Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-06-13 14:18:42    
Voluntarii Olimpiadei-"cartea de vizit’’ a capitalei Chinei

cri-1

La JO din 2008 vor fi prezen–u 70.000 de voluntari, plus 30.000 pentru jocurile paralimpice.

Programul „Voluntarii pentru Olimpiada de la Beijing" a fost lansat la 6 iunie 2005. La ceremonia lansä¤ii au participat preźædintele CIO, Jacques Rogge, ķ¾ preźædintele Comitetului de Organizare a Olimpiadei de la Beijing, Liu Qi. ē® cuv¶rtarea sa Jacques Rogge a precizat c’’voluntarii sunt ambasadori de onoare ai Olimpiadei. Ei au ca ideal comun promovarea spiritului olimpic ķ¾ asigurarea unei atmosfere competi–uonale echilibrate ķ¾ armonioase pentru sportivii din toat’’lumea. Liu Qi a declarat c’’voluntarii chinezi trebuie s’’ķ¾ 頽deplineasc’’misiunea de räzp¶rdire a idealurilor olimpice.

Din experien–m edi–uilor trecute, locuitorii oraķĄlui-gazd’’al jocurilor olimpice ķ¾ din localit®łile vecine reprezint’’sursa principal’’a voluntarilor. Śs aceia pentru olimpiada din anul 2008 vor fi aleķ¾ 頽 principal din r¶rdul localnicilor, iar cei din Qingdao, Shenyang, Shanghai, Tianjin ķ¾ Qinhuangdao, oraźæ 頽 care se vor organiza unele 頽treceri ale JO, au ķ¾ ei ķĮnsa de a participa ca voluntari. To–u vor beneficia de mas’’ķ¾ transport 頽 comun gratuite, dar cazarea va fi rezolvat’’pe cont propriu.

Wang Jingtao, secretarul general al Asocia–uei Voluntarilor din Beijing, a declarat c’’studen–ui din Beijing reprezint’’un segment important al voluntarilor la olimpiad’’ Mai ales cei 頽scriķ¾ la facultate 頽 luna septembrie 2005 vor avea mari ķĮnse. ē®trucÜf 頽 2008 ei vor fi 頽 anul trei ķ¾ nu se vor afla sub presiunea c»Štä¤ii unui loc de munc’’ Chinezii de peste hotare constituie o rezerv’’deloc de neglijat pentru echipele de voluntari. AceĮMia cunosc bine datinile, obiceiurile ķ¾ limba diferitelor Įri ķ¾ regiuni ale lumii.

Activitatea voluntarilor va fi ķ¾ intelectual’’ dar ķ¾ fizic’’ Munca lor vizeaz’’urm»Ģoarele aspecte - protec–ua mediului, transportul, cur®łenia ķ¾ 頽tre–unerea terenurilor ķ¾ stadioanelor sportive, traducerea 頽 diferite limbi ķ¾ participarea direct’’la activit®łile de organizare a comepti–uilor. ē® esenĮ, voluntarii vor presta activit®łi auxiliare laborioase pentru desfŻhurara 頽 condi–ui optime a jocurilor olimpice.

Voluntarii de la Beijing vor fi 頼p䤖u–u 頽 dou’’categorii ’’cu calificare ķ¾ f䤒’ Necalifica–ui (60%) se vor ocupa 頽 principal de servicii. Cei cu calificare vor asigura traducerea, transportul, organizarea competi–uonal’’ activit®łi tehnice, medico-sanitare, etc.

Wu Min

Pe aceeaķ¾ tema