Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-06-13 17:02:29    
Satul Bamei, "Plaiul Florilor de Piersic", 頽 versiune nou’’

cri-1

ē® poezia „Pe plaiul florilor de piersic", cunoscutul poet chinez din dinastia Tang, Tao Yuanming, a descris o societate utopic’’ lipsit’’de tulburä¤i sociale, f䤒’bir ķ¾ clac’’ 頽 care norodul duce o viaĮ bogat’’ķ¾ armonioas’’ Satul Bamei din jude–£l Guangmei, din provincia Yunnan, este apreciat ca „plaiul florilor de piersic" 頽 versiunea actual’’

ē®conjurat de mun–u, satul Bamei este izolat de vreme 頽delungat’’de lumea exterioar’’ Pu–uni ĮMiu de existen–m a acestui sat frumos populat de etnia zhuan.

Nu exist’’nici un drum rutier ce duce 頽 sat. S»Ģenii ies ķ¾ intr’’頽 Bamei prin dou’’peĮMeri calcaroase naturale 頽 care curge apa, 頽 principal cu bä¤ci sau plute.

Satul este str鉨»Ģut de un r鈛 cu ap’’cristalin’’ce curge din peĮMera Tangna. ē® r鈛 cresc peĮMi ķ¾ g夂te. Pe maluri sunt terenuri agricole cu planta–ui de duzi ķ¾ bambus 頽 頼prejurimi. Cele peste o sut’’de gospodä¤ii au casele ridicate pe dealuri. ē® sat, femeile 頼br鉩ate 頽 costume tradi–uonale lucreaz’’la mori de piatr’’sau la r銁boaie de –qsut din lemn. Bä¤ba–ui car’’acas’’lemne de foc, iar copiii ķ¾ b»Ģr¶rii aduc cu gąĒe–u apa de izvor. Foarte mul–u oameni sunt 頼br鉩a–u 頽 hainele din p¶rza imprimat’’acas’’頽 albastru 頽chis sau pu–un deschis cu iarb’’din mun–u, iat’’un tablou fascinant care prezint’’o lume cam dat’’uitä¤ii..

Seara, licuricii sclipesc 頽 頽tuneric, iar broaĮMele c¶rt’’頽 iazuri. Diminea–m, soarele räzä¤eĮMe 頽 ciripitul päzä¤ilor. Primä­ara, din cr鉷»Ģurile st¶rcilor cresc diverse plante medicinale de mare pre’’ Valea este acoperit’’de flori de piersic, prun, pä¤ ķ¾ multe specii de flori sąĒbatice. Vara, 頽 r鈛ri pot fi v銁u–u cu claritate peĮMii ieķ¾–u din peĮMeri. Toamna, maimu–qle juc»Šźæ zburd’’pe c鈓p, pr鉪¶rdu-i pe s»Ģeni de cereale. Iarna, źærpii intr’’頽 culcuķĄri pentru iernat, iar broaĮMele ķ¾ päzä¤ile se opresc din or鉩ąæt ķ¾ c¶rtat. Satul Bamei reintr’’頽 liniĮMe. ē®tr-un cunvÜf, Plaiul florilor de piersic Ūąi päztreaz’’un mediu ecologic natural original.

ē® satul Bamei s-a päztrat p¶r’’ast銁i cultura tradi–uonal’’a na–uonalit®łii zhuang, ca ķ¾ tradi–ui folclorice bogate ķ¾ variate. ē® fiecare an, 頽 func–ue de anotimp, s»Ģenii aduc jertfe dragonului ķ¾ str鉳oķ¾lor. Orgeanizeaz’’頽treceri de pescuit, jocuri de lei etc. Nun–ule ķ¾ 頽morm¶rtä¤ile se desfŻhoar’’頽 strict’’conformitate cu ritualurile tradi–uonale.

S»Ģenii din Bamei au c¶rtece populare proprii pe teme istorice, de dragoste ķ¾ consacrate muncii, ķ¾ dansuri tradi–uonale, precum shaxi ķ¾ Dansul armelor antice. Literatura lor cuprinde legende ķ¾ mituri.

Ca un nou „plai al florilor de piersic", satul Baimei a 頽ceput s’’atrag’’tot mai mul–u turiĮMi din –mr’’ķ¾ din strąæn»Ģate, care vor s’’alunge, chiar ķ¾ pentru scurt timp, monotonia vie–ui de ora’’pline de stres.

Pe aceeaķ¾ tema