Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-06-13 14:19:59    
Yiwu-oraķĄl cu cea mai mare piaĮ de mä¤furi mä¤unte din lume

cri-1

Yiwu, mic ora’’din partea central’’a provinciei Zhejiang din estul Chinei, este cunoscut pentru producerea ķ¾ v¶rzarea mä¤furilor mä¤unte, la pre–£ri convenabile, fapt ce atrage interesul comercian–ulor din multe Įri. Zilnic pleac’’de aici peste o mie de containere pline cu mä¤furi spre diverse col–£ri ale lumii.

Yiwu se 頽tinde pe 1.105 kmp ķ¾ are 680.000 locuitori, ķ¾ 600.000 persoane flotante. Strä­echiul Yiwu a 頽tinerit 頽 anii politicii de reform’’ķ¾ deschidere. Dezvoltarea sa reprezint’’o oglind’’a procesului de formare ķ¾ dezvoltare a economiei de piaĮ din China.

De la o singur’’piaĮ, cu cÜfeva zeci de tarabe pline cu nasturi, ace, aĮ ķ¾ alte mä¤un–uķĄri cu peste 20 de ani 頽 urm’’ acum a ajuns o 頼p䤮łie a mä¤furilor mici, fiind apreciat’’drept „Oceanul mä¤furilor ķ¾ raiul cump䤻Ģorilor". ē®tregul ora’’este o piaĮ imens’’cu peste 50.000 magazine ķ¾ standuri, care desfac 400.000 de sortimente de produse. Pia–m din acest ora’’poate fi caracterizat’’prin termenii „mare" ķ¾ „intens", adic’’are dimensiuni 頽tinse, iar activitatea comercial’’este intens’’ Aproape toate cele necesare traiului zilnic se gäzesc aici. Din lista de 500.000 de mä¤furi elaborat’’de ONU, la Yiwu se pot gäzi peste 400.000. Aproape tot ce v’’pute–u imagina pute–u gäzi aici - de la aĮ ķ¾ ace la pantofi de piele, de la p¶rzeturi, papuci, 頽cąĒĮminte sport, la valize ķ¾ geamantane de toate felurile, mape diplomatice, gen–u de dam’’ din piele sau sintetice, apoi cricuri, ciocane, cleĮMi ķ¾ alte scule, cuie, ķĄruburi, p鉷uķ¾ de plu’’ķ¾ iar 頼br鉩鉳inte, de piele, stofe, bijuterii de aur, argint ķ¾ alte metale, produse artizanale sau obiecte de cult religios...

Potrivit statisticilor, 頽 prezent peste 4.000 de 頽treprinderi ķ¾ firme renumite din China ķ¾ din alte Įri ķ¾-au deschis filiale, sucursale sau reprezentan–q comerciale 頽 ora’’ Peste 8.000 de comercian–u strąæni lucreaz’’ķ¾ trąæesc 頽 acest ora’’ Ei provin din peste 200 de Įri ķ¾ regiuni ale lumii, majoritatea fiind iordanieni, egipteni, palestinieni ķ¾ din alte Įri arabe. ē® afar’’de aceĮMia, pia–m de la Yiwu este vizitat’’anual de circa 200.000 de turiĮMi ķ¾ comercian–u strąæni. Tranzac–uile realizate anul trecut 頽 acest ora’’au depŻhit 24 miliarde de yuani, (circa 2,6 mld USD). ē® acest orŻhel, dup’’standarde chinezeĮMi, se pot 頽tÜkni peste tot cet®łeni de diferite rase, credin–q ķ¾ etnii. To–u sunt interesa–u s’’cumpere la un pre’’bun mä¤furi pe care apoi le valorific’’頽 diverse Įri ale lumii.

De la mijlocul anilor 90 la Yiwu se organizeaz’’頽 fiecare an, la sf鈘ķ¾tul lui octombrie, T鈘gul Interna–uonal de Mä¤furi Mici. Edi–ua din 2005 a primit peste 10.000 de strąæni, care au achizi–uonat mä¤furile dorite. Pavilionul central al t鈘gului are 3.000 de standuri, totaliz¶rd o suprafaĮ de 75.000 mp. Activit®łile de organizare ķ¾ negocierile vizeaz’’prioritar interna–uonalizarea, specializarea, informatizarea ķ¾ mä¤cile comerciale.

Primarul oraķĄlui Yiwu a explicat c’’de la mä¤furile ieftine exportate de China au avut de c夂tigat comercian–ui ķ¾ consumatorii din toate Įrile. Concluzia primarului poate fi confirmat’’de z鈓betele de satisfac–ue ale cet®łenilor strąæni.

Chen Luping

Pe aceeaķ¾ tema