Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-10-16 19:56:16    
Sä¤b»Ģoarea Chongyang (Dublu Nou’’)

cri-1

Ziua de 9 septembrie, dup’’calendarul tradi–uonal chinezesc, este o important’’sä¤b»Ģoare tradi–uonal’’ care se numeĮMe Chongyang (Dublu Nou’’). Familiile chineze, cu mic cu mare, admir’’頽 aceast’’zi crizantemele 頽florite, urc’’pe 頽ąĒ–umi ķ¾ m鉵¶rc’’pl鉩inte „chongyang". ē® leg»Ģur’’cu aceast’’sä¤b»Ģoare exist’’o poveste interesant’’

Se spune c’’頽 secolul 3 ’’e.n. o persoan’’ cu numele de Fei Changfang, era 頽 stare s’’controleze ploile ķ¾ v¶rturile ķ¾ s’’captureze diavolii. Afl¶rd despre capacitatea acestuia, un t¶rä¤ pe nume de Huan Jing, a vrut s’’l urmeze ca 頽v®ł鉩el. Astfel, Fei Changfang l-a primit ca discipol ķ¾ l-a 頽v®łat ce s’’fac’’ ē®tr-o zi Fei i-a spus t¶rä¤ului: „ē® ziua de 9 septembrie, familia ta va suferi o nenorocire. Trebuie s’’fii preg»Ģit."

T¶rä¤ul a r鉳as stupefiat ķ¾ l-a rugat pe dascąĒ s’’i spun’’prin ce metod’’poate pre頽timpina necazul. Maestrul i-a spus c’’頽 ziua respectiv’’ trebuie s’’confec–uoneze mai mul–u saci de culoare roķ¾e pe care s’’i umple cu anumite plante medicinale ķ¾ apoi s’’se duc’’頼preun’’cu familia pe o colin’’ķ¾ s’’bea vin de crizanteme. Numai astfel va sc鉷a de nenorocire. T¶rä¤ul a f鉩ut 頽tocmai cum i-a spus maestrul. ē® ziua de 9 septembrie s-a dus cu toat’’familia pe o colin’’din apropiere, unde au petrecut liniĮMi–u 頽treaga zi. Seara, c¶rd s-au 頽tors acas’’ au v銁ut c’’vitele, oile ķ¾ or»Ģ鉵iile pieriser’’cu toatele. Dar m鉩ar ei sc鉷aser’’de o nenorocire ķ¾ mai mare. Obiceiul de a urca pe munte, a culege plante medicinale ķ¾ a bea vin de crizanteme a fost preluat de atunci ķ¾ moĮMenit p¶r’’頽 zilele noastre.

O alt’’datin’’legat’’de aceast’’sä¤b»Ģoare o constituie prepararea ķ¾ consumarea pl鉩intelor „chongyang". ē® limba chinez’’„pl鉩int’’ are aceeaķ¾ pronun–ue cu „頽alt", care 頽seamn’’ķ¾ „dezvoltare", „prosperitate". Oamenii prepar’’pl鉩inte din orez glutinos, mei ķ¾ curmale ķ¾ 頽fig 頽 acestea stegule–q 頽 cinci culori.

Sä¤b»Ģoarea „Dublu Nou’’ avea 頽 vechime ķ¾ semnifica–ua de longevitate.

Pronun–ua cuvintelor 9 septembrie are ķ¾ sensul de „eternitate". Prin urmare, aceast’’zi a fost declarat’’drept „Sä¤b»Ģoare a oamenilor 頽 v鈘st’’, exprim¶rdu-se astfel dragostea ķ¾ respectul faĮ de oameni 頽 etate.