Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-06-27 16:29:24    
Casele de lut de la Tianloukeng

cri-1

Casele de lut ale popula–uei kejia din provincia Fujian sunt larg recunoscute 頽 –mr’’drept comori ale 篶olii de arhitecutur’’chinezeĮMi. ē® fa–m acestor case din zonele deluroase, care arat’’ca niĮMe „farfurii zbur»Ģoare" sosite din spa–uul extraterestru, mul–u se 頽treab’’de ce 頽 perioada dinastiilor feudale Ming ķ¾ Qing, c¶rd bog»Ģaķ¾i din alte locuri erau foarte interesa–u s’’ķ¾ construiasc’’locuin–q solide din piatr’’ķ¾ cä¤鉳id’’cu uķ¾ sculptate, 頽conjurate de gr鉪ini atent elaborate artistic, cei de la Tianloukeng, folosind lutul ca principal material de construc–ue, au construit asemenea case care aduc atÜf de bine cu niĮMe fortä¤e–q.

Potrivit datelor din cronici, modul de construc–ue a caselor de lut din zona Zhangzhou, unde se afl’’Tianloukeng, este str¶rs legat de evolu–ua social’’din timpuri 頽depä¤tate. Bog»Ģaķ¾ din nordul Įrii s-au refugiat aici cu peste 1000 de ani 頽 urm’’din cauza r銁boaielor. Ca s’’ķ¾ apere vie–ule ķ¾ avu–ua, au ridicat case solide din lut, asemeni unor cet®łi.

Dintre miile de case tradi–uonale de lut din Zhangzhou, cele de la Tianloukeng sunt cele mai ar»Ģoase. Este vorba de 4 case rotunde ķ¾ una p»Ģrat’’ care se aseam鉵’’cu o floare de c鈓p cu petalele larg deschise.

Din consemnä¤ile istorice ale neamului Huang reseie c’’頽 secolul 16 t¶rä¤ul cresc»Ģor de ra–q Huang Baisanlang s-a mutat de la Yongding aici, unde a 頽ceput o viaĮ intrat’’頽 legend’’ A adunat tot mai mul–u bani valorific¶rd resursele locale ķ¾ extinzÜcu-ķ¾ afacerile. La fel ca ķ¾ semenii lui, s-a g¶rdit s’’ķ¾ ridice o cas’’solid’’ A apä¤ut astfel acea cl鉪ire p»Ģrat’’ ē® jurul acesteia, urmaķ¾i lui au construit pe r¶rd 4 case rotunde. Arhitec–ui de ast銁i sunt uimi–u de 頽–qlepciunea manifestat’’de constructori la ridicarea acestora, constat¶rd c’’locuin–qle rotunde, ce se afl’’pe teren la un nivel mai coborÜf, au stÜkpii cu 頽ąĒ–umi diferite, stabilite 頽 func–ue de locul unde se afl’’ pentru ca de la etajul 1 頽 sus s’’se realiezez o suprafaĮ plan’’ cu condi–ui optime pentru locuit.

Ridicarea caselor de lut are o veche tradi–ue 頽 SV provinciei Fujian. FaĮ de construc–uile cu structura de cä¤鉳id’’ķ¾ lemn, procesul tehnlogic de ridicare a caselor de lut este mult mai complicat. ē® lut trebuie s’’se adauge var nestins, nisip, orez vÜtcos, zahä¤ ķ¾ sc¶rdurele de lemn. Aceste materiale trebuie amestecate uniform ķ¾ presate ca s’’aib’’o rezisten–m dorit’’

Casele de lut au de regul’’la parter buc»Ģä¤ii ķ¾ sufragerii, la etajul 1 depozite ķ¾ la urm»Ģoarele etaje (p¶r’’la 5) camere de locuit. Ele au o curte interioar’’spa–uoas’’ 頽 care se gäzeĮMe o f¶rt鉵’’ Popula–uei kejia ĄV plac locuin–qle de lut ķ¾ pentru c’’acestea protejeaz’’excelent 頼potriva tÜkharilor, a seismelor ķ¾ incendiilor. Ap䤒’bine de umezeal’’ fiind r鉩oroase vara ķ¾ cąĒduroase iarna. Deķ¾ nu arat’’prea elegante, sunt foarte practice.