Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>
(GMT+08:00) 2006-05-22 10:04:46    
Sprijinul acordat de ascult╗╠orii CRI

cri-1
Dragi prieteni, 頽 primele trei materiale pentru concursul "Cine ┴Mie c夂tig  pe tema - Eu Ýż CRI", v-am prezentat istoria dezvoltńĄii postului nostru de radio. Dezvoltarea nu se poate face fńĄ  atenľua Ýż sprijinul acordate de ascult╗╠orii no┴Mri de pe toate meleagurile lumii. Ast銁i, 頽 ultimul material pentru concurs, v  vom vorbi despre leg╗╠urile strÂrse 頽tre radioul nostru Ýż ascult╗╠ori.

Pentru 頽ceput v  vom prezenta, ca de obicei, cele dou  頽trebńĄi ale concursului. Prima 頽trebare este: C▄fe cluburi de ascult╗╠ori are CRI 頽 strÓ┐n╗╠ate? A doua 頽trebare: C▄fe scrisori a primit CRI 頽 cursul anului 2005?

( trecere muzical  

Nu de mult o banc  de cornee din Sri Lanka a primit o ofert  din partea unui cet«¨ean din Colombo, capitala statului. Acesta, pe nume Indrananda Abeysekara, dore┴Me, dac  se poate, s  Ýż doneze corneele 頽 viitor unui chinez. š« leg╗╠ur  cu motivul deciziei sale Abeysekara a spus:

(sunet 1)

„Sunt un ascult╗╠or fidel al CRI. Prin acesta am cunoscut China Ýż iubesc aceast  ľmr  "

Indrananda Abeysekara este preŕ┐ditele Asociaľuei Ascult╗╠orilor CRI din Srilanka. Prin eforturile sale personale a 頽fr«¨it oraÝ└l Changsha, reŕ┐dinľm provinciei Hunan din centrul Chinei, cu oraÝ└l srilankez Kaludara. Abeysekara a primit „Premiul Prieteniei" acordat de guvernul chinez, Ýż premiul „Ambasador Srilankez al Prieteniei", decernat de Ascociaľua de Prietnie a Poporului Chinez cu StrÓ┐n╗╠atea. A fost primit de Hu Jintao Ýż de alľu lideri chinezi. š« urma eforturilor depuse de acesta, 頽 Srilanka funcľuoneaz  頽 prezent peste 700 de cluburi de ascult╗╠ori ai CRI.

š« cei 65 de ani de dezvoltare CRI Ýż-a dobÂrdit mulľu ascult╗╠ori fideli ca Indrananda Abeysekara. Vechiul nostru ascult╗╠or din Spania, Alejandro Bronchales, st  sear  de sear  lÂrg  aparatul de radio pentru a asculta cuvintele transmise din China. Acesta este deja un obicei deprins de mulľu ani.

(sunet 2)

„š┤i plac toate rubricile CRI, ca de pild   Societatea Ýż viaľm, Cultura, Turismul, mai ales Po┴Ma redacľuei. Pe aceasta din urm  o ascult la fiecare ediľue. Ea este o ?punte a prieteniei? 頽tre mine Ýż CRI. Iubesc aceste rubrici pentru c  ele mi-au 頽f«¨iÝ┴t o ľmr  Ýż o cultur  cu totul diferite."

Domnul Bill Thorkildsen este senator al oraÝ└lui New Castle din Statele Unite. Ascult  radioul nostru de mai bine de zece ani. Prin eforturile lui o delegaľue a oraÝ└lui Nanning, reŕ┐dinľm provinciei Guangxi din sud-vestul Chinei, a vizitat oraÝ└l s╗đ.

Prin emisiunile noastre, ascult╗╠orii au cunoscut treptat China Ýż au 頽ceput s  iubeasc  ľmra noastr   Mulľu dintre ei Ýż-au exprimat, prin e-mail sau scrisori, afecľuunea faÉ┴ de China Ýż faÉ┴ de emisiunile noastre, prezentÂrd totodat  Ýż multe propuneri Ýż sugestii preľuoase.

Redacľua emisiunii 頽 limba Swahili a postului nostru de radio are mulľu ascult╗╠ori 頽 Kenya, Tanzania, Uganda Ýż Burundi. Huang Yanling membru al acestei redacľui ne-a informat:

(sunet 3)

„Ascult╗╠orii ne scriu foarte des. Unii ne scriu aproape 頽 fiecare zi. C▄feodat  primim chiar dou  scrisori de la acelaÝż ascult╗╠or. Entuziasmul ascult╗╠orilor no┴Mri ne impresioneaz  Ýż ne 頽curajeaz  "

Una dintre emisiunile noastre cele mai c╗đtate este cursul de limba chinez   Mulľu ascult╗╠ori au 頽v«¨at limba chinez  pe aceast  cale.

Sakurai Kimiko, ascult╗╠oare din Japonia, a petrecut doi ani 頽 China ca s  se specializeze 頽 limba chinez   Dup  頽toarcere a continuat s  Ýż 頼bog«¨easc  cuno┴Minľqle de limb  ascultÂrd cursul de chinez  transmis 頽 emisiunile noastre. Acum pred  limba chinez  頽 篶oli medii sau cu profil filologic.

(sunet 4)

„At▄f eu, c╗╠ Ýż elevii mei, de c▄fe ori venim la Beijing, trecem Ýż pe la CRI pentru a ne 頽t▄kni cu redactorii emisiunii 頽 limba japonez   Comunic鉳 ori 頽 chinez   ori 頽 japonez   La 頽toarcere le arat鉳 colegilor pozele f鉩ute la radio Ýż le povestim despre vizitele efectuate la CRI, lńĄgind astfel Ýż grupul nostru de comunicare."

š« vitrinele aflate la etajul doi al sediului postului nostru de radio sunt expuse multe cadouri primite de la ascult╗╠orii no┴Mri. Cel mai atrÓ║╗╠or este o lucrare mare Ýż bine 頼podobit  a unui ascult╗╠or pentru un concurs organizat de radioul nostru. š« aceast  lucrare, 頽soľut  de fotografii, pe lÂrg  rńzpunsurile la concurs, sunt incluse Ýż impresiile acestuia despre China Ýż sentimentele sale faÉ┴ de CRI.

Shi Li este responsabila Biroului de Leg╗╠uri cu Ascult╗╠orii al postului nostru. Ea ne-a informat:

( sunet 5)

„š« urma dezvoltńĄii pe parcursul a 65 de ani avem ascult╗╠ori pe toate meleagurile lumii. š« prezent avem 3600 de cluburi de ascult╗╠ori. Anual organiz鉳 diverse manifestńĄi cu aceste cluburi. š« cursul anului trecut am primit mai mult de 2 milioane 170 de mii de scrisori de la ascult╗╠ori."

š« 頽cheierea materialului de ast銁i, dragi prieteni, repet鉳 頽trebńĄile concursului nostru. Prima 頽trebare este: C▄fe cluburi de ascult╗╠ori are CRI 頽 strÓ┐n╗╠ate? A doua 頽trebare: C▄fe scrisori a primit CRI 頽 cursul anului 2005?

Stimaľu ascult╗╠ori, cu cel de ast銁i am difuzat toate materialele pentru concursul „Cine ┴Mie c夂tig   cu tema „Eu Ýż CRI". A┴Mept鉳 rńzpunsurile dv. la adresa: CRI-29, P.O. Box 4216, Beijing, R. P. Chinez  sau prin e-mail la: rom@ cri.com.cn. Trimiteľu rńzpunsurile dv. pÂr  cel t鈘ziu la 1 septembrie 2006, data de expediere a po┴Mei sau a mail-ului.

V  mulľúmim pentru atenľue.