Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-06-12 17:01:35    
"Visul meu de a ajunge 頽 China s-a 頼plinit"- vizita 頽 China a lui Danielo Duda’’ premiantul concursului organizat de RCI

cri-1

Domnul Danielo Duda’’ c夂tig»Ģorul premiului special la Concursul „Taiwan, o insul’’pre–uoas’’a Chinei", organizat anul trecut de RCI, a fost invitat 頽 vizit’’頽 China 頼preun’’cu al–u ascult»Ģori proveni–u din 11 Įri ale lumii. Vizita s-a desfŻhurat 頽tre 15 ķ¾ 24 aprilie 2006.

La 16 aprilie a avut loc la sediul Conferin–qi Consultative Politice Populare ceremonia de 頽m¶rare a premiilor 頽 acest concurs. Au fost de faĮ Zhou Tienong, vicepreźædinte al Comitetului Na–uonal al forului consultativ, Wang Gengnian, directorul general al RCI ķ¾ al–u factori de räzpundere din radioul nostru.

Danielo Duda’’ 頽 v鈘st’’de 39 de ani, este viceprimar al localit®łii B鈘zava, jude–£l Arad ķ¾ student 頽 anul al II-lea la facultatea de ŽŖiin–q Politice a Universit®łii de Vest „Vasile Goldi’’ Arad. Ascult’’emisiunea noastr’’ķ¾ corespondeaz’’cu redac–ua noastr’’din anul 1988. A participat de 14 ori la concursurile organizate de RCI ķ¾ a c夂tigat 12 premii, iar 頽 ultimii 6 ani a luat numai premiul I.

Räzpunsurile sale la concursul din anul trecut reprezint’’un adevä¤at studiu ĮMiin–ufic al insulei Taiwan. Lucrarea are 10 pagini ķ¾ 17 ilustrate. Coperta este extraordinar de frumoas’’ Toate räzpunsurile sunt corecte ķ¾ bine documentate.

Pe parcursul celor 10 zile, cei 12 c夂tig»Ģori ai concursului au vizitat printre altele pia–m Tiananmen, Marele Zid Chinezesc, palatul imperial de iarn’’(OraķĄl Interzis) ķ¾ Palatul de Var’’de la Beijing, Templul Cerului din capitala ķ¾ Muzeul de Istorie al municipiului Beijing, satul Nangong, oraķĄl portuar Xiamen, aflat vizavi de insula Taiwan.

La 19 aprilie, Danielo Duda’’a fost 頽 vizit’’la RCI, unde s-a 頽tÜknit cu membrii redac–uei 頽 limba rom¶r’’ķ¾ a fost invitat 頽 cabina de 頽registrare, 頼pä¤tŻhindu-ķ¾ simĮmintele ķ¾ impresiile legate de RCI ķ¾ vizita sa 頽 China. Men–uon鉳 c’’domnul Duda’’este al 4-lea premiant din Rom¶ria la concursurile organizate de RCI, invitat s’’viziteze China, dup’’ing. Oni–m Popescu 頽 1988, compozitorul ķ¾ pianistul Adrian Mociulschi 頽 1994 ķ¾ ing. Vasile Voicu Bora 頽 1995.

SimĮmintele ķ¾ Impresiile lui Danielo Duda’’

Despre primele impresii la sosirea 頽 capitala Beijing, Danielo Duda’’ar»Ģa: „Prima impresie deosebit de bun’’mi-a f鉩ut-o compania AIR CHINA. Deja de acolo am intrat 頽 contact cu calitatea servicilor chineze ķ¾ am beneficiat de un tratament ķ¾ un transport 頽 condi–ui ireproķĮbile."

Despre Zidul Chinezesc a spus: „ē®c’’de la plecarea din Rom¶ria, mi-am dorit s’’pot vedea simbolurile Chinei. Ele sunt multe, 頽s’’particularitatea sau mai bine zis popularitatea absolut’’o au f䤒’頽doial’’ursul panda ķ¾ Marele Zid. Dac’’excursia aceasta 頽 China este pentru mine un vis 頼plinit, faptul c’’am urcat la Marele Zid este o 頽c¶rtare absolut’’ e un fel de vis al visurilor. La Marele Zid nu m-am sim–ut nici strąæn, nici creĮMin, nici rom¶r ci pur ķ¾ simplu un om fericit."

Despre China ķ¾ chinezii: „Pe mine m-au 頽c¶rtat oamenii. ē®totdeauna v鉪 頽 orice obiect, 頽 orice lucru construit de om sufletul omului. Dä¤uirea, talentul... pe mine m-au impresionat cel mai mult chinezii. Am avut de la 頽ceput convingerea c’’chinezul este un om, care pune 頽 prim plan echilibrul. De la acel semn yin ķ¾ yang... toate se completeaz’’ exist’’acea complementaritate a lucrurilor pe care rom¶rii n-o au. La noi ce-i negru nu e alb. La d¶rķ¾i totul se completeaz’’ķ¾ totul particip’’la dinamica lumii. Pe urm’’sunt mai conĮMiincioķ¾, cel pu–un asta e prima impresie."

Despre RCI ķ¾ emisiunea 頽 limba rom¶r’’ „Pe vremea c¶rd tinerii de v鈘sta mea ascultau Europa Liber’’ ascultam RCI. Am r鉳as uimit cum chinezii au ĮMiut s’’ķ¾ respecte valorile, au ĮMiut s’’treac’’de la fazele mai pu–un pl鉩ute ale istoriei, s’’le renege, dar s’’nu le 頽l»Ģure cu totul. Pentru c’’fiecare lucru, bun sau r»Š, Ūąi are pä¤ticica lui de contribu–ue la tot ceea ce 頽seamn’’progres ķ¾ civiliza–ue. Śs cei de la redac–ua de limba rom¶r’’a postului RCI pentru mine sunt sufletul vocii din eter, aķĮ am denumit-o eu. Succes 頽 continuare sec–uei de limba rom¶r’’ Pot s’’v’’spun c’’sunte–u cei mai buni prieteni ai mei."

El a recomandat ascult»Ģorilor noĮMri: „S’’asculte 頽 continuare postul RCI, s’’aprofundeze 頽treaga baz’’a cunoaĮMerii despre China, c’’merit’’"

La plecare, 頽 drumul spre aeroport mä¤turisea: „Am venit cu China 頽 minte ķ¾ plec cu China 頽 suflet. Plec din China cu multe emo–ui ķ¾ trąæri, cu mult mai multe cunoĮMin–q ķ¾ cu o imagine mai precis’’despre China. Am avut fericita ocazie s’’v鉪 vestigiile istorice ale Chinei. Am fost atÜf de fericit s’’urc pe Marele Zid. M-au impresionat extraordinar oamenii de aici. Sunt copleķ¾t de z鈓betul chinezilor, de bun»Ģatea, de ospitalitatea lor ķ¾ m-a’’頽toarce oric¶rd cu drag aici.

ē® Rom¶ria preg»Ģesc un minireportaj despre fiecare obiectiv pe care l-am vizitat 頽 parte. De asemenea, m’’g¶rdesc s’’organizez la noi la facultate un simpozion ķ¾ s’’prezint China aķĮ cum am v銁ut-o eu, acas’’la chinezi."

La 頽ceputul lunii mai, a sosit la redac–ue prin e-mail un mesaj din partea domnului Danielo Duda’’ 頽 care spunea printre altele: „Am ajuns cu bine 頽 Rom¶ria. Deķ¾ au trecut deja cÜfeva zile de c¶rd m-am 頽tors 頽 –mr’’ am 頽c’’senza–ua c’’sunt 頽 China. Drumul spre cas’’a fost o adevä¤at’’desf»Ģare. Am beneficiat de un zbor ķ¾ un tratament deosebit pe Air China. ē® plus am ascultat 頽 cŻhti muzic’’chinezeasc’’ķ¾ am ref鉩ut 頽 minte 頽treg traseul vizitei mele 頽 China. De dou’’zile le tot ar»Ģ prietenilor ķ¾ colegilor fotografiile f鉩ute 頽 aceast’’vizit’’ķ¾ parc’’tot nu m’’satur s’’vorbesc despre aceast’’experienĮ. F䤒’頽doial’’ mi-a–u dat ķĮnsa de a trąæ cele mai fericite clipe din viaĮ. Dac’’acum m-a–u 頽treba ce mi-a pl鉩ut cel mai mult 頽 China, nu a’’ezita s’’v’’räzpund c’’oamenii. Pentru mine implic’’determinant amprenta civiliza–uei chineze, dinamismul unei societ®łi care a ĮMiu totdeauna s’’exprime valoarea 頽tr-o manier’’specific’’ Am plecat din China cu marea satisfac–ue c’’i-am v銁ut pe chinezi, c’’am trąæt timp de cÜfeva zile acolo, ķ¾ am 頽–qles de unde vine pregnan–m a ceea ce este chinezesc. Dincolo de aceasta, spuneam c’’am r鉳as 頽 China, nu numai cu g¶rdul ci ķ¾ 頽tr-o asociere de imagini."

Lin Xin, Luo Dongquan