Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-10-06 15:47:44    
Tianjin, ora’’plin de farmec folcloric

cri-1

Dragi ascult»Ģori, bun’’seara ķ¾ bun gäzit la o nou’’edi–ue a rubricii Turism 頽 China. Ast銁i o s’’ne 頽toarcem pu–un spre nord ca s’’vizit鉳 un alt ora’’partener al Beijingului, care va g銁dui meciuri de fotbal 頽 timpul olimpiadei din 2008, Tianjin de la marea Bohai.

Tianjin este o aźæzare cu tradi–ui ķ¾ cultur’’strä­echi, unde se gäzesc numeroase vestigii istorice renumite, precum Templul Dule, Marea Moschee, Fortul de la Dagukou ’’a. Aici sunt foarte bine combinate stiluri arhitecturale variate, atÜf cel tradi–uonal chinezesc, cÜf ķ¾ stiluri europene, cum sunt gotic, roman, clasic.

OraķĄl are bogate tradi–ui folclorice. Felurite crea–ui artistice populare specifice locului, de pild’’figurinele din lut colorat realizate de maestrul Zhang, zmeiele confec–uonate de meĮMerul Wei sau covoarele –qsute aici se bucur’’de mare prestigiu atÜf 頽 –mr’’ cÜf ķ¾ 頽 strąæn»Ģate.

Ast銁i v’’vorbim despre una dintre aceste 頽deletniciri: crearea tablourilor consacrate Anului Nou Chinezesc 頽 stilul Yangliuqing. Acest stil de stampe ce se realizeaz’’prin xilogravur’’este räzp¶rdit 頽 masele populare din nordul Chinei. Numele stilului vine de la cel al localit®łii de produc–ue, care se afl’’頽 sud-vestul municipalit®łii Tianjin.

Tablourile 頽 stilul Yangliuqing

Tablourile 頽 stilul Yangliuqing au o istorie de peste 300 de ani. Temele lor sunt extrem de variate: scene istorice, imagini din mituri ķ¾ legende, peisaje, monumente ale trecutului, plante ķ¾ animale. Datorit’’temelor propice norocului, tablourile acestea sunt foarte binevenite 頽 r¶rdul popula–uei. La Anul Noul Chinezesc fiecare familie din nordul Įrii cump䤒’cÜfeva tablouri Yangliuqing ķ¾ le at鈘n’’acas’’s’’adauge voie bun’’atmosferei sä¤b»ĢoreĮMi. La muzeul tablourilor 頽 stilul Yangliuqing din Tianjin ghida noastr’’ne-a prezentat dou’’tablouri a cä¤or compozi–ue este special’’

„Tablourile acestea sunt numite Fetele 頽 excursia de primä­ar’’ Sunt foarte speciale. C¶rd le privim separat vedem dou’’tablouri independente, dar dac’’le privim al»Ģurat pare unul singur. Ele descriu o imagine dintr-o excursie de primä­ar’’a fetelor din China antic’’ Din expresia de pe fe–qle lor putem s’’citim buna dispozi–ue."

Pictorul Zhang ne-a mai explicat la muzeu:

„Ca s’’realiz鉳 un tablou 頽 stil Yangliuqing, toate procesele, de la schi–mre p¶r’’la desenul finit, trebuie foarte bine 頽deplinite. ē® oricare etap’’ dac’’ar apä¤ea o problem’’ calitatea tabloului ar fi afectat’’ El reprezint’’o art’’sintetic’’"

Mul–£mit’’valorii lor artistice deosebite, 頽 momentul de faĮ nu numai chinezii le at鈘n’’ķ¾ colec–uoneaz’’de Anul Nou. Tablourile 頽 stil Yangliuqing au 頽ceput s’’plac’’ķ¾ strąænilor, export¶rdu-se 頽 Rusia, SUA, Japonia, Singapore etc.

Dup’’ce am admirat imaginile frumoase, v’’invit鉳 la o gustare de specialit®łi culinare 頽 ora’’

Restaurantul Goubuli, cu chifle umplute, se afl’’pe o strad’’cu multe restaurante din centrul oraķĄlui. Este foarte renumit. Se spune chiar c’’aroma chiflelor Goubuli este cea care atrage turiĮMii s’’vin’’la Tianjin. ē® fiecare zi clien–ui vin 頽 flux continuu s’’guste aceast’’delicates’’ Odat’’ce pŻhim 頽 restaurant suntem 頽t鈓pina–u de aroma pl鉩ut’’a chiflelor ķ¾ saluturile tradi–uonale ķ¾ cl鉪uroase ale osp»Ģarilor.

Chifle de la Restaurantul Goubuli

„V’’rog, merge–u la etaj s’’gusta–u chifle!"

La restaurantul Goubuli putem s’’gust鉳 chifle cu 12 feluri de umpluturi diferite. ē® afar’’de carne de porc ķ¾ de oaie, sunt ķ¾ umpluturi cu ciuperci, legume ’’a.m.d. Acest restaurant are o vechime de peste 100 de ani ķ¾ chiflele Goubuli se num䤒’printre cele trei delicatese ale oraķĄlui Tianjin.

Dac’’mai ave–u poft’’ putem s’’comand鉳 ca desert mahua (un fel de gogoałŚ tare 頼pletit’’. La Tianjin se gäzesc numeroase magazine cu mahua, dar cele cu marca Guifaxiang sunt cele mai gustoase.

Mahua

„Avem savori de ciocolat’’ sare cu piper, susan negru, creve–u, c鉷ķĄne, mandarine, gąĒbenuķĄri..."

Putem s’’observ鉳 c’’mahua are gusturi foarte variate. Aproape fiecare turist care vine la Tianjin cump䤒’cÜfeva pachete de mahua drept cadou pentru prieteni. Nu uita–u s’’lua–u ķ¾ dv. c¶rd o s’’vizita–u oraķĄl acesta.

Stima–u ascult»Ģori, sper鉳 c’’a–u 頽ceput s’’v’’forma–u o prim’’imagine a oraķĄlui Tianjin. Aici pute–u s’’vede–u multe obiceiuri populare din nordul Chinei. Cu aceasta se 頽cheie edi–ua din aceast’’sear’’a rubricii Turism 頽 China. Realizatoarea ķ¾ prezentatoarea Wang Hong v’’mul–£meĮMe de la Beijing pentru aten–ua acordat’’ķ¾ v’’spune la bun’’reauzire pe s鉷t鉳¶ra viitoare.

Pe aceeaķ¾ tema