Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>

Anul Nou chinezesc marcat la BucureĮMi
ē® dup’’amiaza zilei de 26 ianuarie 2006 a avut loc la World Trade Centre din BucureĮMi cea de-a doua edi–ue a Festivalului Sä¤b»Ģorii chineze a Primä­erii, organizat’’de Centrul Cultural Rom¶ria-China (CCRC) 頼preun’’cu Ambasada chinez’’ķ¾ World Trade Centre din BucureĮMi. Au participat circa 1.000 de persoane, dintre care amintim pe ambasadorul chinez, Xu Jian, secretarul de stat 頽 Ministerul Culturii, Virgil ŽŖefan Ni–£lescu, directorul pentru Rela–ui Interna–uonale al Consiliului General al Municipiului BucureĮMi, Cristian Iftimoaie, preźædintele CCRC, Eric Bartha.
• Din vechea genera–ue a redac–uei - Xu Wende De la diploma–ue la radiodifuziune
Numele Rom¶riei l-am auzit pentru prima dat’’ 頽 limba chnez’’ pe b鉵cile 篶olii, de la profesorul meu de geografie ķ¾ de atunci numele acestei frumoase Įri mi-a r鉳as ad¶rc 頽tipä¤it 頽 minte, läz¶rd o impresie deosebit’’頽 sufletul meu de copil. ē® vara anului 1953, c¶rd eram student 頽 anul al treilea la Facultatea de Limba Englez’’a Institutului de Limbi Strąæne din Beijing, am avut fericirea s’’fiu trimis 頽 Rom¶ria pentru a face studii de limba rom¶r’’
• Redac–ua 頽 limba rom¶r’’a RCI 頽 manifestare promo–uonal’’la BucureĮMi
3 decembrie 2005 a fost ziua 頼plinirii a 64 de ani de la 頽fiin–mrea postului RCI. Redac–ua de limba rom¶r’’頽 colaborarea cu firma WRN din Marea Britanie, care ne ajut’’la retransmiterea pe unde medii a emisiunilor, a organizat la Restaurantul Beijing din BucureĮMei 頽 seara respectiv’’o manifestare promor–uonal’’a emisiunii 頽 limba rom¶r’’de la RCI.
• Interviul ministrului Mihai-R銁van Ungureanu
Ministrul rom¶r de externe, Mihai-R銁van Ungureanu a efectuat 頽tre 26 ķ¾ 29 noiembrie 2005 o vizit’’頽 China. ē®ainte de 頽cheierea vizitei domnia sa a acordat un interviu redac–uei noastre.
More>>
• Vizita ministrului rom¶r de interne la Beijing
• Dona–ue de c䤖u c»Ģre Biblioteca Central’’de Stat a Rom¶riei
• Sä¤b»Ģorile de Iarn’’la ambasada Rom¶riei din Beijing
• Cuv¶rtä¤i la manifestarea promor–uonal’’/a>
• Ambasadorul chinez Xu Jian premiat de cotidianul Ultima Or’’ķ¾ de Funda–ua Rom¶ria - 2000
• Piesele de teatru chinezeĮMi "Rinocerul 頽drąŗostit" ķ¾ "Ceainä¤ia"
• Vizite ķ¾ activit®łi gazetä¤eĮMi la BucureĮMi
• Seminar economic rom¶ro-chinez
• Lang Ping - antrenoarea lotului na–uonal american de volei feminin
• Spicuiri din mesajele sosite la redac–ue

Vladimir Dicu: Cu ocazia inträ¤ii 頽 anul chinezesc al cÜhnelui, v’’urez mult’’s鉵»Ģate, s’’ave–u mult’’putere de munc’’ca s’’crea–u cÜf mai multe articole interesante pentru rom¶rii care v’’admir’’ķ¾ v’’apreciaz’’ķ¾ mult succes 頽 activitatea dvs."

Ionela Voicu: Śs cum o parte din sufletul meu e p»Ģruns’’de cultura ķ¾ spiritualitatea chinez’’ ast銁i e o zi de sä¤b»Ģoare ķ¾ pentru mine ķ¾ m’’bucur al»Ģuri de dvs. Cu aceast’’ocazie doresc s’’urez, nu numai prietenilor de la RCI, ci 頽tregului popor chinez, un an nou plin de bucurii ķ¾ realizä¤i. Fie ca 頽 acest an, al cÜhnelui - simbolul prieteniei - leg»Ģura de prietenie dintre Įrile noastre s’’devin’’ķ¾ mai trainic’’

Familia dr. Iancu: V’’mul–£mim pentru programele interesante pe care le realiza–u ķ¾ pentru publica–ua ³Ķuntea prieteniei" pe care o citim cu mare pl鉩ere. Sunte–u 頽totdeauna pentru noi o surs’’nelipsit’’de informa–ui, mai ales c’’ne –une–u la curent cu evenimentele importante din zona Asiei, evenimente despre care alte posturi de radio vorbesc mai pu–un sau uneori chiar deloc.