wang Zuozhou, redactor cu mare experienĮ al postului nostru de radio ķ¾ laureat al Premiului Na–uonal pentru redactare de ĮMiri din –mra noastr’’ķ¾-a reamintit c’’de atunci emisiunile postului nostru s-au transformat de la unele simple ķ¾ monotone la unele pline de culoare ķ¾ bogate.

De la 頽ceputul anilor 60 ai secolului trecut, domnul Wang, acum 頽 v鈘st’’de 75 de ani, a 頽ceput s’’lucreze la radio ķ¾ a fost unul din primii corespunden–u ai noĮMri trimiķ¾ 頽 strąæn»Ģate. Vorbind despre experien–m sa de acum 20 de ani, el a spus: ------ -----------banda 2----------------

„Chiar de la prima zi a costruirii punctului (sta–uei) de corespondenĮ, noi am 頽ceput s’’lucr鉳 ķ¾ pe teren, depŻhind dificult®łile. ŽŖirile difuzate de noi au fost prompte, sau putem spune c’’au dat rezultate imediate. Aceasta poate fi dovedit’’prin multe fapte, de exemplu, relatarea semnä¤ii la Geneva a acordului de pace din Afganistan. Eu personal am participat la preg»Ģirea ķ¾ relatarea acestui eveniment. ē®tre momentul semnä¤ii documentului ķ¾ difuzarea ĮMirii importante, aveam la dispozi–ue doar 20 de minute."

Din anul 1980, Radio China Interna–uonal a 頽ceput s’’ķ¾ construiasc’’treptat 頽 strąæn»Ģate sta–ui de corespondenĮ. Punctele de acest gen 頽fiin–mte la Tokio, capitala Japoniei, ķ¾ la Belgrad, capitala fostei Iugoslavii, au fost primele. Dintre corespunden–u trimiķ¾ peste hotare Liu Suyun, o jurnarist’’a postului nostru, sa- remarcat 頽 mod deosebit. Ea a trimis multe relatä¤i privind evenimente, explozii, atentate de al Ierusalim c¶rd a fost trimis’’頽 Israel. ē® prezent ea s-a 頽tors deja la radio. Domnia-sa ne-a explicat: ----------------banda 3 -----------------

„ē® luna octombrie 2000, la pu–un timp dup’’declanķĮrea conflictului palestiniano-israelian din F夂ia Gaza, noi am plecat cu un drapel de stat la Gaza. Acolo am v銁ut cu ochii noĮMri un palestinian r鉵it de gloan–q, 頼pu篶at 頽 picior, aflat la numai cĪĖiva metri de noi. Atunci ne-am dat seama imediat c’’de fapt puteam muri 頽 orice moment. ē® urm»Ģori ani, dup’’aceea cÜf am stat 頽 Israel, am v銁ut multe cazuri asem鉵»Ģoare.

Ast銁i ne oprim aici. MÜhne continu鉳 tot pe aceast’’tem’’

Istoria strąĒucit’’a postului Radio China Interna–uonal (2)

-------------------banda 4-------------------

„La ora actual’’, Radio China Interna–uonal dispune de 27 de sta–ui de corespondenĮ 頽 diferite localit®łi ale lumii. Evenimentele majore survenite 頽 orice –mr’’sunt relatate de reporterii noĮMri de peste hotare. Odat’’cu dezvoltarea activit®łii radiofonice c»Ģre lumea exterioar’’ Radio China Interna–uonal a ajuns s’’difuzeze 頽 prezent zilnic 頽 43 de limbi c»Ģre lumea exterioar’’ emisiunile totaliz¶rd peste 780 de ore. Postul nostru de radio se afl’’acum pe locul al treilea din lume 頽 ce priveĮMe numä¤ul limbilor, al duratei emisiei ķ¾ al mesajelor primite de la ascult»Ģori.

-----------------------banda 5-------------------------

Dup’’aplicarea politicii de reform’’ķ¾ deschidere 頽 China, din ce 頽 ce mai mul–u strąæni vin 頽 –mra noastr’’la studii, munc’’ ca turiĮMi sau pentru afaceri. Pentru ca ei s’’cunoasc’’la timp politica intern’’ķ¾ extern’’ situa–ua din China 頽 diferite domenii, dar ķ¾ pentru a oferi sprijin 頽 munc’’ķ¾ studiu chinezilor care lucreaz’’頽 domeniile tehnico-ĮMiin–ufic, cultural ķ¾ educa–uonal, 頽 1984, Radio China Interna–uonal a deschis 頽 primul r¶rd 頽 zona Beijingului emisiunea 頽 limba englez’’ Wang Lu, responsabil’’a acestui canal, a declarat :

----------------banda 6 -------------------

„Canalul nostru 朎asy FM - reprezint’’頽 prezent, pe bun’’dreptate, platforma radiofonic’’d’’limba englez’’cea mai profesional’’din partea continental’’a Chinei."

O dat’’cu dezvoltarea postului Radio China Interna–uonal, radiodifuziunea - mijloc unilateral de care dispunea anterior Radio China Interna–uonal - nu putea –une pasul cu evolu–uile rapide contemporane..

----------------------banda 7---------------

Din anul 1998, postul noastru de radio a 頽ceput s’’ķ¾ dezvolte serviciile radiofonice pe Internet, lans¶rd CRI Online. La ora actual’’ acest website 頽 43 de limbi 頽 scris ķ¾ 48 de limbi sonore a devenit unul cu cele mai multe limbi difuzate 頽 programele audio-vizuale publicate pe Internet din China. Printre website-urile deschise de marile posturi de radio interna–uonal din 頽treaga lume, CRI Online ar fi cel mai accesat.

Pentru ca navigatorii chinezi pe website-ul CRI s’’cunoasc’’mai bine cultura diferitelor Įri, angaja–ui postului nostru de radio, bine preg»Ģi–u 頽 limbi strąæne, au tradus mult din romane, filme, seriale tv ķ¾ lucrä¤i ĮMiin–ufice realizate 頽 alte Įri. De asemenea, ei au tradus din limba chinez’’頽 alte limbi, promov¶rd cultura chinez’’頽 diferite col–£ri ale lumii.

ē® 頽cheiere, relu鉳 cele dou’’頽trebä¤i pentru materialul respectiv. Prima, cÜfe puncte de corespondenĮ ale Radio China Interna–uonal sunt 頽 prezent 頽 lume? A doua, 頽 cÜfe limbi se difuzeaz’’zilnic emisiunile R.C.Interna–uoal?

Cu aceasta stima–u ascult»Ģori am 頽cheiat materialul de ast銁i pentru concursul „Cine ĮMie c夂tig’’ cu tema „Eu ķ¾ Radio China Interna–uonal". MÜhne vom difuza cel de-al treilea material pentru acest concurs.

AĮMept鉳 räzpunsurile dv. la adresa: CRI-29, P.O. Box 4216, Beijing, R. P. Chinez’’sau prin e-mail la: rom@ cri.com.cn. Trimite–u räzpunsurile dv. p¶r’’cel t鈘ziu la 1 septembrie 2006, data de expediere a poĮMei sau a mail-ului.

V’’mul–£mim pentru aten–ue.

? Räzpunsurile ne pot fi trimise p¶r’’la 1 septembrie 2006 prin poĮM’’ pe adresa: CRI-29, P.O.Box 4216, Beijing, R.P.Chinez’’ori prin e-mail la rom@cri.com.cn.?