Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-10-16 19:54:41    
O delega–ue RCI a vizitat R.Moldova

cri-1

O delega–ue a postului nostru, RCI, condus’’de Kong Lingbao, membru din conducerea institu–uei a efectuat 頽tre 17 ķ¾ 20 iunie 2006 o vizit’’de prietenie 頽 R. Moldova.

Colegii noĮMri au vizitat Institu–ua Public’’Na–uonal’’a Audiovizualului din R.Moldova, a purtat convorbiri cu Ilie Tele篶u, preźædintele institu–uei, Victor T鉨鈘Į, director executiv al Radiodifuziunii Na–uonale ķ¾ cu al–u membri din conducerea institu–uei. Cu acest prilej p䤖ule au avut un schimb aprofundt de pä¤eri 頽 leg»Ģur’’cu aspectele cooperä¤ii 頽tre cele dou’’institu–ui. 猠ful delega–uei chineze, Kong Lingbao, a informat gazdele despre preocupä¤ile postului nostru de radio, 頽 special despre programele 頽 limbile roman’’ķ¾ rus’’ prezent¶rd propuneri privind schimburile de programe ķ¾ realizarea 頼preun’’a unor reportaje ķ¾ relatä¤i. Preźædintele Ilie Tele篶u a amintit recenta sa vizit’’頽 China, ar»Ģ¶rd c’’dezvoltarea rapid’’a economiei chineze i-a läzat o impresie deosebit de profund’’ El a men–uonat c’’Compania Radioteleviziunii din R.Moldova este gata s’’lä¤geasc’’頽 continuare cooperarea cu RCI, pentru a 頽tä¤i prietenia ķ¾ cunoaĮMerea reciproc’’頽tre popoarele celor dou’’Įri. ē® urma discu–uilor prieteneĮMi, cele dou’’p䤖u au convenit s’’coopereze 頽 diferite forme, inclusiv schimbul de persoane, transmisii de programe ķ¾ realizarea 頽 comun a unor emisiuni.

La convorbiri au participat ambasadorul chinez, Gong Jianwei ķ¾ consilierul ambasadei, Su Yanwen. Ambasadorul chinez a subliniat c’’emisiunile RCI joac’’un rol important pentru 頽tä¤irea cunoaĮMerii reciproce ķ¾ prieteniei tradi–uonale 頽tre cele dou’’popoare ķ¾ promovarea dezvoltä¤ii de perspectiv’’a rela–uilor 頽tre cele dou’’state.

Oaspe–ui chinezi au vizitat case Įr鉵eĮMi, obiective culturale ķ¾ turistice din R.Moldova ķ¾ s-au 頽tÜknit cu ascult»Ģori ai postului RCI.