Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>
(GMT+08:00) 2006-10-16 19:56:48    
Daoismul-religie autohton  din China

cri-1

De-a lungul istoriei 頽 ľmra noastr  s-au practicat mai multe religii. Daoismul este singura religie autohton  din China, avÂrd o leg╗╠ur  foarte strÂrs  cu tradiľua cultural  a É┴rii.

Spre deosebire de alte religii care se 頽chin  c▄fe unui zeu: Dumnezeu pentru cre┴Mini, Buddha pentru budi┴Mi, Alah pentru musulmani, daoismul are mai multe zei. Religia █Ói are izvorul 頽 vrÓ┬ile Ý┴manice 頽 care credeau oamenii cu peste 2.000 de ani 頽 urm   š« perioada dinastiilor Shang Ýż Zhou, a fost creat un sistem constÂrd din zeul ceresc, diavolul omenesc Ýż iadul p鉳Ârtesc, sistem mo┴Menit ulterior de daoism. Pe lÂrg  credinÉ┴ politeist   daoismul mai are alte dou  surse   credinľm 頽 tehnica Fanshu Ýż 頽v«¨╗╠ura 篶olii daoiste.

Tehnica Fangshu a apńĄut pentru prima dat  頽 epoca Statelor Combatante din secolul 5   e.n. Atunci unii oameni propagau o tehnic  secret  de zeificare, spunÂrd c  administrÂrdu-Ýż un panaceu, omul va deveni zeu Ýż va r鉳Âre nemuritor.

Al treilea izvor important al daoismului este 頽v«¨╗╠ura 篶olii daioste, care a fost o doctrin  filozofic  contemporan  cu 篶oala confucianist   Fondatorul 篶olii daoiste a fost Lao Zi, care a trÓ┐t ceva mai devreme dec▄f Confucius, amÂrdoi 頽 secolul 5   Chr. š«v«¨╗╠ura 篶olii daoiste cu elemente mistice a constituit baza teoretic  pentru cÓăugńĄii daoi┴Mi. Ulterior adepľui daoismului l-au considerat pe Lao Zi fondatorul religiei, iar 頽v«¨╗╠ura lui drept baza teoretic  a acesteia.

Daoismul s-a structurat ca religie independent  頽 secolul 2 d.Chr. 頽 dinastia Han de Est.

Cuno┴Minľqle, ideile Ýż tehnicile daoiste au menirea de a-i ajuta pe oameni s  頽depńĄteze nenorocirile Ýż 頽grijorńĄile. Chintesenľm lor const  頽 leg╗╠ura omului cu p鉳Ârtul Ýż cerul.

NumeroÝż savanľu sunt de acord cu opinia c  daoismul este religia care exprim  cel mai profund tradiľua vieľui sociale chineze┴Mi Ýż reflect  cel mai autentic natura omului din antichitatea chinez   Ca Ýż alte religii, daoismul schiľqaz  pentru credincioÝż sÓ┐ o lume ideal  ve簄ic  Ýż fericit   spre care s  tind  toat  viaľm.

š« aprilie 1957 a avut loc la Beijing primul congres al daoi┴Milor din China Ýż s-a 頽fiinľmt cu acest prilej Asociaľua Daoi┴Milor Chinezi. La ora actual  exist  頽 ľmra noastr  peste 1500 de l鉩aÝ└ri daoiste.