Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
Vizita preźædintelui Traian Bäzescu 頽 China
Preźædintele Rom¶riei, Traian Bäzescu, a efectuat 頽tre 27 ķ¾ 29 martie 2006 o vizit’’de stat 頽 –mra noastr’’..
Preźædintele Traian Bäzescu a acordat un interviu redac–uei noastre
Preźædintele Rom¶riei, Traian Bäzescu a acordat pe data de 29 martie la Beijing un interviu 頽 exclusivitate redac–uei noastre...
ē®tÜknirea cordial’’a preźædintelui Traian Bäzescu cu vorbitori chinezi de rom¶r’’/a>
Preźædintele Rom¶riei, Traian Bäzescu, ķ¾ so–ua sa s-au 頽tÜknit, 頽 seara zilei de 28 martie 2006, la Beijing, cu circa 40 de...
v Vizita lui Wu Bangguo 頽 Rom¶ria ķ¾ R. Moldova
Preźædintele Comitetului Permanent al Adunä¤ii Na–uonale a Reprezentan–ulor Poporului din China, Wu Bangguo, a efectuat 頽tre 17 ķ¾ 20 mai 2006 o vizit’’oficial’’de prietenie 頽 Rom¶ria, urmä¤ind scopul de ad¶rcire a cunoaĮMerii ķ¾ prieteniei 頽tre cele dou’’popoare, de promovare a schimburilor ķ¾ cooperä¤ii 頽tre forurile legislative ķ¾ de antrenare a dezvoltä¤ii rela–uilor multilaterale de prietenie, cooperare ķ¾ de parteneriat 頽tre China ķ¾ Rom¶ria.
v Teodor Mele篶anu 頽 vizit’’頽 China
Teodor Mele篶anu, vicepreźædinte al PNL ķ¾ vicepreźædinte al Senatului Rom¶riei, a efectuat 頽 perioada 13-19 martie 2006 o vizit’’頽 China. ē® cursul vizitei Li Changchun, membru permanent al B.P. al C.C. al P.C. Chinez s-a 頽tÜknit cu oaspe–ui rom¶ri ķ¾ a apreciat cu acest prilej c’’exist’’o prietenie tradi–uonal’’profund’’頽tre China ķ¾ Rom¶ria ķ¾ 頽tre popoarele celor dou’’Įri.
v Mugur Ciub¶rcan - c頽tä¤e’’rom¶r pe scenele Chinei
T¶rä¤ul Mugur Petru Ciub¶rcan are ķ¾ un nume chinezesc - Wei Hua, care poate fi tradus »žhina mä¤eaĮ". ē® ianuarie 2001 el a participat la un concurs pentru strąæni care c¶rt’’頽 limba chinez’’ organizat de Televiziunea Beijing ķ¾ a ocupat locul 頽tÜh din cei peste 2000 de participan–u.
v Scurte mesaje: Contacte ķ¾ schimburi prieteneĮMi
Forumul economic China-Rom¶ria la Beijing s-a desfŻhurat La 28 martie 2006 la Beijing, cu ocazia vizitei preziden–uale 頽 China, la care au participat preźædintele Rom¶riei, Traian Bäzescu, 頽so–ut de Gheorghe Pogea, ministru de stat, Theodor Stolojan, consilier preziden–ual, Zsolt Nagy, ministrul comunica–uilor...
• Un nou concurs prilejuit de aniversarea a 65 ani ai RCI
Stima–u ascult»Ģori, la 3 decembrie 1941 au fost lansate pe unde her–uene emisiunile postului de radio Xinhua (China Nou’’ de la Yanan, numit ulterior Radio Beijing ķ¾ apoi Radio China Interna–uonal. Pentru a v’’ajuta la cunoaĮMerea drumului parcurs 頽 cei 65 de ani, RCI a lansat un nou concurs intitulat: 凟u ķ¾ RCI".
• "Visul meu de a ajunge 頽 China s-a 頼plinit"- vizita 頽 China a lui Danielo Duda’’ premiantul concursului organizat de RCI
Domnul Danielo Duda’’ c夂tig»Ģorul premiului special la Concursul 凾aiwan, o insul’’pre–uoas’’a Chinei", organizat anul trecut de RCI, a fost invitat 頽 vizit’’頽 China 頼preun’’cu al–u ascult»Ģori proveni–u din 11 Įri ale lumii. Vizita s-a desfŻhurat 頽tre 15 ķ¾ 24 aprilie 2006.
• Realizarea obiectivelor celui de-al X-lea cincinal ķ¾ adoptarea celui de-al XI-lea plan cincinal al Chinei
• Yiwu-oraķĄl cu cea mai mare piaĮ de mä¤furi mä¤unte din lume
• Confucius ķ¾ doctrina confucianist’’/a>
• Orezul (da mi)
• Sä¤b»Ģoarea tradi–uonal’’- Duanwu
• Grupul de construc–ui antice din Wudang
• Regiunea Autonom’’Tibet
• Voluntarii Olimpiadei-"cartea de vizit’’ a capitalei Chinei
• Din vechea genera–ue a redac–uei-Yang Xueyi
"Am pus o cä¤鉳id’’la edificiul prieteniei chino-rom¶re"
Biografia mea este mai mult decÜf simpl’’ 篶oala de cultur’’general’’ facultatea ķ¾ activitatea ne頽trerupt’’de 36 de ani la RCI. Dup’’absolvirea facult®łii la Institutul de Limbi Strąæne din Beijing, am fost repartizat’’頽 1965 la Administra–ua Central’’de Radiodifuziune, departamentul de emisiuni pentru strąæn»Ģate, adic’’Radio Beijing...
• Edi–ua IX • Edi–ua VIII • Edi–ua VII • Edi–ua VI • Edi–ua V
• Edi–ua IV • Edi–ua III • Edi–ua II