Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-06-13 14:19:19    
Grupul de construc–ui antice din Wudang

cri-1

Grupul de construc–ui antice din mun–ui Wudang a fost inclus de UNESCO pe lista "Patrimoniului Mondial" la 15 decembrie 1994. AceĮMi mun–u mai poart’’ķ¾ numele Taihe sau Xuanyue. Se gäzesc 頽 provincia Hunan din centrul Chinei ķ¾ constituie un cunoscut sit daoist. Se povesteĮMe c’’頼pä¤atul Zhenwu a 頽temeiat ķ¾ a practicat aici daoismul. De aici ķ¾ numele Wudang. ē® mun–u sunt numeroase puncte ce ofer’’peisaje extraordinare, vestigii istorice ķ¾ culturale. Sunt de amintit cele 3 lacuri, 9 izvoare, 9 pu–£ri, 10 iazuri, 10 st¶rci, 35 de peĮMeri, 36 de pov鈘niķĄri ķ¾ 72 piscuri.

Construc–ua complexului de cl鉪iri de pe aceĮMi mun–u a 頽ceput 頽 timpul dinastiei Tang, c¶rd domnea Li Shimin (anii 627- 649). Conform ordinului 頼pä¤atului, aici a fost construit Templul celor 5 Dragoni. Ulterior, 頽 dinastia Song (960-1279), s-a constituit 頽 linii mari daoismul, pus direct 頽 serviciul cur–ui imperiale. ē® ultima perioad’’a dinastiei Yuan (1206-1368), majoritatea construc–uilor de pe Wudang au fost distruse de r銁boaie.

Daoismul din Wudang a cunoscut o dezvoltare puternic’’頽 perioada dinastiei Ming (1369-1644). Din consemnä¤ile istorice reiese c’’頽 1412, la porunca 頼pä¤atului, 300.000 de constructori au venit aici ķ¾ au lucrat 13 ani, ridic¶rd un grup de construc–ui impun»Ģoare: 9 temple, 9 palate, 12 pavilioane, 38 de m鉵äztiri daoiste, 39 de poduri ’’a, suprafa–m total’’construit’’ajung¶rd la 1.600.000 de mp. ē® 1552 s-a terminat 頽 linii mari grupul de construc–ui din mun–ui Wudang.

Dup’’o istorie zbuciumat’’de sute de ani, din multe temple ķ¾ palate a r鉳as doar molozul. ē® prezent mai pot fi v銁ute doar palatele Taihe, Nanyan, Zixiao ķ¾ Yuzhen, ruinele palatului Yuxu ķ¾ ale Palatului celor 5 Dragoni, ca ķ¾ cÜfeva temple ķ¾ m鉵äztiri daoiste. Suprafa–m lor construit’’este de numai 50.000 mp. Construc–uile din Wudang incluse 頽 lista patrimoniului mondial sunt palatele tocmai pomenite, poarta ceremonial’’„Zhi Shi Xuan Yue", al»Ģuri de alte cÜfeva. ē® palatele ķ¾ templele de aici se mai päztreaz’’1.468 de statui diferite, 409 pl鉩i de piatr’’gravate, numeroase instrumente muzicale ķ¾ obiecte folosite la slujbele religioase daoiste ķ¾ un numä¤ mare de c䤖u ķ¾ scripturi ale acestei religii.

Pentru asigurarea autenticit®łii ķ¾ integrit®łii grupului de construc–ui antice de la Wudang, 4 temple daoiste, ruinele a dou’’palate, precum ķ¾ un mare numä¤ de alte cl鉪iri ķ¾-au rec鉷»Ģat dup’’renovare aspectul original prin men–unerea stilului arhitectonic propriu ķ¾ folosirea de materiale ķ¾ tehnologii speciale.

Aici au luat naĮMere doctrina daoist’’Wudang, muzica daoist’’ķ¾ artele mar–uale cu acelaķ¾ nume, care constituie o parte important’’a tezaurului culturii tradi–uonale din China.

Zhu Kewen

Pe aceeaķ¾ tema