Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-10-16 19:55:14    
Tangshan, ora’’renäzcut din ruine

cri-1

La 28 iulie 2006 s-au marcat 30 de ani de la producerea cutremurului teribil din oraķĄl Tangshan al provinciei chineze Hebei. Autorit®łile din Tangshan au organizat o serie de manifestä¤i de comemorare a celor dispä¤u–u 頽 urma seismului. Preźædintele Chinei, Hu Jintao, a depus o jerb’’de flori la monumentul ridicat 頽 memoria victimelor cutremurului.

La Tangshang s-a construit prima exploatare carbonifer’’ s-a fabricat prima locomotiv’’cu aburi, s-a pus 頽 exploatre prima linie feroviar’’cu ķ¾nile e standard s-a produs primul sac de ciment ķ¾ primul vas de por–qlan din istoria Įrii noastre. OraķĄl Tangshan este supranumit „leag鉵ul industriei cotemporane „ din China. Dar, puternicul seism cu intensitatea de 7,8 grade ce s-a produs la 28 iulie 1976, ora 3 ķ¾ 42 de minute a transformat 頽 ruine acest puternic centru industrial. S-au 頽registrat 240.000 de mor–u ķ¾ 160.000 de r鉵i–u. 7200 de familii au dispä¤ut 頽 頽tregime. Peste 4000 de copii au devenit orfani

OraķĄl Tangshan a fost complet distrus, dar nu a fost ĮMers de pe P鉳¶rt. Guvernul chinez a 頽ceput imediat dup’’cutremur opera–uunile de salvare ķ¾ pentru depŻhirea efectelor seismului ķ¾ a mobilizat for–qle umane ķ¾ financiare din 頽treaga –mr’’ca s’’sus–un’’ac–uunile de acoperire a pagubelor cutremurului. ē® urm»Ģorii cĪĖiva ani au fost alocate fonduri 頽semnate pentru reconstruc–ua oraķĄlui. Cu sprijinul 頽tregii Įrii ķ¾ 頽 urma eforturilor depuse pe parcursul a 30 de ani, un nou Tangshan a renäzcut din ruine. ē® primul deceniu dup’’seism, Tangshan a ob–unut o mare victorie 頽 eforturile de depŻhire a efectelor cutremurului ķ¾ ajutorare a celor afecta–u. ē® al doilea deceniu aici s-a realizat redresarea economiei, iar 頽 al treilea deceniu oraķĄl a intrat 頽tr-o nou’’etap’’de dezvoltare pe plan social-economic.

ē®c’’頽 1990 oraķĄl a ob–unut „Medalia de onoare pentru locuinĮ", acordat’’de ONU, iar 頽 2004 „Medalia pentru 頼bun»Ģ®łirea condi–uilor de locuit" conferint’’tot de ONU. La sf鈘ķ¾tul anului 2004, suprafa–m medie locuibil’’pentru un cet®łean a ajuns la 16,62 mp.

ē® momentul de faĮ, noul ora’’acoper’’o suprafaĮ de 13.472 kmp ķ¾ are 7,15 mil locuitori. Aici func–uoneaz’’un mare numä¤ de 頽treprinderi cu tehnologii avansate specializate 頽 informatic’’ electronic’’ķ¾ biotehnologie. Oameni de afaceri din peste 40 de Įri ķ¾ regiuni au investit 頽 acest ora’’

ē® 2005 Tangshan a realizat venituri brute de 202,7 de mild yuani, o creĮMere de 55 de ori faĮ de anii dinainatea cutremurului.

Autorit®łile din Tangshan au alocat importante fonduri pentru accelerarea progresului tehnico-ĮMiin–ufic, dezvoltarea activit®łilor sociale, culturale, de 頽vŻh鉳¶rt ķ¾ pentru ocrotirea s鉵»Ģ®łii.

OraķĄl Tangshan are un litoral de aproape 200 de km. ē® ultimii ani, autorit®łile oraķĄlui au decis s’’plaseze accentul dezvoltä¤ii social-economice 頽 zona de coast’’ Astfel 頽 zona industrial’’Caofeidian de pe litoralul mä¤ii Bohai se afl’’頽 construc–ue intens’’un combinat siderurgic modern, o central’’electric’’ 頽treprinderi chimice ķ¾ de construc–ue de maķ¾ni, un port cu dane specializate pentru cä¤bune, minereuri de fier, petrol ķ¾ gaze lichefiate. Noul Tangshan, renäzcut pe ruinele cutremurului, este un puternic centru industrial din partea nordic’’a Įrii.